Skolinspektionen

Skolinspektionen ska syna Hjortsjöskolan

Skolinspektionen ska syna Hjortsjöskolan

Nyheter "Bedömer att det finns risker"

Lärare polisanmäld

Lärare polisanmäld

Nyheter "Dina föräldrar är sjuka i huvudet och jobbiga"

Stora brister i yrkesförarutbildningen

Notiser Lastbilschaufför är det yrke som under 2011-2020 var mest utsatt för dödsolyckor i arbetet. Trots det visar en ny tillsyn från Skolinspektionen att det finns stora brister i utbildningen för tung lastbil och släp inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå…

Götafors skola – endast en förbättringspunkt

Götafors skola – endast en förbättringspunkt

Nyheter Skolinspektionen bedömer Götafors skola som klart godkänd och skickar endast med en förbättringspunkt. Läs mer om förbättringsmöjligheterna här!…

Hjortsjöskolan får bra betyg

Hjortsjöskolan får bra betyg

Nyheter Hjortsjöskolan fick generellt bra betyg i granskningen av skolinspektionen men på samtliga punkter fanns det ändå utvecklingsområden. Läs mer om förbättringsmöjligheterna här!…

Sörgårdsskolans betyg av skolinspektionen

Sörgårdsskolans betyg av skolinspektionen

Nyheter Skolinspektionen ger ett bra betyg till Sörgårdsskolan men på vissa punkter finns utvecklingspotential. Läs mer om förbättringsmöjligheterna här!…

Förskolan dementerar felaktigheter i anmälan

Förskolan dementerar felaktigheter i anmälan

Nyheter Under gårdagen kunde ni i våra tidningar läsa om en rektor som anmälts till skolinspektionen för att ha brutit mot sekretessen. Det handlar om förskolan Friskus och nu dementerar styrelsen uppgifterna i anmälan…

Uppdrag ska granska skolans arbete mot bland annat hedersrelaterat våld

Notiser Regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska skolans arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, inklusive att bland annat förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld. Samtidigt skjuter regeringen till medel till Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck…

Rektor anklagas för brott mot sekretessen

Rektor anklagas för brott mot sekretessen

Nyheter En rektor som är verksam i tidningens spridningsområde anklagas nu för att ha brutit mot sekretessen. Rektorn är anmäld till Skolinspektionen och en polisanmälan ska också ha upprättas…

Skola får högsta betyg i kvalitetsgranskning

Skola får högsta betyg i kvalitetsgranskning

Nyheter Östra skolan i Vaggeryd får högsta betyg i kvalitetsgranskning efter skolinspektionen har genomfört en granskning i förhållande till mål och andra riktlinjer. …

Anmälan mot skolchefen tas inte vidare: ”Lugna ner situationen”

Anmälan mot skolchefen tas inte vidare: ”Lugna ner situationen”

Nyheter Det väckte enorm uppståndelse när det för en månad sedan uppdagades att skolchefen i Vaggeryds kommun, Per-Erik Lorentzon, anmälts till Skolinspektionen där han anklagades för att uppmana lärare till att sätta ”glädjebetyg”. Nu står det klart att anmälan inte tas vidare…

Lärare anmäld för kränkande särbehandling

Lärare anmäld för kränkande särbehandling

Nyheter En lärare i Vaggeryds kommun har anmälts till Skolinspektionen. Enligt anmälan ska läraren omotiverat dra ner betygen för elever med utländsk härkomst…

Ordförande står bakom skolchefen

Ordförande står bakom skolchefen

Nyheter I onsdags berättade vi att en anmälan till skolinspektionen inkommit där förvaltningschefen inom barn- och utbildning, Per-Erik Lorentzon, anmälts. I dag kommenterar nämndordförande Marijo Corkovic (S) händelsen. – I nationella proven fungerar det men inte på hemmaplan. …

Skolchefen anmäld – anklagas för att ha uppmanat till ”glädjebetyg”

Skolchefen anmäld – anklagas för att ha uppmanat till ”glädjebetyg”

Nyheter Kommunens skolchef Per-Erik Lorentzon har anmälts till Skolinspektionen. Detta då han ska ha uppmanat till ”glädjebetyg”. Lorentzon nekar dock till att ha sagt så…

Elever som ligger långt fram får för lite stimulans

Notiser Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling får ofta för lite stimulans i undervisningen. Skolinspektionen har granskat undervisningen för elever i årskurs 4. Granskningen visar att undervisningen i högre grad behöver anpassas till dessa elever och inte bara fokusera på elever som har svårt att nå målen…

Få ansöker om att starta fristående skola på landsbygden

Notiser Ansökningarna för att starta fristående skola i Sverige rör främst skolor i storstäder och storstadsnära kommuner. Flest godkända tillstånd finns i eller i närheten av Stockholm. Endast ett fåtal rör skolor som är belägna i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner…

Skolinspektionen: oroligheter trots insatser

Notiser Trots många och omfattande insatser, finns anledning oro gällande vissa elevgrupper. Så sammanfattar Skolinspektionen 2020 i sin årsrapport…

Ny oanmäld granskning av proven

Notiser Skolinspektionen har för andra gången granskat skolors hantering av nationella prov och vad skolorna gör för att motverka otillåten spridning…

Skolinspektion ska granska skolor

Nyheter Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Vaggeryds kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns- och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö…

Tips