Avgifter

Avgifter för återställande av kommunal mark beslutades

Avgifter för återställande av kommunal mark beslutades

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde var avgifter för upplåtelse av allmän platsmark och arbete på kommunal mark på bordet. – Det som händer på kommunal mark ska inte drabba skattebetalarna, säger Olof Sjöholm (C) vice ordförande i tekniska nämnden… …

Nu kan det bli dyrare att spela blockflöjt

Nu kan det bli dyrare att spela blockflöjt

Nyheter En revidering av avgifterna inom kulturskolan har gjorts och nu kommer det bli dyrare att spela instrument…

Avgift för markanvisning införs

Avgift för markanvisning införs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns markanvisningsavgift med i handlingarna. – För att börja någonstans är det 100 000 kronor, menar ledande politiker…

Nu blir det dyrare att ha barn på förskola och fritids

Nu blir det dyrare att ha barn på förskola och fritids

Nyheter Från och med den 1 januari höjer Vaggeryds kommun avgifterna för barnomsorg i kommunen…

Tvärvändning på barn- och utbildningsnämndens möte

Tvärvändning på barn- och utbildningsnämndens möte

Nyheter Förvaltningen hade utarbetat ett förslag om ändrade taxor i förskolan. Ett förslag som vann gehör i arbetsutskotte…

Överens om nästan alla taxor och avgifter

Överens om nästan alla taxor och avgifter

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns taxor och avgifter på ärendelistan. Alla var överens fram till punkten om hemsjukvård…

Avgifterna skapade votering

Avgifterna skapade votering

Nyheter Kommunens nämnder kan inte besluta om taxor men däremot avgifter. Avgiften för hemsjukvården blir av även om alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott inte är av samma åsikt…

Tips