Kommunstyrelsen

Skolplan diskuterades: ”Vi har inte varit observanta gällande Vaggeryd”

Skolplan diskuterades: ”Vi har inte varit observanta gällande Vaggeryd”

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjning med. Hur kommer det se ut framöver?…

Matavfallet blir kommunens problem

Matavfallet blir kommunens problem

Nyheter Regeringen har beslutat att matavfallssorteringen blir kommunens ansvar. På kommunstyrelsens sammanträde kunde man pusta ut efter att de meddelat att taxan inte kommer att höjas om kommunstyrelsen godkänner den färdiga budgeten…

Kommunstyrelsen säger nej till insynsplatser

Kommunstyrelsen säger nej till insynsplatser

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstå motionen kring insynsplats i kommunala nämnder, kommunstyrelsen samt budgetberedningen. …

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Nyheter Trafikverket har begärt ett yttrande från kommunen gällande den nya järnvägssträckningen Byarum–Tenhult. – Länsstyrelsen och Jönköping kommun tycker som vi, säger politikerna i kommunstyrelsen. …

Fastigheternas planuppdrag avslutas: ”Nu är det kört”

Fastigheternas planuppdrag avslutas: ”Nu är det kört”

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att avsluta planuppdragen kring fastigheterna Sparven 3 och Lärkan 9 i Vaggeryds tätort…

Kommunen får rätta sig i skjutfältsfrågan

Kommunen får rätta sig i skjutfältsfrågan

Nyheter Länsstyrelsen hämmar riksintresset kring skjutfältet eftersom bullermätningarna riskerar överstiga 90 decibel och medför därmed begränsningar i var man får bygga. Vid kommunstyrelsens sammanträde nämner Ulf Abrahamsson (C) situationen som en "svår nöt"…

Avlastningsväg läggs på is

Avlastningsväg läggs på is

Nyheter Efter livliga diskussioner på kommunstyrelsens sammanträde gällande nya översiktsplanen så meddelar Gert Jonsson (M) att en ny väg mellan Nyholmsvägen och Terminalvägen inte kommer att genomföras eftersom oppositionen har synpunkter…

Fenix 2 kan vara i farozon vid stora regnmängder

Fenix 2 kan vara i farozon vid stora regnmängder

Nyheter Stora nederbördsmängder, 50-årsregn blir oftare och försäkringsskador. Hur planerar kommunen för stora regnmängder? På kommunstyrelsens sammanträde kom frågan upp. ”Någonstans måste ju vattnet ta vägen”, "Vi har byggt asfaltsytor där skog varit tidigare", "stiger Lagan är Fenix 2 i farozon"…

Majoritet för 40 som hastighet

Majoritet för 40 som hastighet

Nyheter Det började med en motion från Socialdemokraterna i februari förra året gällande att införa 40 som bashastighet. – I dag är det ryckigt, 30 och 50, säger kommunalrådet Jonsson (M)…

Rådighet behövdes – kommunen köpte fastighet för tre miljoner

Rådighet behövdes – kommunen köpte fastighet för tre miljoner

Nyheter Politikerna vill ha rådighet över centrala delarna av Vaggeryd och beslutade, om än oenigt, att förvärva fastigheten Sandhem 2. – Det vore ett helgerån att riva, säger oppositionen …

Förslag till förvärv av kulturhus

Förslag till förvärv av kulturhus

Nyheter Tre miljoner kronor finns det strategiska planer att kommunen ska köpa Sandhem 2 vid korsningen Storgatan – Karlavägen i Vaggeryd för. Kostnaden ligger inom ramen för att kommunstyrelsen själv skulle kunna ta beslutet den första augusti trots motionen om att bevara kulturhuset…

Tidigare beslut om åtgärder vid Höga Bränna delegeras vidare

Tidigare beslut om åtgärder vid Höga Bränna delegeras vidare

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträdesbord fanns inriktningsbeslutet med gällande ”Skogliga åtgärder vid Friluftsgården” i Vaggeryd. …

”Krabbigt” med förmånscykel

”Krabbigt” med förmånscykel

Nyheter Förslaget från medborgaren att kommunen ska införa förmånscykel fick avslag hos kommunstyrelsen…

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Nyheter Ett köpeavtal, som gäller i två år, finns nu klart från kommunens sida. – Huset kommer att nedmonteras eller flyttas, säger Gert Jonsson (M)…

Skarp kritik från oppositionen – möte fick pausas: ”Såga sönder”

Skarp kritik från oppositionen – möte fick pausas: ”Såga sönder”

Nyheter Kommunstyrelsens senaste möte fick ajourneras då oppositionen menade att det saknades underlag i medföljande handlingar de skulle besluta om…

Fåglabäck: Värdet ökade till över det tredubbla på 45 dagar

Fåglabäck: Värdet ökade till över det tredubbla på 45 dagar

Nyheter Två värderingar har lämnats till kommunen gällande fastigheten Fåglabäck i Skillingaryd. Det skiljer 45 dagar och 7,5 miljoner kronor mellan värderingarna men politikerna har informerats om det högre…

Enig kommunstyrelse röstade ner flytt av industrier

Enig kommunstyrelse röstade ner flytt av industrier

Nyheter I ett medborgarförslag ville en person att industrierna vid Fabriksgatan i Skillingaryd skulle flyttas. Förslaget röstades dock ner av kommunstyrelsen…

Ny förskola i Hok snart verklighet

Ny förskola i Hok snart verklighet

Nyheter På kommunstyrelsens senaste sammanträde klubbade man igenom detaljplanen för Hok. Det innebär att det bland annat kommer kunna byggas en förskola…

Nej till ställplats i Bondstorp

Nej till ställplats i Bondstorp

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige har Empartiet lämnat in ett förslag om att skapa en ställplats för husbilar och husvagnar i Bondstorp. Nu har kommunstyrelsen sagt vad de tycker och merparten ville avslå motionen…

Östra strand ska snart ut på granskning

Östra strand ska snart ut på granskning

Nyheter Detaljplanen för Östra strand i norra delen av Vaggeryd tar sin form och snart är handlingarna ute för granskning. – Det kommer att bli fint, kommenterar politikerna om nya bostadsområdet…

3 / 2012345...1020...Sista

Tips