Kommunstyrelsen

Extern part kan bygga nya skolan

Extern part kan bygga nya skolan

Nyheter När och hur Götafors skola i Vaggeryd kommer att byggas är en fråga för våra politiker. Nu vill femklövern pröva en annan väg…

Det blir fler flerbostadshus i Vaggeryd

Det blir fler flerbostadshus i Vaggeryd

Nyheter Vid Västra strand och Götafors har kommunen lediga tomter och kommunstyrelsen diskuterade vad de skulle användas bäst till. Villatomter eller flerbostadshus…

Kan generell borgen bli en sådan stor fråga?

Kan generell borgen bli en sådan stor fråga?

Nyheter Det undrade oppositionen när frågan om borgen till Vaggeryds Energi AB när kommunstyrelsen hade sitt sammanträde…

”Femklövern har tappat kontrollen”

”Femklövern har tappat kontrollen”

Nyheter Det var hårda ord när oppositionen kommenterade barn- och utbildningsnämndens underskott vid kommunstyrelsens sammanträde…

Båramoområdet har vaknat till liv

Båramoområdet har vaknat till liv

Nyheter En dragning om etableringsläget gjordes vid kommunstyrelsens senaste sammanträde och vad heter stora markområdet i norr egentligen?…

Få investeringar följer regelboken

Få investeringar följer regelboken

Nyheter Investeringsprocessen är komplex och riktlinjer ska styra upp. ”Ibland svävar det ut och det har blivit vad det blivit. Få projekt har hållit ramen. Ytterst är det alltid politiken som är ansvarig”…

Trendbrott i försörjningsstödet

Trendbrott i försörjningsstödet

Nyheter Kommunstyrelsens indelade budgetuppföljning blev presenterat och trendbrott har analyserats när det gäller försörjningsstöd…

Underhållspeng har gått till investeringar

Underhållspeng har gått till investeringar

Nyheter Återrapportering av den ekonomiska obalansen inom Fastighetsenheten var en av punkterna på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Årets underhållspeng är redan förbrukad…

Återremiss för att förbättra trafiksituationen

Återremiss för att förbättra trafiksituationen

Nyheter För ett år sedan lämnade SD in en motion till kommunfullmäktige där man önskade se över trafiksituationen i Vaggeryd. Nu blev det ny återremiss från kommunstyrelsen……

Hunddagis ber politikerna om hjälp

Hunddagis ber politikerna om hjälp

Nyheter Till kommunstyrelsen har Oden och Freja vänt sig för att få hjälp med lokaler till hunddagiset…

Underskott av försörjningsstöd riskerar bli sex miljoner

Underskott av försörjningsstöd riskerar bli sex miljoner

Nyheter Det är vad kommunstyrelsen bedömer att försörjningsstödet kommer att ligga i underskott när året är slut…

Vill lägga en gemensam investeringsbudget

Vill lägga en gemensam investeringsbudget

Nyheter Investeringsstoppet kan hävas i kommande kommunfullmäktige där även 48 miljoner till Sörgårdsskolan ska godkännas…

Medborgarlöftet godkändes

Medborgarlöftet godkändes

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gicks medborgarlöftet igenom. Polisen och kommunen vill jobba med samordning och trygghetsrundor…

Utmaning att bli 17 000 invånare

Utmaning att bli 17 000 invånare

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterade, vid onsdagens sammanträde, SCB:s senaste mätning som vi tidigare berättat om. Kommunens invånare är 17 000 år 2030. ”Utmaning. Hedrande”…

Akuta förslaget fick nej igen

Akuta förslaget fick nej igen

Nyheter Medborgarförslaget om att subventionera skollunch på restauranger avslogs igen ”Tveksamt vilka effekter det här skulle ge” ”Behandla vuxna och skolungdomar lika”…

Alla ungdomar ska få sommarjobb

Alla ungdomar ska få sommarjobb

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade vid senaste sammanträdet att satsa ytterligare närmare en miljon kronor till bygdens ungdomar i sommar…

Liberalerna lämnar överenskommelse

Liberalerna lämnar överenskommelse

Nyheter Under några sammanträden har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden varit bantad på grund av rådande läge. Nu lämnar (L) femklöverns tillfälliga överenskommelse "Det handlar om demokrati"…

Gamla plantskolans tomt kan bli kedjehus

Gamla plantskolans tomt kan bli kedjehus

Nyheter Vid senaste sammanträdet hos kommunstyrelsen beslutades att upphäva plantskolans gamla detaljplan i Vaggeryd…

Principiell fråga beslutades

Principiell fråga beslutades

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde yrkade (S) på att man ska föra över investeringsbudgeten till tekniska nämnden…

Det blir tryggare duschrum

Det blir tryggare duschrum

Nyheter Motionen från (S) där man vill se trygga duschrum bifölls av en enig kommunstyrelse…

4 / 11Första...23456...10...Sista

Tips