Motion till kommunfullmäktige

Stärk pendlingen till och från Klevshult

Stärk pendlingen till och från Klevshult

Nyheter I en motion, från Centerpartiet, till kommunfullmäktige lämnades förslag på kollektiva åtgärder, gång- och cykelväg och pendlarparkering i Klevshult… …

Ville utveckla området söder om Movalla

Ville utveckla området söder om Movalla

Nyheter I en motion från Tommy Ottosson (S) som inkom redan för snart sex år sedan var förslaget att utveckla friluftsområdet söder om Movalla. Nu har tekniska nämnden haft sitt yttrande… …

Positiva till solceller på Movallas tak – men utredning måste göras först

Positiva till solceller på Movallas tak – men utredning måste göras först

Nyheter En motion inlämnades från Thomas Axelsson (KD), Jörgen Johansson (C) och Lennart Karlsson (EMP gällande att anlägga solceller på idrottsplatsens Movallas tak…

Förslaget: Hastighetsskylt med gubbe vid skola och förskola

Förslaget: Hastighetsskylt med gubbe vid skola och förskola

Nyheter Emil Petersson (SD) lämnade in sin premiärmotion under måndagens kommunfullmäktige. Det gäller hastighetsskyltar med en glad eller arg gubbe som rapporterar hastigheten förbi skola…

Motion: Inventera våra våtmarker

Motion: Inventera våra våtmarker

Nyheter KD lämnade under kommunfullmäktige in en motion om att kommunen ska kartering av potentiella våtmarker i kommunen som ska skickas in till Länsstyrelsen… …

Motion: Inför invånarbudget

Motion: Inför invånarbudget

Nyheter Vänsterpartiet lämnade under kommunfullmäktige in en motion om att införa invånarbudget. "Stärker kommundelarnas identitet" menar motionären till ledamöterna…

Cykelväg i Bondstorp är traktorväg – återremitterades

Cykelväg i Bondstorp är traktorväg – återremitterades

Nyheter Det blev en något rörig debatt i kommunfullmäktige gällande den cykelväg i Bondstorp som tekniska nämnden tidigare beslutat att avslå. Så pass rörig att frågan återremitterades av fullmäktiges ledamöter. – Ett landsbygdsfientligt svar, menar Ulf Abrahamsson (C)…

Motion: Gör Mejeriets gym tillgängligt

Motion: Gör Mejeriets gym tillgängligt

Nyheter En motion lämnades in från Liberalerna under gårdagskvällens kommunfullmäktige. "Att det skulle vara en konkurrensfråga anser vi är av underordnad betydelse, då vi inte talar om att det ska vara gratis att använda lokalen, även om det är vår önskan"…

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Nyheter Diskussion om cykelväg i Bondstorp har funnits med i kommunala handlingar sedan 2008. Senaste motionen lämnades in i februari i år från KD, C och EMP där man önskade att kommunen ska projekterar sträckan snarast, tillsätta medel av cykelväg mellan länsväg 6541 och Ekstigen i Bondstorp… …

Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

Nyheter I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har det varit livlig diskussion senaste tiden kring gång- och cykelvägar i kommunen. – Hade det gällt en cykelväg i samhället hade det blivit ja, säger Jörgen Johansson (C)…

Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Nyheter I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har det varit livlig diskussion den senaste tiden kring gång- och cykelvägar i kommunen. I kommunstyrelsen föreslogs avslag på motionen gällande uppdatering av kommunens behov av cykelvägar, handlingsplan och genomförande. – Majoriteten har missförstått intentionen. Att prioritera Hok–Stigamo är ofattbart, där är det väl ingen som cyklar, säger oppositionen. …

Nej till att avskaffa de ofrivilligt delade turerna

Nej till att avskaffa de ofrivilligt delade turerna

Nyheter Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot i socialnämnden lämnade in en motion om att avskaffa de ofrivilligt delade turerna. Beslutet om motionsavslag togs i kommunfullmäktige… …

Nej till införande av arbetstidsförkortning för 62+

Nej till införande av arbetstidsförkortning för 62+

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in ett förslag där man önskar att kommunen ska budgetera medel till ”80-, 90- och 100-modellen”. Motionen blev avslagen i kommunfullmäktige……

Besvarad motion om mensskydd i skolan

Besvarad motion om mensskydd i skolan

Nyheter Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige i början av året gällande gratis mensskydd i skolan. – Jag tycker inte svaret stämmer, det finns men det är inte tillgängligt, menar motionären under kommunfullmäktiges sammanträde… …

Ja till att se över energi i kommunens fastigheter

Ja till att se över energi i kommunens fastigheter

Nyheter Skyndsamt bad motionären att ta hand om förslaget som anlände till kommunfullmäktige gällande att energieffektivisera kommunens fastigheter. – Ska det ta tio månader att handlägga och bereda motionen, undrar förslagslämnaren Axelsson (KD…

Fullmäktiges beslut verkställs inte – KD lämnar in motion

Fullmäktiges beslut verkställs inte – KD lämnar in motion

Nyheter KD efterfrågar kontrollen av vad som händer efter kommunfullmäktiges beslut och lämnade in en motion i ärendet. – Vi kan se att våra beslut inte verkställs, menar motionslämnaren Thomas Axelsson (KD)…

Politiker backar: Remitterar solcellsfråga till tekniska

Politiker backar: Remitterar solcellsfråga till tekniska

Nyheter Vi har tidigare berättat att kommunstyrelsens arbetsutskott avslog motionen gällande solceller på taket på idrottsplatsen Movalla i Skillingaryd. Nu ändrar sig våra politiker och vill ha mer underlag innan frågan är färdigbehandlad……

Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Nyheter I juni förra året lämnade SD in en motion till kommunfullmäktige gällande att avskaffa de ofrivilligt delade turerna inom omsorgen. Motionen har varit på kommunstyrelsens bord där det föreslås avslag…

Avslag om förkortad arbetstid för 62-plussare

Avslag om förkortad arbetstid för 62-plussare

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in ett förslag där man önskar att kommunen ska budgetera medel till ”80-, 90- och 100-modellen”……

Förslag: Uppsökande samtal till ensamma 80-plussare

Förslag: Uppsökande samtal till ensamma 80-plussare

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige har KD önskat att uppsökande samtal riktade till alla ensamstående 80-åringar, och äldre, skall genomföras och det ska påbörjas redan under året… …

2 / 1012345...10...Sista

Tips