Motion till kommunfullmäktige

Motion: Fortsätt bygg GC-väg till kyrkan nu

Motion: Fortsätt bygg GC-väg till kyrkan nu

Nyheter Allians för balans föreslår att gång- och cykelvägen, som just nu byggs mellan Skillingaryd och Tallnäs, också snarast fortsätter sträckningen fram till kyrkan…

Motion: Energieffektivisera kommunens fastigheter

Motion: Energieffektivisera kommunens fastigheter

Nyheter KD vill kartlägga och upprätta en plan för energieffektivisering för kommunens 50-talet fastigheter. – Privata fastighetsbolag är betydligt bättre och mer framgångsrika på energieffektivisering, menar Thomas Axelsson (KD)…

Röstade ja till arbetsskor men inga pengar finns

Röstade ja till arbetsskor men inga pengar finns

Nyheter Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde fanns motionen från S med att tillhandahålla arbetsskor till personalen…

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Uppdatera vindbruksplanen? – Många är engagerade och drivna i frågan, menar politikerna och voterade om SD-motionens ja eller nej vid senaste sammanträdet…

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser…

Ingen modell för nya lägenheter med överkomlig hyra

Ingen modell för nya lägenheter med överkomlig hyra

Nyheter "Örebromodellen" som innebär att finna lösningar för nyproducerade lägenheter med överkomlig hyra passar inte kommunen, menar kommunstyrelsen som föreslår att motionen avslås…

Nämnd vill ha svar om konstgräsplan

Nämnd vill ha svar om konstgräsplan

Nyheter En motion inkom från Socialdemokraterna med förslaget till kommunfullmäktige gällande att en fullstor konstgräsplan behövs vid Movalla i Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden behöver svar på frågor innan remissvaret kan lämnas…

Nej, vi bygger inte ut Furugården

Nej, vi bygger inte ut Furugården

Nyheter Den snabbt växande äldre generationen fick Empartiet, med Klas Gustavsson och Lennart Karlsson, att skicka in en motion till kommunfullmäktige. Under måndagens sammanträde blev det debatt, votering och beslut i utbyggnaden av Furugården i Vaggeryd. – Ni slogs om vem som skulle bli hotelldirektör på Talludden där ni tog snabba beslut, vässar Lennart Karlsson (EMP) med när han tar plats i talarstolen…

M vände i skötselfrågan – följer (s)in nya kollega

M vände i skötselfrågan – följer (s)in nya kollega

Nyheter Socialdemokraterna lämnade in en motion om fastighetsskötsel i kommunal regi för ett år sedan. Sedan dess har den varit ute hos nämnderna och hos kommunstyrelsen har forna femklövern varit överens om ett avslag. Vid gårdagens kommunfullmäktige vände Moderaterna i frågan. – Du gör en kovändning, pekar den tidigare kompanjonen Thomas Axelsson (KD). – Det här var intressant. Det går att vända kappan efter vinden, Gert, flikar Jörgen Johansson (C) in…

Omöjligt just nu: Motion om avskaffa delade turer avslås

Omöjligt just nu: Motion om avskaffa delade turer avslås

Nyheter En motion gällande vård- och omsorgspersonalens arbetsschema har inkommit till socialnämnden. – Det här är komplex och vi jobbar mycket med detta, menar Ann-Katrin Löfstedt (M) ordförande i socialnämnden. …

Finns inget utrymme för nytt äldreboende vid Furugården

Finns inget utrymme för nytt äldreboende vid Furugården

Nyheter Motionen som Empartiet lämnade in till kommunfullmäktige har varit hos socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Det blir ett avslag från båda. …

Skapa en fullstor konstgräsplan på Movalla

Skapa en fullstor konstgräsplan på Movalla

Nyheter Det tycker Socialdemokraterna och lämnade in en motion under kommunfullmäktige…

Förslag om markområdet i Vaggeryd besvarades

Förslag om markområdet i Vaggeryd besvarades

Nyheter Motionen som Socialdemokraterna lämnade in förra våren gällande att, på sikt, omvandla det nuvarande industriområdet mellan Hokvägen och Gärahov där endast lättare och ej störande verksamhet får förekomma. …

Voterade om kommunal personlig assistans

Voterade om kommunal personlig assistans

Nyheter För exakt ett år sedan lämnade Socialdemokraterna in en motion om att ett återtagande av personlig assistans i kommunal regi. I kväll fick motionen ett slutligt besked…

Gör soptipp till friluftsområde

Gör soptipp till friluftsområde

Nyheter Motionen från Socialdemokraterna gällande markområdet mellan Hokvägen och Gärahov fanns med vid kommunstyrelsens sammanträde. – Vi avslår men ju mer vi diskuterar kommer vi närmare, menar kommunstyrelsens ordförande …

Motionen: Förkorta arbetstiden för 62-plussare

Motionen: Förkorta arbetstiden för 62-plussare

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska budgetera medel för att förkorta arbetstiden för de som har fyllt 62 år…

Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Nyheter En motion som inlämnades av Socialdemokraterna för ett år sedan gällande återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre samt lokalvård, kommer att beslutas av nya fullmäktige när denna är tillsatt…

”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

Nyheter För ett år sedan lämnade S in en motion att kommunen återtar fastighetsskötseln, både inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal löper ut. Ledande politiker är överens om att man tappat kontrollen och frustationen är stor…

Nytt särskilt boende planeras i Vaggeryd

Nytt särskilt boende planeras i Vaggeryd

Nyheter Motionen avslås gällande utbyggnad av äldreboende vid Furugården, men politikerna är helt eniga i socialnämnden. Om sju år kan det nya särskilda boendet står klart i Vaggeryd…

Motion: Arbetsskor till personal inom vård- och omsorg

Motion: Arbetsskor till personal inom vård- och omsorg

Nyheter "Personalen inom de flesta områden i vård och omsorg har, liksom sina kollegor inom de tekniska förvaltningarna/bolagen, tillgång till arbetskläder" skriver S i en motion till kommunfullmäktige…

4 / 10Första...23456...10...Sista

Tips