Kollektivtrafik

Stärk pendlingen till och från Klevshult

Stärk pendlingen till och från Klevshult

Nyheter I en motion, från Centerpartiet, till kommunfullmäktige lämnades förslag på kollektiva åtgärder, gång- och cykelväg och pendlarparkering i Klevshult… …

Reservdelar saknas: Buss ersätter tåg

Reservdelar saknas: Buss ersätter tåg

Nyheter Från och med nu och in i en vecka i januari kommer vissa tågavgångar att ersättas med linjelagd busstrafik. Orter som påverkas är bland annat Nässjö, Jönköping, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo…

Inget stopp vid Vaggeryds station: ”Det var ett exempel”

Inget stopp vid Vaggeryds station: ”Det var ett exempel”

Nyheter Under seneftermiddagen höll Trafikverket, kommun och region ett informationsmöte i Folkets hus i Vaggeryd gällande den nya järnvägen Byarum-Tenhult. – Vår linjedragning är två stopp och det var ett exempel i samrådshandlingarna, säger Trafikverket om kritiken att tågstoppen uteblir i Vaggeryd… …

Tågvagnsbrist medför fullsatta bussar: ”Kvar på hållplatsen står vi och väntar”

Tågvagnsbrist medför fullsatta bussar: ”Kvar på hållplatsen står vi och väntar”

Nyheter Under veckan var åtta tågavgångar inställda mellan Värnamo och Jönköping under en och samma dag, och således drabbas våra invånare. Buss ersätter, men bussarna är fullsatta. – Vi är inte heller nöjda med situationen, säger tågchefen vid länstrafiken... …

Parman debatterar höjda priser i kollektivtrafiken

Notiser – En höjning av biljettpriserna är inte bara ogenomtänkt ur miljösynpunkt utan också en klassfråga som drabbar de grupper som redan är ekonomiskt ansträngda, studenter, pensionärer och låginkomsttagare. Det skriver politikern Kari Parman i en debattartikel…

Länstrafiken sparar: 16 avgångar i veckan av linje 500 tas bort

Länstrafiken sparar: 16 avgångar i veckan av linje 500 tas bort

Nyheter Nu är det klart vilka besparingsåtgärder som kommer att göras i Länstrafikens busstrafik från och med tidtabellsbytena under sommaren 2023. Många busslinjer berörs, men trots det kommer de allra flesta resenärerna inte att märka av besparingarna, meddelar Länstrafiken…

Statistik: Äldre kvinnor tryggast i kollektivtrafiken

Notiser Sex av tio känner sig trygga med att resa i kollektivtrafiken. De som känner sig tryggast är äldre kvinnor och folk i mindre städer. De som känner sig otryggast är de som faktiskt inte reser med kollektivtrafik utan väljer bilen i stället. Det visar rapporten Tema Trygghet med statistik från Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning…

Koalitionen vill återstarta det kollektiva resandet

Notiser Styrande koalition för Region Jönköpings län vill få igång det kollektiva resandet efter coronapandemin. Prisvärda biljettprodukter, aktiv marknadsföring och nya uppdrag hos länstrafiken ska få fler att välja buss och tåg igen under 2022. "Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet", skriver företrädare i en debattartikel…

Moderaterna föreslår förenklat resande och smartare kollektivtrafik

Notiser Moderaterna i Region Jönköpings län föreslår en rad åtgärder för att göra det enklare att resa efter pandemin. Partiets förslag som presenteras under fredagen innehåller förbättringar för både bilburna länsbor och de som använder buss och tåg. …

Uppmärksammar medarbetare i en ny kampanj 

Nyheter Jönköpings Länstrafik uppmärksammar medarbetare i en ny marknadsföringskampanj…

Ny rapport: resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare

Notiser Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt har vuxit fram. Samtidigt har en del osäkerhet kring tidigare självklara beteenden uppstått, exempelvis vilket agerande som är rätt då en medpassagerare behöver hjälp…

Önskar mer kollektivtrafik

Önskar mer kollektivtrafik

Nyheter Många jobbar i kommunen men bor inte här. Kommunstyrelsen önskar fler kollektivmöjligheter för inresande…

Tips