Våtmarker

Livet i kommunens sjöar och vattendrag drabbas när anslaget till kalkning minskar

Livet i kommunens sjöar och vattendrag drabbas när anslaget till kalkning minskar

Nyheter Länets anslag från havs- och vattenmyndigheten minskar trots prisökningar med nästan 25 procent under de två senaste åren. Cirka 20 procent av planerade kalkningar i länet måste avslutas. Biologin får betala priset för nerdragningarna. Hos Länsstyrelsen konstateras: "Störst effekt kommer det ha på Österån och Västerån"…

”Vi ska hantera varg, våtmarker och alla världens problem”

”Vi ska hantera varg, våtmarker och alla världens problem”

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige blev kartläggning av våtmarker en stor diskussion. Här delade sig partierna från "riktlinjerna" majoritet/opposition. "Vi ska hantera varg, våtmarker och alla världens problem", kommenterade skogsägande C-politiker…

1 720 ton kalk spreds

1 720 ton kalk spreds

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde gjordes en ekonomisk redovisning av kalkningen av sjöar och vattendrag som gjorts under förra året. Totala kostnaden blev 4 miljoner kronor……

Klartecken för vindkraften vattenverksamhet

Klartecken för vindkraften vattenverksamhet

Nyheter En anmälan om vattenverksamhet inkom från vindkraftsbolaget Eoulus till Länsstyrelsen i början av oktober. Anmälan behövs för att angöra breddning av väg, dragning av ny väg, anläggning och byte av trummor inför vindkraftsbyggnationen i Boarp……

Motion: Inventera våra våtmarker

Motion: Inventera våra våtmarker

Nyheter KD lämnade under kommunfullmäktige in en motion om att kommunen ska kartering av potentiella våtmarker i kommunen som ska skickas in till Länsstyrelsen… …

Nu startar kalkning av vattendrag och sjöar

Nu startar kalkning av vattendrag och sjöar

Nyheter Sedan 1983 har kalkning av sjöar och vattendrag i Vaggeryds kommun gjorts för att inte pH-värdet ska bli för lågt…

Effektiv kalkning över våtmarkerna

Effektiv kalkning över våtmarkerna

Nyheter I Gisslaköp, en mil väster om Skillingaryd, är det inte mycket trafik, enbart grannar, några timmerbilar och jägare som åker förbi. Men i torsdag förmiddag var det annat. Kalkning av sjöar och våtmarker skulle göras och tankningstationen var beläget just i lugna Gisslaköp…

(KD) miljösatsar med myllrande våtmarker

(KD) miljösatsar med myllrande våtmarker

Nyheter – En snabbutredning måste till för att återskapa våtmarkerna, säger Kurt Enell och Thomas Axelsson som nu lämnat in en motion till kommunstyrelsen…

Tips