Kommunstyrelsen

Var flytten av fastighetsenheten rätt?

Var flytten av fastighetsenheten rätt?

Nyheter Ett politiskt beslut gjordes när fastighetsenheten flyttade från kommunstyrelsen till tekniska kontoret under förra året. Nu flyttas två projekt tillbaka till kommunstyrelsen…

Vid ny beräkning – ligger 100 miljoner fel

Vid ny beräkning – ligger 100 miljoner fel

Nyheter Nödstopp har inte tryckts men informationen om kommunstyrelsens invensteringsstopp har inte undgått någon och vid beräkningar låg det 100 miljoner fel. Politikerna har nu nollat siffrorna vid varje investering som inte är påbörjad…

Rör om i turismfrågan

Rör om i turismfrågan

Nyheter Hur ska turister få reda på mer om oss? Via infopoints eller turistbyrå? Den frågan har våra politiker under många år jobbat med och vid kommunstyrelsens senaste sammanträde togs ett inriktningsbeslut…

Centralt belägen fastighet säljs

Centralt belägen fastighet säljs

Nyheter IOGT-NTO lokalen i Skillingaryd är till salu…

Per-Eriks unika idé

Per-Eriks unika idé

Nyheter Igår presenterade Per-Erik Johansson, Skillingskog, sin idé till våra politiker. 70 villatomter och 56 lägenheter vid "Sörgårdens Trädgårdar" i Skillingaryd…

Ny näringslivschef anställs

Ny näringslivschef anställs

Nyheter Tomrummet efter näringslivschefen ska fyllas, det beslutade kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet. Och det ska ske snarast möjligt…

Mer överens om bolagisering än tidigare

Mer överens om bolagisering än tidigare

Nyheter Kommunstyrelsen säger ja till bolagisering av Vaggeryds Elverk och ägardirektiven…

Färre förtjänsttecken delas ut

Färre förtjänsttecken delas ut

Nyheter Vid kommunfullmäktiges årsavslutning hyllas anställda och politiker med förtjänsttecken, men de blir färre med åren och nu ska antal år diskuteras av våra styrande politiker…

Tidigare beslut upphävs

Tidigare beslut upphävs

Nyheter Medborgarförslaget lämnades in från Monika Sporrong för fyra år sedan att kommunen ska utöva tillsyn och lösa in sådana markområden i Vaggeryds samhälle som enligt gällande regelverk ska vara allmänrättsligt tillgängliga. Tidigare beslut togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket nu har upphävts. …

Ökad kommunal insats

Ökad kommunal insats

Nyheter Södra vätterbygdens samordningsförbund har önskat ökat anslag vilket nu kommunen sagt ja till…

Fortsatt avslag på körkortsutbildning på skolan

Fortsatt avslag på körkortsutbildning på skolan

Nyheter Den motionen som legat längst är (M)-motionen om körkortsutbildning på Fenix. I sex år har den funnits inom kommunens väggar…

Kommunens styrdokument uppdateras

Kommunens styrdokument uppdateras

Nyheter Ny mandatperiod betyder också uppdatering av kommunens dokument. Nu kommer alla i rätt ordning också, lovar politikerna …

Klurigt skriven motion avslogs

Klurigt skriven motion avslogs

Nyheter Motionen från (L) där man vill att medborgarna ska kunna följa offentliga ärendes arbetsgång avslogs vid kommunstyrelsens sammanträde…

Ökad borgen till fiberförening

Ökad borgen till fiberförening

Nyheter "Hela projekttiden måste fungera" och förslaget kommunstyrelsen lämnar till fullmäktige blir en trygghet för fiberförening…

Hanterbart med vissa farhågor

Hanterbart med vissa farhågor

Nyheter Budgetuppföljningen de första fyra månader är politikerna i kommunstyrelsen nöjda med och eniga om trots några bekymmer…

Politiken fick information om upphandling

Politiken fick information om upphandling

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde informerade kommundirektören hur upphandlingen av skolan och äldreomsorgens köttupphandling har gått till…

Budgetbråk i kommunstyrelsen

Budgetbråk i kommunstyrelsen

Nyheter När budgeten för 2020 diskuterades i KS var man inte överens om det finns ett budgetförslag eller inte…

Enklare cykelväg byggs

Enklare cykelväg byggs

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterade cykelvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs på senaste sammanträdet…

Det blir inte fler tomter på Fåglabäck

Det blir inte fler tomter på Fåglabäck

Nyheter Ingen mer detaljplan vid norra Fåglabäck. Det beslutade en oenig kommunstyrelse…

Underlättar för tillstånd vid affischering

Underlättar för tillstånd vid affischering

Nyheter Polisen lämnar tillstånd till valaffischering och nu har kommunstyrelsen beslutat var det är lämpligt i tätorterna, för att underlätta ansökningarna…

6 / 11Första...45678...Sista

Tips