Nyheter

Blir det fler bostäder i Åker?

Nyheter Ett Vaggerydsförslag inlämnades av en boende i Åker som önskade att politikerna ska se över möjligheten till bostadsutveckling i Åker. Remiss har varit hos nämnder för yttrande och i dag finns ärendet uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde...

Skolans område kanske blir bostäder?

Under tidigare dialogturné har avsaknaden av nya bostäder, och nya bostadsområde i Åker, varit ett av fokusområden. I mars 2021, i samband med Centerpartiets årsmöte väcktes frågan och partiet gjorde en skrivelse om att man vill se nybyggnation i Åker, till kommunstyrelsen. För två år sedan väcktes frågan, i kommunstyrelsen, av Johansson (C) att kommunen ska köpa mark i Åker och där arbetsutskottet därmed fick i uppdrag att köpa in mark för att bygga bostäder. Sedan 2021 har det varit tyst.

Men i april i år lämnade Åkerbon in förslaget:
Mot bakgrund av att beslut fattats att Åkers skola ska läggas ned ser vi en mycket bra möjlighet för bostadsutveckling på berörd mark. Det finns då en unik möjlighet att utveckla Åkers samhälle och bereda nya invånare ett modernt landsbygdsboende med centralt läge i byn och med bra bussförbindelser. Dock är det viktigt att det utformas på ett sådant sätt, och att det ställs krav på arkitektur och yttre miljö, så det väl smälter in och förstärker byns karaktär hänsyn tagen till ”äldre-äldre” bebyggelse, de unika kyrkstallarna och hembygdsgården med mera”. Tycker att det skulle vara ett viktigt bidrag till en levande landsbygd där fler vill bo och verka. Det bör också vara kostnadseffektivt då all infrastruktur redan finns på plats. Marken är ju helt enkelt byggklar”.
Kommunfullmäktige godkände förslaget från medborgaren och lämnade över det till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämndens sammanträde i september lämnades en positiv ställning till Åkerbons förslag om att göra om skolans område till bostäder. 

Under dagen finns ärendet återigen hos arbetsutskottet i kommunstyrelsen… 

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Gör om skolan till bostäder
Stridh Bjurhager: Möjliggör bostäder i Åker
Kommunen vill köpa mark i Åker
Bostäder i fokus när samrådet för södra kommunen gjordes
Vill se nybyggnation i Åker
Fortsatt ökat tryck: Så många bostäder ska byggas

3 reaktioner på Blir det fler bostäder i Åker?

Varför satsa i Åker när ingen vill ha sina barn där? Dubbelmoral att satsa när allt finns i Klevshult eller Skillingaryd. Ingen barnfamilj vill flytta dit där skolan lagt ner vid ett behandlingshem.

Verkar ju bra men när fler flyttar till Åker, kan man ju behöva en skola…. den som nu läggs ner

Bra tänkt Finn men jag är nog skeptisk till att någon bank skulle låna ut pengar för att bygga i Åker.
Med dagens byggpriser är det redan svårt att låna för att bygga inne i Skillingaryd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *