Nyheter

Kritiken mot avvecklingen av privat hemtjänst: ”Anmärkningsvärt”

Nyheter I går kunde Skillingaryd.nu berätta om att det finns ett förslag från de styrande i socialnämnden att avveckla lagen om valfrihet (LOV). Något som innebär att möjligheten att välja hemtjänstaktör skulle försvinna. Nu svarar Kristdemokraterna på förslaget.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes av alliansregeringen 2009. I dag är det bara Vänsterpartiet som vill skrota lagen.

En majoritet av landets kommuner har infört LOV inom hemtjänsten.

Att vår kommun ledd av Moderaterna nu föreslår att avskaffa LOV inom hemtjänsten är högst anmärkningsvärt.

Att IVO Inspektionen för vård och omsorg(IVO) har stärkt kravet på hemtjänstutföraren för att tillstånd ska beviljas vilket innebär att en privat utförare av 5 som vi tidigare haft i kommunen fått fortsatt tillstånd är inte skäl nog för att avskaffa LOV.

KD anser att det är ointressant hur många utförare man har att välja mellan och likaså antalet som väljer privat utförare.

Socialförvaltningens egen utredning saknar information om vad de brukarna som berörs av avvecklingen tycker. Det finns heller inga argument som påverkar brister i kvalitén eller utförandet. Det finns inget som tyder att det är någon form av problem eller brister med att ha privata utförare inom hemtjänsten.

Valfrihetssystemet skall inte ska tas bort och att det ska finnas alternativ i kommunal verksamhet. Valfrihet stärker individens makt eftersom man kan byta utförare om man inte är nöjd.

Dessutom har KF beslutat om ”utmaningsrätt” 2021-08-30. I beslutet står det ”All verksamhet får utmanas utom de kommunala bolagen, myndighetsutövning och skolor”. Det är därför mycket märkligt att Moderaterna nu har ändrat sig att det inte ska finnas alternativ till kommunal verksamhet.

Vår erfarenhet är privata utförare har genomgående högre kvalité och därför finns det bara ett alternativ.

Dra därför tillbaka förslaget och säga nej till MoS – förslaget.

Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt
.
Jenny Larssen ( KD), Ledamot i Soc
Tina Karlsson ( KD), Ledamot i Soc
Thomas Axelsson (KD), Oppositionsråd
Emma Ewaldsson ( KD), Ledamot i regionfullmäktige.

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Kommunen vill avveckla privat hemtjänst
Omdiskuterade förslaget kan klubbas på nästa kommunfullmäktige
Oeniga politiker om avveckla valfrihet inom hemtjänsten
Oppositionen riktar kritik gällande hantering om LOV-beredning
Oppositionen överklagar till förvaltningsrätten

2 reaktioner på Kritiken mot avvecklingen av privat hemtjänst: ”Anmärkningsvärt”

KDS var ett parti med ärliga avsikter så länge Alf Svensson var partiledare. Nu har det blivit ett parti som likt en tonåring vill grymta lite så där.
Det finns inget som hindrar någon att anlita privat hemtjänst. Men varför måste det alltid vara på skattebetalarnas bekostnad? Har ni slutat tror på marknadskrafterna?
Vilken tornado som ni drar till med för att verka trovärdiga. Vad menar ni med ”de styrande”? KD har ju också ledamöter i nämnden eller hur? Är nu rumphuggna som ni gnäller?
Det finns massor av frågor som ni undviker att ta med i er frustation. Inga problem? Jo det kostar skattepengar att genomföra all den kontrollapparat som privata firmor genererar. Det går åt lika mycket kontrollprogram att granska 30 brukare som att granska nio stycken. Ineffektivt sannerligen, pengar som kan användas till mer personal i kommunal hemtjänst.
Hur många är det som idag anlitar privata alternativet? Är det dygnet runt eller bara dagtid? Ja det är faktiskt så att det privata klarar inte av att hålla bemanning alls på nattetid. Det landar på kommunens nattpersonal. Snacka om att de privata plockar russin ur kakan och vi skattebetalare få stå för de olönsamma dygnstimmarna.
Att moderaterna kommit till insikt att privata alternativ är slöseri med skattepengar ska hedras dem.
LOV uppfyller inte önsketänkandet som KD vill ha.
Berätta vem som utför sjukvårdande inslag för dem som har både hemtjänst och behov av hemsjukvård. Och dessutom av olika företags personal. Väldigt mycket spring i dörrar måste jag säga. Dagpersonal, nattpersonal, hemsjukvårdspersonal.
Ni skriver att majoriteten av landets kommuner har infört LOV. Vore hederligt om ni samtidigt berättar hur många som avslutat LOV senaste året. För ni står väl för sanningen?
21 kommuner har valt att avsluta LOV däribland exempelvis Södertälje, Botkyrka, Värmdö. Örebro, Strängnäs, Linköping Mellerud, Kristinehamn, Hässleholm, Båstad, Mullsjö, Hjo och fler är på gång. Varför? Förklara det KD-ledamöter?
Ni säger att det bara är Vänsterpartier som vill skrota LOV. Men av de kommuner som avslutat LOV är de flesta borgliga partier som är majoritetsstyre. Förklara det?
LOV har funnits i Vaggeryd sedan 2009 och inte har den så kallade konkurrensen bidragit till kvalitetsutveckling. I så fall skulle antalet brukare ökat, inte minskat. Verkar inte som lockande konkurrensen sporrat på privatutföranden. Nu flyttar kommunen skattepengar till en effektivare sammanhållen dag- och nattorganisation. Bra.

Hur kan man ha tanken att dra in detta när man inte har personal till Mejeriet i Skillingaryd så man kan ha alla avdelningar i gång. I Vaggeryd byter man chef på Furugården som man byter skjorta på sig själv…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *