Kommunstyrelsen

14 villatomter möjliggörs

14 villatomter möjliggörs

Nyheter En gammal detaljplan från 2003 dammas av och denna gör nu det möjligt att få fram ytterligare 14 tomter i västra delen av Skillingaryd…

Snart stängs järnvägsövergången

Snart stängs järnvägsövergången

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den nya detaljplanen som möjliggör en ny väg till Mölna, strax utanför Vaggeryd…

220 hushåll i nytt bostadsområde

220 hushåll i nytt bostadsområde

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att detaljplanen för Östra strand, i den norra delen av Hjortsjön i Vaggeryd, ska ut på samråd…

Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Nyheter Kommunstyrelsen avslog (S) motion om att tilliten ska vara i centrum för personal och brukare inom hemtjänsten…

Olycklig hantering av bygglov

Olycklig hantering av bygglov

Nyheter Bygglovet vid Alshult väster om Båramoområdet, som avslogs av miljö- och byggnämnden, anses vara olyckligt. Nu påpekar kommunstyrelsen att kommunen ska hålla en gemensam linje…

Källemo blir nya skolområdet

Källemo blir nya skolområdet

Nyheter Under gårdagens kommunstyrelse presenterades var det nya skolområdet i Götafors blir. Och det blev en livlig diskussion om kommunen skulle hyra eller äga skolan…

Finns det ledig mark på Båramo?

Finns det ledig mark på Båramo?

Nyheter Kommer det större etableringsfrågor på området är kommunen begränsad…

Var kan kommunen växa?

Var kan kommunen växa?

Nyheter Vid senaste kommunstyrelsen diskuterades en ny reviderad översiktsplan och en utvecklingsstrategi för kommunen…

Kommunstyrelsens verksamhet gick plus

Kommunstyrelsens verksamhet gick plus

Nyheter Ljusa strimmor ses och kommunstyrelsen visade ett plusresultat när böckerna stängdes för 2020, trots komplext år…

Återremitterar slutredovisningarna

Återremitterar slutredovisningarna

Nyheter Kommunstyrelsens beslutade vid senaste sammanträdet att återremittera samtliga slutredovisningar på byggprojekten som ”gick över styr”…

Lämnar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande

Lämnar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande

Nyheter Hans-Göran Johansson (C) är inne på sitt trettonde år som kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun. Men ett fjortonde kommer det inte att bli. Detta meddelar han sitt parti och allmänheten idag, onsdag…

Det blir ingen oberoende covid-granskning

Det blir ingen oberoende covid-granskning

Nyheter Motionen som (KD) lämnade över tog för lång tid att behandla och när omedelbar granskning önskades i juni, avslog kommunstyrelsen densamma…

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Nyheter I januari månads arbetsutskott beslutades att flytta fram frågan om två högre hyreshus intill Jönköpingsvägen i Vaggeryd till kommunstyrelsen…

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Nyheter Vid onsdagens kommunstyrelse startade politikerna med information från plankommittén där intressanta områden i Vaggeryd togs upp…

200 000 till prenumeration godkändes

200 000 till prenumeration godkändes

Nyheter När motionen angående prenumeration av ”Dagens Samhälle” avgjordes i kommunfullmäktige gick frågan till votering…

Höga planer på Jönköpingsvägen

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus…

Fortsatt stödpaket godkändes

Fortsatt stödpaket godkändes

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade politikerna om fortsatt stödpaket på grund av pandemin som råder. (S) respekterar beslutet, även om man önskade mer när det gäller elevernas lunch…

Fortsatt kommunalt stöd för internationella vänner

Fortsatt kommunalt stöd för internationella vänner

Nyheter Kommunstyrelsen beviljade fortsatt stöd till föreningen Internationella vänner, även om några av våra politiker önskade att avvakta helhetsbilden…

Ny byggentreprenör till Sörgårdsskolan utsedd

Ny byggentreprenör till Sörgårdsskolan utsedd

Nyheter I dag vid tekniska nämndens sammanträde beslutades om att tilldela kontraktet för att bygga nya F-3-skolan i Skillingaryd…

Gemensam överförmyndarnämnd önskas

Gemensam överförmyndarnämnd önskas

Nyheter Om två år kan en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med övriga GGVV-kommuner bli verklighet…

10 / 19Första...89101112...Sista

Tips