Kommunstyrelsen

Att bygga eller inte på jordbruksmark?

Att bygga eller inte på jordbruksmark?

Nyheter Medborgarförslaget inkom i december 2020 där kommuninvånaren vill att politikerna beslutar om att inte bygga på betes- och åkermark. Nu har beslut tagits om att jobba fram en lantbruksutredning för att kartlägga värden i marken innan bygglov ges…

Hett på logistikområde

Hett på logistikområde

Nyheter En stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträde är det stora logistikområdet i norra delen av Vaggeryd, där ett gemensamt namn inte är riktigt beslutat ännu, om det blir Logpoint eller södra Stigamo…

Narkotikan ökar men situationen är hanterbar

Narkotikan ökar men situationen är hanterbar

Nyheter Politikerna i kommunstyrelsen informerades vid det senaste sammanträdet om missbruket i kommunen…

Önskad mark i söder blev nu Karlsborg i norr

Önskad mark i söder blev nu Karlsborg i norr

Nyheter Politikerna deltog i plankommittén innan kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. Framförhållning, var finns byggbar mark, förutsättning, arkitekt på plats, byggs Tor ut och förskjuts Skillingarydsbyggnation?…

Lämnar in intresseanmälan för anstalt

Lämnar in intresseanmälan för anstalt

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade efter Kriminalvårdens inkomna skrivelse…

PHL vill bygga 100 lägenheter på Fridhem

PHL vill bygga 100 lägenheter på Fridhem

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gjordes markanvisning gällande Fridhemstomten i Vaggeryd och beslut att utse byggherre…

Mats är ny i kommunstyrelsen

Mats är ny i kommunstyrelsen

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags valdes Mats Oskarsson (M) in som ersättare i kommunstyrelsen. Mats Oskarsson ersätter Christer Holmgren som avsagt sig uppdraget…

Inväntar brev om anstaltfrågan

Inväntar brev om anstaltfrågan

Nyheter I juni berättade vi om att Kriminalvården planerar en ny anstalt utmed E 4:an i Jönköping- eller Norrköpingsområdet. Nu eftersöker kommunen informationsbrevet. …

Lantmäteriet försenar arbetet på Logpoint

Lantmäteriet försenar arbetet på Logpoint

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde finns den stående punkten ”Lägesrapport Logpoint” och här förmedlas det senaste om det stora kommunägda logistikområdet i norr…

Framtidens tankplats för biogas är klar

Framtidens tankplats för biogas är klar

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade politikerna var det är bäst att anlägga en biogasanläggning och det blev tre olika platser i Skillingaryd…

Kommunstyrelsen i normalläge

Kommunstyrelsen i normalläge

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen valde politikerna att träffas fysiskt och det kommer att bli huvudregeln framöver om smittspridningen inte ökar…

Budgeterar för ny simhall

Budgeterar för ny simhall

Nyheter Budget för modernisering och renovering av Vaggeryds simhall finns med i investeringsbudgeten framöver…

Cykelvägen ska byggas nästa år

Cykelvägen ska byggas nästa år

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns cykelvägen mellan Skillingaryd och Linneryd med i kommande års investeringsbudget…

Markköp i norra kommundelen för 18 miljoner

Markköp i norra kommundelen för 18 miljoner

Nyheter Ett extraärende avhandlades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Diskusion om det ekonomiska resultatet

Diskusion om det ekonomiska resultatet

Nyheter Budgetberedningen har lämnat förslag till kommunstyrelsen att höja resultatmålet för Vaggeryds kommun från två procent till tre procent av skatter och generella statsbidrag…

Voterade om tillsättande av natur- och miljöråd

Voterade om tillsättande av natur- och miljöråd

Nyheter Ska politiker bestämma vilka personer som ska ingå i rådet? Det är en märklig hantering tycker S angående reglementet för natur- och miljörådet…

Tillgänglighetsråd börjar ta form

Tillgänglighetsråd börjar ta form

Nyheter Kommunfullmäktige har beslutat att ett tillgänglighetsråd ska tas fram. – Vi har efterfrågat det här ett antal gånger, säger oppositionen…

Styrande politiker godkänner flytt

Styrande politiker godkänner flytt

Nyheter Principfrågan om att flytta biblioteket från Fenix till mer centrumnära lokaler beslutades på kommunstyrelsen…

Högt tryck på Logpoint

Högt tryck på Logpoint

Nyheter Vid varje sammanträde kommunstyrelsen har finns den stående punkten, Logpoint, där det nu blivit en ”ketchupeffekt”…

14 villatomter möjliggörs

14 villatomter möjliggörs

Nyheter En gammal detaljplan från 2003 dammas av och denna gör nu det möjligt att få fram ytterligare 14 tomter i västra delen av Skillingaryd…

5 / 15Första...34567...10...Sista

Tips