Kommunstyrelsen

Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Nyheter Fyra inlämnade synpunkter från privatpersoner gällande planprogrammet om Yggen har inkommit. En av de ”privatpersonerna” är ett av kommunens största lantbruksföretag. Enligt kommentarerna som lämnats av kommunen i samrådet lyssnar inte kommunen på privatpersonerna eller på de kommunala nämndernas synpunkter. …

Yggen: Partigrupp förordar annat område

Yggen: Partigrupp förordar annat område

Nyheter Partigrupperna, enbart fem till antalet, tyckte till gällande i samrådshandlingar inför planprogrammet Yggen i Vaggeryd. Miljö- och avfallsfunderingar, gamla skjutbanan, inkränkande på jordbruksverksamhet, parkering i källarplan och att tung transport inte kan färdas genom ett bostadsområde. Ett parti tycker det finns annan huvudinriktning än Yggen och grannföretagen säger nej till planprogrammet…

Yggen: Flerbostadshus i våtmark

Yggen: Flerbostadshus i våtmark

Nyheter Kommunala nämnderna har fått tycka till när det gäller planprogrammet för Yggen. Miljö- och byggnämnden har ett flertal synpunkter som inte tjänsteskrivelsen tagit höjd för i sin skrivelse till politikerna. Skyddsavstånd och risk för förs störningar från närområdet, flerbostadshus finns inritat i våtmark, skogen och lantbrukets betydelse ”En olämplig lokalisering kan leda till att tillsynsmyndigheten i efterhand måste ställa krav på att åtgärder vidtas eller förbjuda verksamheter. Detta vore olyckligt då verksamheterna, avfallshanteringen och lantbruket var första på plats” finns angivet i nämndens sammanfattning av samrådet för Yggen. …

Yggen: Avser att utreda förorenade områden

Yggen: Avser att utreda förorenade områden

Nyheter Planprogrammet för det eventuellt nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd finns med på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen. Tidigare i arbetsutskottet lämnades få förslag till förändring men det finns en del i samrådet som politikerna behöver diskutera vidare. Miljöfarliga verksamheter som grannar, framkomlighet för utryckningsfordon och påverkan på vattenkvaliteten i Hjortsjön. …

Pandemin påverkar i enkät

Pandemin påverkar i enkät

Nyheter Medarbetarenkäten hos kommunen har nu delgetts till politikerna. …

Trafiksituationen i Vaggeryd ska lösas

Trafiksituationen i Vaggeryd ska lösas

Nyheter En motion som är inskickad av SD i juni för tre år sedan kan nu nå fram till ett svar gällande trafiksituationen i centrala Vaggeryd. Det sedan kommunstyrelsen fått ”gilla läget” med tekniska nämndens förslag som inte görs om ytterligare…

Tokarps logistikpark: Byggstart vid årskiftet

Tokarps logistikpark: Byggstart vid årskiftet

Nyheter Tokarps exploatör, intill riksväg 30 och söder om Stigamo, fanns på plats under kommunstyrelsens sammanträde för att informera om framtidsplanerna. …

Avslår intraprenadmotion för skola

Avslår intraprenadmotion för skola

Nyheter En motion från Centerpartiet inkom till kommunfullmäktige i november 2019 att Åkers skola kan vara lämplig för intraprenadform. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt…

Skogsstyrelsen ger bidrag: Staketet vid Höga Bränna ska bort

Skogsstyrelsen ger bidrag: Staketet vid Höga Bränna ska bort

Nyheter Motionen som Empartiet lämnade in i april förra året har nu bifallits. …

Slättens förskola blev över 300 procent dyrare

Slättens förskola blev över 300 procent dyrare

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns slutredovisningen för Slättens nya förskola i Vaggeryd med på dagordningen. Uppskattad ursprunglig kalkyl 8,7 miljoner kronor blev 29,4 miljoner kronor. Politikernas kommentarer: ”Ovanligt projekt”, ”Vi släcker bränder”, ”Många har synpunkter på hur det hanterats”. …

Tidigare brist – nu kö gällande tänkbara bostadsplaner

Tidigare brist – nu kö gällande tänkbara bostadsplaner

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde informerades politikerna om lägesrapporten gällande planer för bostäder i kommunen…

Viktig funktion i vattenskadad byggnad: Vems är ansvaret?

Viktig funktion i vattenskadad byggnad: Vems är ansvaret?

Nyheter Kommunens lokal, där vårdcentralens verksamhet äger rum, fanns uppe hos kommunstyrelsen för diskussion. Resultatet? En verksamhetsflytt till Slätten…

15 miljoner för att återställa Fenix 2

15 miljoner för att återställa Fenix 2

Nyheter En del kallar Fenix 2 för ”sorgebarn”. Nu rivs de fem år gamla golven upp igen och flera miljoner läggs på en restaurering av lokalerna. – Vem som helst kan begripa att det här inte skulle fungera, säger Thomas Axelsson (KD)…

Politikerna använde vetot: Nej till vindkraftsändring

Politikerna använde vetot: Nej till vindkraftsändring

Nyheter En enhällig kommunstyrelse beslutade att inte tillstyrka ändringsansökan gällande vindkraftsparken i Boarp vid onsdagens sammanträde. Kommunala vetot användes och politikerna berättar mer; "jag har svängt i frågan"…

I dag beslutar politikerna om vindkraften

I dag beslutar politikerna om vindkraften

Nyheter Vid dagens sammanträde hos kommunstyrelsen finns ändringsansökan angående vindparken i Boarp med på dagordningen. Vindkraftsbolaget har via mejl informerat ledamöterna via brev för att det inte ska uppstå några oklarheter inför dagens viktiga beslut. Tillstyrka eller använda kommunala vetot, det är frågan…

Godkände moduler till förskolan

Godkände moduler till förskolan

Nyheter Kommunstyrelsens politiker gjorde tummen upp och tekniska nämnden godkände upphandlingen och tilldelade Expandia moduler till uppdraget om nya förskolelokaler i Vaggeryd…

Startbesked gavs för nytt område

Startbesked gavs för nytt område

Nyheter Politikerna i kommunstyrelsen lämnade startbesked till tekniska nämnden gällande exploatering norr om travbanan utanför Vaggeryd. – Det är viktigt att området byggs ut, säger Gert Jonsson (M). …

Ny detaljplan görs för fastigheten

Ny detaljplan görs för fastigheten

Nyheter Politikerna tyckte till om förslagen gällande fastigheten på Torsbo i Vaggeryd och det blev en väldig diskussion där flertalet yrkande lämnades och ordförandes utslagsröst avgjorde vid kommunstyrelsens sammanträde…

Vindkraftspark: Ska kommunen använda vetot?

Vindkraftspark: Ska kommunen använda vetot?

Nyheter Som vi berättade tidigare har en ny ansökan gällande vindkraftparken i Boarp-Ekesås inkommit till kommunen. Under kommunstyrelsens senaste sammanträde valde man att avvakta att svara på de fyra medborgarförslagen som var tänkt, från arbetsutskottet sida, att avslå…

Här är kommunens pågående bostadsprojekt

Här är kommunens pågående bostadsprojekt

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste möte informerade kommunens stadsarkitekt om de pågående bostadsprojekten. …

8 / 19Första...678910...Sista

Tips