Kommunstyrelsen

Tallbackens förskola utökas

Tallbackens förskola utökas

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde godkändes den strategiska planen för kommande år. Om fyra år ska det byggas en avdelning till på förskolan i Skillingaryd…

Eniga politiker: Nej till hundrastgård

Eniga politiker: Nej till hundrastgård

Nyheter Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen lämnade ett avslag på medborgarförslagen om kommunala hundrastgårdar…

100 miljoner till ny skola

100 miljoner till ny skola

Nyheter Mellanstadiedelen vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd stängdes akut förra våren. Nu syns pengarna avsatta i investeringsplanen …

Två miljoner till utemiljö

Två miljoner till utemiljö

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde godkändes två miljoner och ett startbesked till iordningställande av utemiljön vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd…

Vill börja fullmäktige efter lunch och alternera mellan orter

Vill börja fullmäktige efter lunch och alternera mellan orter

Nyheter Under kommunstyrelsens sammanträde var det en mängd voteringar och yrkande gällande det parlamentariska förslaget inför kommande mandatperiod…

Ändrade riktlinjer vid tomtköp

Ändrade riktlinjer vid tomtköp

Nyheter Diskussionerna om att husföretagen köper upp villatomter snabbt har fått politikerna i kommunen att tänka om och det finns också en motion om att inrätta en tomtkö. Starten för nya riktlinjer har gjorts…

Sorterade invånarförslag blir Vaggerydsförslag

Sorterade invånarförslag blir Vaggerydsförslag

Nyheter Kommunstyrelsen önskar att få rätt arbetsordning när det gäller förslagen från kommuninvånarna. Medborgarförslag kan bli Vaggerydsförslag och med den nya arbetsordningen kan vissa förslag sorteras ut…

Vårdcentralen: När blir flytten?

Vårdcentralen: När blir flytten?

Nyheter Fem månader har passerat sedan beslut togs om ersättningslokaler. Det akuta läget gällande vårdcentralens lokaler och flytt till Slätten diskuterades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Ja till 1,9 miljoner för extra klassrum

Ja till 1,9 miljoner för extra klassrum

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns extra klassrum till mellanstadieeleverna vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd med…

Efter votering: Politikerna använder inte sitt vindkraftveto

Efter votering: Politikerna använder inte sitt vindkraftveto

Nyheter Politikerna tar lärdom. Mycket diskussioner gällande ställningstagande till vetobeslut om Vaggeryds vindbrukspark ”Vi borde ha rett ut det här juridiskt” och Länsstyrelsen säger nej till kommunen gällande önskan om mer tid…

Felaktig formulering: Anstånd om utökad tid gjordes inte

Felaktig formulering: Anstånd om utökad tid gjordes inte

Nyheter Vi berättade tidigare att kommunstyrelsens arbetsutskott önskan var att använda sin möjlighet att begära anstånd för att kunna lämna in överklagan gällande Vaggeryds vindbrukspark:s tillstånd för de fem verken…

Nej till polisstation

Nej till polisstation

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde informerades det att svar ankommit gällande förfrågan om en polisstation i kommunen…

Nya Götafors skola: ”Vi är inte nöjda med klassrummen”

Nya Götafors skola: ”Vi är inte nöjda med klassrummen”

Nyheter Det har varit en lång väg för nya skolan i Götafors. Egentligen skulle hyrklassrummen vara på plats i höst, men så blev inte fallet. Förvaltningsrätten återkallade tidigare tilldelningsbeslut och ”nummer två” vann upphandlingen när det gäller klassrummen för ”Nya Götafors skola”. 65 miljoner kronor för hyrestiden på 15 år. Politikerna i nämnden är dock inte riktigt nöjda med klassrummen…

Vindkraft: Kommunen begär mer tid

Vindkraft: Kommunen begär mer tid

Nyheter Vid det extrainsatta sammanträdet under gårdagen beslutades kommunstyrelsen att begära anstånd till den 11 maj för framtida ställningstagande till Vaggeryds Vindbrukspark…

När man är 30 flyttar man hit

När man är 30 flyttar man hit

Nyheter Politikerna diskuterade befolkningsutvecklingen och 2021 var inflyttade flest i åldersgruppen 30 till 39 år. Här presenterar vi antalet invånare i varje delområde, hur många barn det föddes under förra året, hur många bor det i Bondstorps delområde och hur många kvinnor som flyttade från Skillingaryd…

Snart klart med bad och gym på Mejeri

Snart klart med bad och gym på Mejeri

Nyheter – Allt i spa-avdelningen ska snart komma i gång på Mejeriet, lovar politikerna vid kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Ingen prioritering av Östra strand ger frustration

Ingen prioritering av Östra strand ger frustration

Nyheter Vid varje sammanträde i kommunstyrelsen sammanfattas lägesrapporten för bostäder. ”Femklövern som styr”, ”Alla har fått säga sitt”, ”Östra stand är inte prioriterat” var några av våra politikers ord som blev debatterat runt ordförandes bord…

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Nyheter I vindbruksplanen, som kommunfullmäktige beslutade om, fanns bullerkravet om 35 dBA vid bostadsknuten. I Vaggeryds Vindbrukspark, de fem verken norr om Pukarp, noteras det 40 dBA. …

Ja till solskydd på Mejeriet

Ja till solskydd på Mejeriet

Nyheter Under de varma sommarmånaderna förra året framkom att solavskärmningen för Mejeriets trygghetsboende saknades. Nu har kommunstyrelsen godkänt en investering på 800 000 kronor för solskydd…

Ska se över helheten innan ny detaljplan

Ska se över helheten innan ny detaljplan

Nyheter En förstudie gällande området från Fenix, via Hjortsjöskolan och fram till stationen i Vaggeryd. Kommunstyrelsen ser nu över områdets helhet inför kanske en ny detaljplan…

6 / 19Första...45678...Sista

Tips