Kommunstyrelsen

KS: Nej, träningslokalen på Mejeriet ska inte nyttjas av andra

KS: Nej, träningslokalen på Mejeriet ska inte nyttjas av andra

Nyheter Motionen från Liberalerna fick ett nej även i kommunstyrelsen som följde socialnämndens tidigare beslut…

Snart har två år gått…

Snart har två år gått…

Nyheter Marken i nordvästra Skillingaryd står fortsatt utan exploatör…

Laddat markärende pausas

Laddat markärende pausas

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutade eniga politiker att markaffären väster om Skillingaryd pausas…

Bowlinghallen ska bli tillgänglig

Bowlinghallen ska bli tillgänglig

Nyheter Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget att göra bowlinghallen tillgänglig för alla…

Jämn röstning när majoriteten yrkade avslag

Jämn röstning när majoriteten yrkade avslag

Nyheter Elektroniska hastighetsskyltar utmed kommunala skolor och förskolor blev återremitterad från senaste kommunfullmäktige. Nu har kommunstyrelsen haft ärendet igen på sitt bord och det blev samma utgång som sist…

Oskarsson: ”Uppdatera LIS- och vindbruksplan”

Oskarsson: ”Uppdatera LIS- och vindbruksplan”

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde lyfte Mats Oskarsson (M) att planerna ska harmonisera med ny antagna översiktsplan…

SD väckte fråga om vårdcentralen

SD väckte fråga om vårdcentralen

Nyheter För 14 månader sedan flyttade vårdcentralen till tillfälliga lokaler på Slätten då arbetsmiljön i den tidigare byggnaden, belägen intill Skillingehus, inte var okej. Men vad hände efter det?…

Fortsatt avslag på elektronisk hastighetsskylt vid skolor

Fortsatt avslag på elektronisk hastighetsskylt vid skolor

Nyheter Det blev mycket diskussioner kring SD:s motion om förslaget om elektroniska hastighetsskyltar, som visar glad eller arg gubbe, vid förskolor och skolor. ”Fyrkantigt hanterat” tycker motionären… …

Torghandel för f-skattare eller inte?

Torghandel för f-skattare eller inte?

Nyheter När kommunstyrelsen lade sista handen över de lokala ordningsföreskrifterna innan beslut i kommunfullmäktige blev det ett tillägg gällande f-skattare och torghandel…

Bokslut: 37,5 miljoner plus

Bokslut: 37,5 miljoner plus

Nyheter Vaggeryds kommun och kommunkoncernen går mot årsredovisning och bokslut. Resultatet för 2023 pekar mot 7,5 miljoner mer än budgeterat……

Regionen sparar: Ingen ambulans kväll och natt

Regionen sparar: Ingen ambulans kväll och natt

Nyheter Vi känner oro att inte upprätthålla en god akutsjukvård

125 tusen till Internationella vänner

125 tusen till Internationella vänner

Nyheter Nu, efter tidigare återremiss, godkändes det nästan enhälligt om kommunalt stöd till Internationella vänner…

Medborgarlöfte om bedrägerier och förhindra kriminell livstil

Medborgarlöfte om bedrägerier och förhindra kriminell livstil

Nyheter På måndag signerar polisen och Vaggeryds kommun årets medborgarlöfte. Löftet har i ord förändrats något sedan sist… …

Område utökas i ÖP enligt tidigare politiskt beslut

Område utökas i ÖP enligt tidigare politiskt beslut

Nyheter Tidigare planbesked från politikerna angav att tilltänkt framtida verksamhetsmark i södra delen av Skillingaryd, Högabråten, skulle omfatta 20 hektar. När kommunens nya översiktsplan presenterades hade området minskat drastiskt. – Förstår inte att det här har blivit en sådan stor diskussionspunkt, menar kommunalrådet Jonsson (M)… …

Förslag på avslag på kulturundervisning under skoltid

Förslag på avslag på kulturundervisning under skoltid

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns Vaggerydsförslaget gällande att kulturskolans verksamhet ska blir mer tillgänglig för samtliga av kommunens medborgare. – Vi utgår från lagstiftningen och då är det inte generell ledighet som är principen, säger Kenth Williamsson (S)… …

Ville veta mer innan 125 000 betalas ut

Ville veta mer innan 125 000 betalas ut

Nyheter En ansökan från Internationella vänner inkom med frågan om fortsatt kommunalt bidrag. – Vi tyckte det skulle bifallas direkt, menar oppositionens Thomas Axelsson (KD)……

Förslaget: Fyrverkerier bara tillåtet en viss tid

Förslaget: Fyrverkerier bara tillåtet en viss tid

Nyheter Kommunen håller just nu på att revidera den lokala ordningsföreskriften och när den är antagen kommer det regleras när fyrverkerier får användas… …

Museiföreningen namnsätter nya områden

Museiföreningen namnsätter nya områden

Nyheter Boda industriområde och Mellängen är två nya områden i Vaggerydsområdet som museiföreningen föreslagit för kommunstyrelsen……

Återbruka mera i kommande avfallsplan

Återbruka mera i kommande avfallsplan

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde godkände man avfallsplanen som ska gälla fram till 2030……

Kan inte besluta om vargfri kommun

Kan inte besluta om vargfri kommun

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns tidigare inlämnade initiativärende från Jörgen Johansson (C) med om önskan om att kommunen ska vara vargfri……

1 / 2012345...1020...Sista

Tips