Kommunstyrelsen

Ja till att förändra trafiksituationen i Vaggeryd

Ja till att förändra trafiksituationen i Vaggeryd

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades motionen om att förändra trafiksituationen i Vaggeryds centrum…

Föräldrar startar namninsamling för ny skola

Föräldrar startar namninsamling för ny skola

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags tog Jan-Erik Aronsson (SD) upp Götafors skola i Vaggeryd och vad som är planerat. Föräldrar har startat en namninsamling för att påverka politikerna…

Fritidssektorn öppnas

Fritidssektorn öppnas

Nyheter Vaccinationen är i gång i kommunen och under onsdagen fick kommunstyrelsens ledamöter en dragning om läget inom verksamheterna…

Blåljushus kan bli verklighet

Blåljushus kan bli verklighet

Nyheter Vid gårdagens kommunstyrelse biföll KD:s motion om att öka den polisiära närvaron i kommunen. Ett nytt förslag på blåljushus har lämnats, men polisen själva är tveksamma till en polisstation inom kommunens gränser…

Talluddens lägenheter har fått föreläggande

Talluddens lägenheter har fått föreläggande

Nyheter Fullmäktige har beslutat att Talludden i Vaggeryd ska vara bostäder. Just nu står lägenheterna tomma…

Nej till minskat antal politiker i nämnder

Nej till minskat antal politiker i nämnder

Nyheter Medborgarförslaget, som inkom till kommunfullmäktige i juni månad, har nu fått ett svar från enig kommunstyrelse…

Bidrag till Hooks IF klubbstuga godkändes

Bidrag till Hooks IF klubbstuga godkändes

Nyheter En enig kommunstyrelse lämnade ett positivt besked till Hooks IF som får 910 000 kronor i driftsbidrag till ny klubbstuga…

Rutiner ska ses över hur handlingar skickas

Rutiner ska ses över hur handlingar skickas

Nyheter ”Det kostar både tid, pengar och anseende” kommenterar Gert Jonsson (M) när Sörgårdsskolans byggnation skickas mellan nämnderna…

Två extra miljoner i borgen godkändes

Två extra miljoner i borgen godkändes

Nyheter Östra Fiberföreningen ansökte om utökning av borgensåtagande från 10 till 12 miljoner kronor. Enig kommunstyrelse sa ja…

Ja och nej till Linus medborgarförslag

Ja och nej till Linus medborgarförslag

Nyheter Linus Persson i Skillingaryd skickade in ett förslag till kommunens ledande politiker om att uppmärksamma 100-åringar med blomma, flagga och ett besök…

”Bolagen har haft ett fantastiskt år”

”Bolagen har haft ett fantastiskt år”

Nyheter Det säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) när delårsbokslutet presenterades även om pandemin präglar kassans innehåll…

Ytterligare miljoner till Slättens förskola

Ytterligare miljoner till Slättens förskola

Nyheter ”Mycket besvärande” säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Skatteintäkterna har ökat

Skatteintäkterna har ökat

Nyheter Vad går 100 kronor till hos kommunen och varifrån får kommunen pengar?…

12 får förtjänsttecken

12 får förtjänsttecken

Nyheter Att få förtjänsttecken inom kommunen gäller 25 år som anställd och 20 år som politiker. I år uppmärksammas 12 personer…

Dialogerna lägger grunden till framtidsplanen

Dialogerna lägger grunden till framtidsplanen

Nyheter Alla orter i kommunen har fått besök av tjänstemän och politiker i medborgardialogen. Nu har politiken sammanfattat dialogerna…

Kommunstyrelsen svarar revisionen

Kommunstyrelsen svarar revisionen

Nyheter Den kommunala revisionen har velat ha svar från kommunstyrelsen hur de har hanterat den granskning som är gjord för att utröna ansvarsfrågan mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden avseende ett antal investeringar…

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Nyheter Att tillstyrka eller avstyrka vindkraftspark utifrån ett mark- och vattenanvändningsperspektiv, fanns på kommunstyrelsens bord i onsdags. Ett enigt arbetsutskott sa ja för en vecka sedan. Men i kommunstyrelsen avstod två partier att rösta och ett parti sa nej direkt. "Anmärkningsvärt att femklövern inte är eniga" säger oppositionsrådet…

Coronapandemin: Från grönt till gult ljus

Coronapandemin: Från grönt till gult ljus

Nyheter Igår kom ny statistik från Folkhälsomyndigheten där Vaggeryds kommun går från tidigare grönt ljus till gult när fyra nya fall upptäckts. ”Gör allt ni kan för att distansera er” meddelar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Politikerna satsar på lärarassistenter

Politikerna satsar på lärarassistenter

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade under senaste sammanträdet att tillföra extra pengar till barn- och utbildningsnämnden. …

Femklövern förordar utmaningsrätt

Femklövern förordar utmaningsrätt

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns utmaningsrätt på agendan. ”Vi kan se att det skulle bli mycket dyrare” menar oppositionen…

3 / 1112345...10...Sista

Tips