Bygglov

Reningsverk byggs i Starkeryd

Nyheter Ett tiotal mindre fritidshus och sommarstugor kan framöver få använda sig av ett eget minireningsverk, det har nu miljö- och byggnämnden beslutat…

Delvis bifall för bygglov på Tor

Nyheter Vid senaste sammanträdet hos miljö- och byggnämnden har nu det kommunala bostadsbolaget fått igenom bygglovet på Tor området i Vaggeryd. Dock får inte lägenhetsförråden uppföras enligt ansökan…

Sommarhuset blir ett året-runt-boende

Nyheter Ett sommarhus i västra delen av kommunen har nu fått ja att bli en bostad man kan bo i året runt. Ägarna gick kommunen till mötes och gjorde småjusteringar då det finns restriktioner och riksintresse i den lilla byn…

Nya garage byggs av Vsbo

Nya garage byggs av Vsbo

Nyheter Det kommunala bostadsbolaget har lämnat in bygglov för att riva och placera nya garagebyggnader i centrala Skillingaryd…

Industrilokal byggs ut i Hok

Nyheter På Jägaregtan i Hok vill ägaren till en industri bygga ut. Företaget får bygglov, men alla i nämnden var inte överens…

Bostadsbyggandet ökar

Bostadsbyggandet ökar

Nyheter Positiva siffror visar miljö- och byggförvaltningens statistik på antal bygglov och färdigställda lägenheter under förra året…

Grannarna har överklagat kommunens beslut

Nyheter Vid gamla vårdcentralen i Källeliden i Skillingaryd har nu grannarna överklagat kommunens bygglov men nämnden står fast vid sitt tidigare beslut…

Åkermark i Starkeryd bebyggs

Åkermark i Starkeryd bebyggs

Nyheter Även om grannen inte vill ha nya grannar i Starkeryd, utanför Skillingaryd, har det blivit positivt förhandsbesked på två hus…

Ja till containerförråd

Notiser Att ha en container placerad på sin fastighet kräver bygglov och det har nu Skillingarydsföretaget i norra delen fått…

Nej till tvåvåningshus i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om att bygga tvåvåningshuset i Bondstorp. Sökande måste uppnå kraven, säger nämndordförande…

Markägarmötet lockade många

Markägarmötet lockade många

Nyheter Kommunen letar tomter att bygga på och ikväll har mark- och skogsägare fått tillfälle att träffa tjänstemän och politiker för att diskutera markförsäljning. Intresset var stort och sessionssalen i Skillingehus blev fullsatt…

Nej till utbyggnad i Klevshult

Nej till utbyggnad i Klevshult

Nyheter En fastighetsägare i Klevshult har fått avslag på sitt bygglov. Det blir ingen utbyggnad på fastigheten meddelar miljö- och byggförvaltningen…

Dyr Carport byggdes på fel plats

Nyheter Det kan en kommuninvånare och tidigare ägare till en fastighet på Matrosgatan i Vaggeryd konstatera. Nu blev uppförandet av fastighetens carport dyrare än beräknat efter ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden…

Inte frågan om utan när

Inte frågan om utan när

Nyheter Mattias Holm från Vaggeryd har planerat sitt drömhus i Hult, men fick avslag på bygglovsansökan då det låg inom försvarets influensområde. Nu hoppas han att riksdagsmannen Mats Green (M) kan hjälpa honom…

11 / 11Första...7891011

Tips