Kommunstyrelsen

Budgeterar för ny simhall

Budgeterar för ny simhall

Nyheter Budget för modernisering och renovering av Vaggeryds simhall finns med i investeringsbudgeten framöver…

Cykelvägen ska byggas nästa år

Cykelvägen ska byggas nästa år

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns cykelvägen mellan Skillingaryd och Linneryd med i kommande års investeringsbudget…

Markköp i norra kommundelen för 18 miljoner

Markköp i norra kommundelen för 18 miljoner

Nyheter Ett extraärende avhandlades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Diskusion om det ekonomiska resultatet

Diskusion om det ekonomiska resultatet

Nyheter Budgetberedningen har lämnat förslag till kommunstyrelsen att höja resultatmålet för Vaggeryds kommun från två procent till tre procent av skatter och generella statsbidrag…

Voterade om tillsättande av natur- och miljöråd

Voterade om tillsättande av natur- och miljöråd

Nyheter Ska politiker bestämma vilka personer som ska ingå i rådet? Det är en märklig hantering tycker S angående reglementet för natur- och miljörådet…

Tillgänglighetsråd börjar ta form

Tillgänglighetsråd börjar ta form

Nyheter Kommunfullmäktige har beslutat att ett tillgänglighetsråd ska tas fram. – Vi har efterfrågat det här ett antal gånger, säger oppositionen…

Styrande politiker godkänner flytt

Styrande politiker godkänner flytt

Nyheter Principfrågan om att flytta biblioteket från Fenix till mer centrumnära lokaler beslutades på kommunstyrelsen…

Högt tryck på Logpoint

Högt tryck på Logpoint

Nyheter Vid varje sammanträde kommunstyrelsen har finns den stående punkten, Logpoint, där det nu blivit en ”ketchupeffekt”…

14 villatomter möjliggörs

14 villatomter möjliggörs

Nyheter En gammal detaljplan från 2003 dammas av och denna gör nu det möjligt att få fram ytterligare 14 tomter i västra delen av Skillingaryd…

Snart stängs järnvägsövergången

Snart stängs järnvägsövergången

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den nya detaljplanen som möjliggör en ny väg till Mölna, strax utanför Vaggeryd…

220 hushåll i nytt bostadsområde

220 hushåll i nytt bostadsområde

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att detaljplanen för Östra strand, i den norra delen av Hjortsjön i Vaggeryd, ska ut på samråd…

Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Nyheter Kommunstyrelsen avslog (S) motion om att tilliten ska vara i centrum för personal och brukare inom hemtjänsten…

Olycklig hantering av bygglov

Olycklig hantering av bygglov

Nyheter Bygglovet vid Alshult väster om Båramoområdet, som avslogs av miljö- och byggnämnden, anses vara olyckligt. Nu påpekar kommunstyrelsen att kommunen ska hålla en gemensam linje…

Källemo blir nya skolområdet

Källemo blir nya skolområdet

Nyheter Under gårdagens kommunstyrelse presenterades var det nya skolområdet i Götafors blir. Och det blev en livlig diskussion om kommunen skulle hyra eller äga skolan…

Finns det ledig mark på Båramo?

Finns det ledig mark på Båramo?

Nyheter Kommer det större etableringsfrågor på området är kommunen begränsad…

Var kan kommunen växa?

Var kan kommunen växa?

Nyheter Vid senaste kommunstyrelsen diskuterades en ny reviderad översiktsplan och en utvecklingsstrategi för kommunen…

Kommunstyrelsens verksamhet gick plus

Kommunstyrelsens verksamhet gick plus

Nyheter Ljusa strimmor ses och kommunstyrelsen visade ett plusresultat när böckerna stängdes för 2020, trots komplext år…

Återremitterar slutredovisningarna

Återremitterar slutredovisningarna

Nyheter Kommunstyrelsens beslutade vid senaste sammanträdet att återremittera samtliga slutredovisningar på byggprojekten som ”gick över styr”…

Lämnar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande

Lämnar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande

Nyheter Hans-Göran Johansson (C) är inne på sitt trettonde år som kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun. Men ett fjortonde kommer det inte att bli. Detta meddelar han sitt parti och allmänheten idag, onsdag…

Det blir ingen oberoende covid-granskning

Det blir ingen oberoende covid-granskning

Nyheter Motionen som (KD) lämnade över tog för lång tid att behandla och när omedelbar granskning önskades i juni, avslog kommunstyrelsen densamma…

1 / 1012345...10...Sista

Tips