Kommunstyrelsen

Stöd till Internationella Vänner

Stöd till Internationella Vänner

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att öka stödet till Internationella Vänner men ett parti röstade nej…

Antog riktlinjer för intraprenad

Antog riktlinjer för intraprenad

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjerna för intraprenad i kommunen…

Avvaktar med besked om 50 lägenheter

Avvaktar med besked om 50 lägenheter

Nyheter I väntan på att detaljplanen Östra strand i Vaggeryd ska bli klar håller kommunen exploatören varm. – Just nu är det lite tidigt att lämna ett okej, säger Gert Jonsson (M)…

Krisledningen är i gång: 50 får akut plats på Talludden

Krisledningen är i gång: 50 får akut plats på Talludden

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde inleddes förmiddagen med att kommundirektören gick igenom krisledningsorganisationen som nu är startad. 50 migranter ska få plats på Talludden i Vaggeryd…

Framtagande av planer tar för lång tid

Framtagande av planer tar för lång tid

Nyheter En stående lägesrapport finns vid sammanträdet hos kommunstyrelsen. Politikerna känner frustation att ”inte komma över tröskeln” även om verksamheten har fått fler tjänster…

Föreslår utvecklare för landsbygden

Föreslår utvecklare för landsbygden

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde yrkade Jörgen Johansson (C) på att utreda möjligheten till att skapa en samhällsbyggnadsenhet och en landsbygdsutvecklare samt önskade svar gällande centrumutvecklingens status…

Beslutet: Mellanstadiet rivs

Beslutet: Mellanstadiet rivs

Nyheter Tekniska nämndens förslag om att att riva Hjortsjöskolans mellanstadie har nu beslutats av kommunstyrelsens politiker…

Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart

Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart

Nyheter I två och ett halvt år har en extern exploatör väntat på att få besked från kommunen för Sörgården 1:50 med flera (Stenvadet) och vid kommunstyrelsens senaste ärende valdes att återremittera ärendet trots att det från arbetsutskottet fanns ett kostnadsförslag per kvadratmeter…

Arvoderingen förändras för ersättande ledamöter

Arvoderingen förändras för ersättande ledamöter

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde diskuterades ersättare vid fullmäktige som inte tjänstgör, hur detta hanteras. – Även om det tagit tre år har vi kommit till rätt beslut, menar oppositionen. …

Värmestuga blir fritidsboende

Värmestuga blir fritidsboende

Nyheter Eksäter SAM Ungdom, som driver Kylåsbacken utanför Nyholm, väster om Skillingaryd har ansökt om bidrag hos kommunen och fått det beviljat…

Förslag om hundrastgård blev återremitterat

Förslag om hundrastgård blev återremitterat

Nyheter Medborgarförslagen om att kommunen ska skapa hundrastgårdar var politikerna oense om när kommunstyrelsen hade sitt senaste sammanträde. En röstning gjorde att frågan inte beslutades under sammanträdet utan ska vändas tillbaka igen…

Voterade för ny resursfördelning

Voterade för ny resursfördelning

Nyheter Ny resursfördelningsmodellen för socialnämnden börjar ta form. Pengar och kvalité är ledorden…

Ska utreda långtidsparkering djupare

Ska utreda långtidsparkering djupare

Nyheter Medborgarförslaget gällande en långtidsparkering med dusch, toalett, återvinning och möjlighet att sitta ned och äta vid bord vid industriområdet Båramo behandlades under kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Bostadsbolag visar framfötterna

Bostadsbolag visar framfötterna

Nyheter En enig kommunstyrelse beslutade att ge det kommunala bostadsbolaget Vsbo markanvisning gällande det nya området i Hok…

Antalet lägenheter styr tomtpris

Antalet lägenheter styr tomtpris

Nyheter När markanvisningen vid tomten Fridhem i Vaggeryd fanns med på kommunstyrelsens sammanträde, diskuterades bruttototalarea, det vill säga hur många lägenheter som kan och ska byggas på området. Ju fler lägenheter desto mer får kommunen betalt. Frågan är hur många lägenheter det blir och om det är blir lönsamt för exploatören?…

Kommunen planerar att sälja Båramoterminalen

Kommunen planerar att sälja Båramoterminalen

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades avtalet när kommunen planerar att sälja Båramoterminalen i Skillingaryd…

Snart startbesked för nytt bostadsområde

Snart startbesked för nytt bostadsområde

Nyheter Söder om Sörgårdsområdet och Far Anders väg i Skillingaryd kommer det att bli ett nytt bostadsområde. Kommunstyrelsen gav nästan klartecken till de 14 tilltänkta tomterna…

Yggen: Politikerna minskar området

Yggen: Politikerna minskar området

Nyheter Planprogrammet för Yggen fanns med under kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. I tjänsteskrivelsen hade yttrande från lantbruket, partigrupperna, privatpersoner och närliggande industri inte tagits i beaktande. Ledande politiker beslutade att marginalen till Gärahovs Gård ska ökas och att bostadsområdet minskas med 18 småhus samt 35 lägenheter…

Ulf (C): Vi vill ha svar om Mejeriets lokaler

Ulf (C): Vi vill ha svar om Mejeriets lokaler

Nyheter Under övriga frågor vid kommunstyrelsens sammanträde tog Ulf Abrahamsson (C) upp frågan gällande träningslokal, badanläggning och samlingslokal som skulle vara öppna för alla men som inte är det, i Mejeriets nya vård- och omsorgsboende…

Vindkraftsdom: Politikerna markerar

Vindkraftsdom: Politikerna markerar

Nyheter Som ett extraärende vid gårdagens sammanträde i kommunstyrelsen togs beslut att markera det kommunala vetot och en överklagan till mark- och miljödomstolen görs…

7 / 19Första...56789...Sista

Tips