Kommunstyrelsen

Skarp kritik från oppositionen – möte fick pausas: ”Såga sönder”

Skarp kritik från oppositionen – möte fick pausas: ”Såga sönder”

Nyheter Kommunstyrelsens senaste möte fick ajourneras då oppositionen menade att det saknades underlag i medföljande handlingar de skulle besluta om…

Fåglabäck: Värdet ökade till över det tredubbla på 45 dagar

Fåglabäck: Värdet ökade till över det tredubbla på 45 dagar

Nyheter Två värderingar har lämnats till kommunen gällande fastigheten Fåglabäck i Skillingaryd. Det skiljer 45 dagar och 7,5 miljoner kronor mellan värderingarna men politikerna har informerats om det högre…

Enig kommunstyrelse röstade ner flytt av industrier

Enig kommunstyrelse röstade ner flytt av industrier

Nyheter I ett medborgarförslag ville en person att industrierna vid Fabriksgatan i Skillingaryd skulle flyttas. Förslaget röstades dock ner av kommunstyrelsen…

Ny förskola i Hok snart verklighet

Ny förskola i Hok snart verklighet

Nyheter På kommunstyrelsens senaste sammanträde klubbade man igenom detaljplanen för Hok. Det innebär att det bland annat kommer kunna byggas en förskola…

Nej till ställplats i Bondstorp

Nej till ställplats i Bondstorp

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige har Empartiet lämnat in ett förslag om att skapa en ställplats för husbilar och husvagnar i Bondstorp. Nu har kommunstyrelsen sagt vad de tycker och merparten ville avslå motionen…

Östra strand ska snart ut på granskning

Östra strand ska snart ut på granskning

Nyheter Detaljplanen för Östra strand i norra delen av Vaggeryd tar sin form och snart är handlingarna ute för granskning. – Det kommer att bli fint, kommenterar politikerna om nya bostadsområdet…

Miljöredovisning: Bra på solceller och sämre gällande fordonsflotta

Miljöredovisning: Bra på solceller och sämre gällande fordonsflotta

Nyheter Kommunens miljöredovisning börjar ta form och fanns med på kommunstyrelsens senaste sammanträde. – Kollektivåkande har ökat och vi är duktiga på solceller, menar Gert Jonsson (M). Dock har socialtjänsten bytt fordonsflotta vilket ger en negativ syn i redovisningen…

Oppositionen riktar kritik gällande hantering om LOV-beredning

Oppositionen riktar kritik gällande hantering om LOV-beredning

Nyheter Kommunfullmäktiges ordförande återremitterade ärendet till kommunstyrelsen gällande tillämpningen av LOV, lagen om valfrihet. – Nu är den beredd, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). – Det här strider mot kommunallagen, menar oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD)…

Hjortsjöskolan: 170 miljoner – inte allt inkluderat?

Hjortsjöskolan: 170 miljoner – inte allt inkluderat?

Nyheter Tidigare har vi berättat att mellanstadieskolan på Hjortsjöskolan förväntas bli större, en sexparallellig skola och då även en större investering. Från 100 till 170 miljoner. Handlingarna diskuterades hett under kommunstyrelsens sammanträde. – Vi har tidigare bestämt att det ska vara allt inkluderat och det är det inte här, säger oppositionen…

Förslaget: Köp mark i Fåglabäck för tio miljoner

Förslaget: Köp mark i Fåglabäck för tio miljoner

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns förfrågan om att köpa del av Fåglabäck, nordväst om Skillingaryd, med. – Priset är alldeles för högt, kommenterar oppositionen. – Bostadmark, säger majoriteten…

Kommunen välkomnar ungdomar till praktik i sommar

Kommunen välkomnar ungdomar till praktik i sommar

Nyheter Även i sommar kommer det vara möjligt för ungdomar födda 2005 och 2006 att söka sommarjobb i kommunal regi…

Nej till parkering på öde mark

Nej till parkering på öde mark

Nyheter Ett medborgarförslag är inlämnat till kommunen gällande användningen av den obebyggda marken inom central fastighet i Skillingaryd. Det blir ingen parkering enligt kommunens politiker…

Politikerna förbereds i civilt försvar

Politikerna förbereds i civilt försvar

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde informerades våra politiker om civilt försvar, krisberedskap, säkerhetsskydd och informationsskydd…

Frågan om sänkt bashastighet återremitterad

Frågan om sänkt bashastighet återremitterad

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns motionen från S på bordet om att sänka bashastigheten i kommunen till 40…

Fastigheten såld: Hyresgästerna ska lämna i maj

Fastigheten såld: Hyresgästerna ska lämna i maj

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till försäljning av Rönnen 4, Smedjegatan i Skillingaryd. – Intressant projekt som väntar i fastigheten, säger Gert Jonsson (M)…

Revisorerna granskar projekt Södra Stigamo

Revisorerna granskar projekt Södra Stigamo

Nyheter Granskningsrapporten för Södra Stigamoprojektet ses snart vara i slutfasen och nyttjanderättsavtal är påskrivna. – Det är fortfarande en del kvar att redovisa, menar politikerna. …

Räcker tio miljoner till sluttäckning av deponi?

Räcker tio miljoner till sluttäckning av deponi?

Nyheter 2003 stängdes deponin vid Gärahovs avfallsupplag i Vaggeryd. Sluttäckningen är dock inte godkänd av Länsstyrelsen och ytterligare sju miljoner avses att läggas till. …

Röstade om språkkrav i omsorg

Röstade om språkkrav i omsorg

Nyheter SD lämnade för ett år sedan in en motion gällande obligatoriskt språktest och språkkrav enligt socialstyrelsens rekommendation. Motionen har nu behandlats på kommunstyrelsens sammanträde där det blev ett knappt övertag i votering…

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Nyheter Medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande att säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och bostadshus ska ändras fanns med på kommunstyrelsens sammanträde. – Ord står mot ord, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD) och Frida Svensson kommenterar "Det är inte ett godtagbart skäl att säga nej till mitt förslag"…

Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns SD-motionen med förslaget om att uppdatera vindbruksplanen. – Vi hade rejäl politisk debatt, yrkande och votering, säger Gert Jonsson (M)…

3 / 1912345...10...Sista

Tips