Kommunstyrelsen

”Vi ska anstränga oss gällande torget”

”Vi ska anstränga oss gällande torget”

Nyheter När kommunfullmäktiges ledamöter sammanträdde under måndagskvällen godkändes nya detaljplanen för torget i Vaggeryd. Kenneth Åberg (S) som gjorde sin sista kväll i ledamotsstolen ville gärna lämna lite bakgrund innan beslut togs…

Sociala krav i upphandling blir fråga för kommunstyrelsen

Sociala krav i upphandling blir fråga för kommunstyrelsen

Nyheter I en motion föreslås sociala krav i upphandlingar. När socialnämnden i torsdags behandlade ärendet beslöts att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen då det är en principiell fråga på nationell nivå…

Detaljplanen för Östra strand: ”Vi gör vad vi kan”

Detaljplanen för Östra strand: ”Vi gör vad vi kan”

Nyheter Lägesrapporten gällande detaljplaner för bostäder är en stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunen har 21 planer i gång…

Ingen vårdcentral vid Skänkelund

Ingen vårdcentral vid Skänkelund

Nyheter Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för Skänkelund. – Vi vill att man ska titta på torget, menar oppositionsrådet Kenth Williamsson (S)…

Gör soptipp till friluftsområde

Gör soptipp till friluftsområde

Nyheter Motionen från Socialdemokraterna gällande markområdet mellan Hokvägen och Gärahov fanns med vid kommunstyrelsens sammanträde. – Vi avslår men ju mer vi diskuterar kommer vi närmare, menar kommunstyrelsens ordförande …

Startskottet för plan om äldreomsorgen till 2030

Startskottet för plan om äldreomsorgen till 2030

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns framtidens äldreomsorgsplan fram till 2030 med. – Den ger inte svar på en del frågor, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Nyheter En motion som inlämnades av Socialdemokraterna för ett år sedan gällande återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre samt lokalvård, kommer att beslutas av nya fullmäktige när denna är tillsatt…

Prislappen för ersättningslokal: 14 miljoner kronor

Prislappen för ersättningslokal: 14 miljoner kronor

Nyheter När flytten är gjord ska den nuvarande fastigheten undersökas på allvar. – Att bygga bostäder ovanpå vårdcentralen strider mot detaljplanen, säger kommunens ledande politiker om centerregionens förslag…

Målet: 75 bostäder ska byggas per år

Målet: 75 bostäder ska byggas per år

Nyheter Bostadsförsörjningsmålet, där grunderna lades upp i arbetsutskottet, kommer imorgon att diskuteras vid kommunstyrelsens sammanträde…

Investerar i nytt tak till Movalla

Investerar i nytt tak till Movalla

Nyheter Pengar till nytt tak till Movalla finns med i kommunens strategiska plan- och budget. – Tiden går och taket är gammalt, kommenterar Kenth Williamsson…

Kök och toaletter rustas upp

Kök och toaletter rustas upp

Nyheter Fågelforsskolan och centralköket i Skillingaryd får inom närtid pengar till ombyggnation, det har kommunstyrelsen avsatt pengar till…

14,8 miljoner till Fenix

14,8 miljoner till Fenix

Nyheter Både Fenix 1 och 2 kostar under året pengar och tillägg på 3 miljoner tillkom till tidigare planerade pengar…

Vårdcentralen: Markarbete för 4 miljoner

Vårdcentralen: Markarbete för 4 miljoner

Nyheter Vårdcentralen i Skillingaryd byggnader är fuktskadad som vi tidigare berättat och i slutet av förra året beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att utrymma ”akut”…

10 miljoner till skola i Hok

10 miljoner till skola i Hok

Nyheter Nästa år ska Hoks skola planeras att om- och tillbyggas. Den strategiska budgetplanen är att 10 miljoner ska räcka…

Tallbackens förskola utökas

Tallbackens förskola utökas

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde godkändes den strategiska planen för kommande år. Om fyra år ska det byggas en avdelning till på förskolan i Skillingaryd…

Eniga politiker: Nej till hundrastgård

Eniga politiker: Nej till hundrastgård

Nyheter Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen lämnade ett avslag på medborgarförslagen om kommunala hundrastgårdar…

100 miljoner till ny skola

100 miljoner till ny skola

Nyheter Mellanstadiedelen vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd stängdes akut förra våren. Nu syns pengarna avsatta i investeringsplanen …

Två miljoner till utemiljö

Två miljoner till utemiljö

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde godkändes två miljoner och ett startbesked till iordningställande av utemiljön vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd…

Vill börja fullmäktige efter lunch och alternera mellan orter

Vill börja fullmäktige efter lunch och alternera mellan orter

Nyheter Under kommunstyrelsens sammanträde var det en mängd voteringar och yrkande gällande det parlamentariska förslaget inför kommande mandatperiod…

Ändrade riktlinjer vid tomtköp

Ändrade riktlinjer vid tomtköp

Nyheter Diskussionerna om att husföretagen köper upp villatomter snabbt har fått politikerna i kommunen att tänka om och det finns också en motion om att inrätta en tomtkö. Starten för nya riktlinjer har gjorts…

5 / 19Första...34567...10...Sista

Tips