Kommunstyrelsen

Förslag på avslag på kulturundervisning under skoltid

Förslag på avslag på kulturundervisning under skoltid

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns Vaggerydsförslaget gällande att kulturskolans verksamhet ska blir mer tillgänglig för samtliga av kommunens medborgare. – Vi utgår från lagstiftningen och då är det inte generell ledighet som är principen, säger Kenth Williamsson (S)… …

Ville veta mer innan 125 000 betalas ut

Ville veta mer innan 125 000 betalas ut

Nyheter En ansökan från Internationella vänner inkom med frågan om fortsatt kommunalt bidrag. – Vi tyckte det skulle bifallas direkt, menar oppositionens Thomas Axelsson (KD)……

Förslaget: Fyrverkerier bara tillåtet en viss tid

Förslaget: Fyrverkerier bara tillåtet en viss tid

Nyheter Kommunen håller just nu på att revidera den lokala ordningsföreskriften och när den är antagen kommer det regleras när fyrverkerier får användas… …

Museiföreningen namnsätter nya områden

Museiföreningen namnsätter nya områden

Nyheter Boda industriområde och Mellängen är två nya områden i Vaggerydsområdet som museiföreningen föreslagit för kommunstyrelsen……

Återbruka mera i kommande avfallsplan

Återbruka mera i kommande avfallsplan

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde godkände man avfallsplanen som ska gälla fram till 2030……

Kan inte besluta om vargfri kommun

Kan inte besluta om vargfri kommun

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns tidigare inlämnade initiativärende från Jörgen Johansson (C) med om önskan om att kommunen ska vara vargfri……

Nytt särskilt boende planeras byggas om fem år

Nytt särskilt boende planeras byggas om fem år

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fick politkerna information om socialförvaltningens uppdrag att bygga ett nytt äldreboende med 45 platser…

Förslaget: Köpa gruppbostad för 4 miljoner

Förslaget: Köpa gruppbostad för 4 miljoner

Nyheter En enig kommunstyrelsen kommer föreslå till kommunfullmäktige att köpa en 320 kvadratmeter fastighet på Södra park i Vaggeryd. – Jag var egentligen mot det här köpet och tyckte man skulle avsluta hyresförhandlingarna som pågår, menar oppositionens Thomas Axelsson (KD). …

Ja till bostäder i Åker

Ja till bostäder i Åker

Nyheter I februari inlämnade en Åkerbo ett förslag till kommunfullmäktige gällande byns bostadsutveckling. Nu har kommunstyrelsens politiker ställt sig bakom förslaget… …

Hundratusen till ljuddämpande material

Hundratusen till ljuddämpande material

Nyheter Kommunstyrelsen säger ja till kultur- och fritidsnämndens önskade 100 000 kronor gällande ljuddämpande material i Fenix 2…

Evenemang: Kommunen ska stötta och säkra kontakterna

Evenemang: Kommunen ska stötta och säkra kontakterna

Nyheter Ett initiativärende lämnades in av Kenth Williamsson (S) under förra sammanträdet med kommunstyrelsen gällande att säkerställa Skillingaryds marknad. Nu tar kommunledningskontoret ett generellt grepp kring evenemang som arrangeras… …

Friluftsmark byttes mot hästbete

Friluftsmark byttes mot hästbete

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att ett markbyte ska göras strax utanför Vaggeryd. – Vi skapar rådighet runt Friluftsgården, säger Kenth Williamsson (S) om beslutet… …

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Nyheter Diskussion om cykelväg i Bondstorp har funnits med i kommunala handlingar sedan 2008. Senaste motionen lämnades in i februari i år från KD, C och EMP där man önskade att kommunen ska projekterar sträckan snarast, tillsätta medel av cykelväg mellan länsväg 6541 och Ekstigen i Bondstorp… …

Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

Nyheter I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har det varit livlig diskussion senaste tiden kring gång- och cykelvägar i kommunen. – Hade det gällt en cykelväg i samhället hade det blivit ja, säger Jörgen Johansson (C)…

Vi får förtjänsttecken

Vi får förtjänsttecken

Nyheter Vid kommunfullmäktiges avslutning i december kommer förtjänsttecken delas ut til politiker som varit verksamma i 20 år och kommunanställda som varit anställda i 25 år. Här är listan på årets medarbetare…

Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Nyheter I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har det varit livlig diskussion den senaste tiden kring gång- och cykelvägar i kommunen. I kommunstyrelsen föreslogs avslag på motionen gällande uppdatering av kommunens behov av cykelvägar, handlingsplan och genomförande. – Majoriteten har missförstått intentionen. Att prioritera Hok–Stigamo är ofattbart, där är det väl ingen som cyklar, säger oppositionen. …

Initiativärende: ”Vi kan inte ta beslut vid sittande bord”

Initiativärende: ”Vi kan inte ta beslut vid sittande bord”

Nyheter Kommunstyrelsen har, under sina sammanträde, en punkt ”övrigt”. Här kan ledamöterna bland annat ta upp initiativärenden. Det har skapat irritation och engagemang hos oppositionen… …

Förslaget: Kommunen ska säkerställa Skillingaryds marknad

Förslaget: Kommunen ska säkerställa Skillingaryds marknad

Nyheter Skillingaryds marknad har enligt tradition arrangerats första lördagen i maj och oktober sedan urminnes tider. Men inte i oktober i år då SIS meddelade några dagar innan marknaden att man hade för få knallar. Nu blir marknaden en politisk fråga…

Kommunalråden: ”Bestört och man blir bara jätteledsen”

Kommunalråden: ”Bestört och man blir bara jätteledsen”

Nyheter Strax före fotbollsmatchen i går kväll sköts svenska supportrar i centrala Bryssel. Kommunalråden som var i staden för några veckor sedan kommenterar den fruktansvärda händelsen… …

Centern: Vi vill vara en vargfri kommun

Centern: Vi vill vara en vargfri kommun

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträde i onsdags lämnade Jörgen Johansson (C) ett initiativärende… …

1 / 1912345...10...Sista

Tips