Kommunstyrelsen

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Utredningsuppdraget som majoriteten (S och M) lämnade till kultur- och fritidsnämnden blev sammanträdets mest diskuterade fråga. – Åsikterna är många, konstaterar Thomas Axelsson (KD). …

Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad

Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad

Nyheter Under morgondagen sammanträder politiker i kommunstyrelsen och på dagordningen finns medborgarförslaget om att ändra skyddsavståndet till bostad i vindbruksplan. Nej sa arbetsutskottet tidigare, medan kommuninvånare fick nej på bygglov i området då det anges vara ett industriområde…

Efter två år: Detaljplan godkändes

Efter två år: Detaljplan godkändes

Nyheter Snart, snart kan det börjas bygga lägenheter på Smultronet i Skillingaryd. Kommunstyrelsens beslutade att godkänna granskningsutlåtande. – Det känns bra att kommit så här längt, summerar politikerna…

Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an

Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an

Nyheter Under veckan har det varit samråd för den järnvägen mellan Byarum och Tenhult. – Det skulle underlätta att lägga järnvägen bredvid befintlig väg, menar kommunalrådet Gert Jonsson (M) och kommenterar även kommunens hållplatser och linje 500 som ska avvecklas…

Klart med köp av fastighet

Klart med köp av fastighet

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpekontraktet gällande fastigheten Skruvstycket i norra Vaggeryd. Kommunen betalar 4,5 miljoner kronor…

Summerar en fantastisk turistsäsong

Summerar en fantastisk turistsäsong

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde summerades 2022:års turistsäsong. – Den bästa på länge, kommenterar politikerna…

Mejeriet: Personal saknas för att bassängen ska kunna användas

Mejeriet: Personal saknas för att bassängen ska kunna användas

Nyheter En återrapportering gällande vård- och omsorgsboendet Mejeriet delgavs till kommunstyrelsen vid det senaste sammanträdet…

En bild av hur invånarna tycker

En bild av hur invånarna tycker

Nyheter SCB medborgarundersökning presenterades i stora drag under senaste sammanträdet i kommunstyrelsen…

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Nyheter Johanna Karlssons medborgarförslag om att kommunen ska använda sitt kommunala veto när det gäller vindkraftparken i Boarp är ännu inte berett och kommer således inte vara på sammanträdesbordet under morgondagens arbetsutskott i kommunstyrelsen…

Markägarna oroas över nya järnvägen

Markägarna oroas över nya järnvägen

Nyheter Trafikverket planerar ny tågsträcka mellan Byarum och Tenhult. Kommunen beslutade enigt att avsätta 23 miljoner men det är inte alla som är glada över nya sträckningen. – Byn delas, säger en markägare som är kritisk till Trafikverkets nya projekt…

Vi blev invalda i kommunstyrelsen

Vi blev invalda i kommunstyrelsen

Nyheter Vid kommunfullmäktige valdes den nya kommunstyrelsen, som kommer att ta vid rodret när nya året tar vid. Det blir ett delat ordförandeskap. Gert (M) är först ut och Kenth (S) tar vid efter halva tiden. Andre vice ordförande, tillika oppositionsråd i den största gruppen, delas också upp lika mellan partierna…

Ingen modell för nya lägenheter med överkomlig hyra

Ingen modell för nya lägenheter med överkomlig hyra

Nyheter "Örebromodellen" som innebär att finna lösningar för nyproducerade lägenheter med överkomlig hyra passar inte kommunen, menar kommunstyrelsen som föreslår att motionen avslås…

Jonstorps udde: PHL får direktanvisning

Jonstorps udde: PHL får direktanvisning

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett positiv besked gällande direktanvisning på Jonstorps udde intill Talludden i Vaggeryd…

En halv miljon till föreningar med fast anläggning

En halv miljon till föreningar med fast anläggning

Nyheter Kommunstyrelsen lämnar ett positivt svar till kultur- och fritidsnämnden gällande 500 000 kronor extra som ska öronmärkas till föreningar med fasta anläggningar…

Ökade driftskostnader: Idrottsplats får 1,7 miljoner

Ökade driftskostnader: Idrottsplats får 1,7 miljoner

Nyheter Ur resultatfonden önskar kultur- och fritidsnämnden få ta ut 1,7 miljoner kronor och pengarna öronmärks till idrottsplatsen i Skillingaryd…

Politikernas förslag: Vi köper 52 hektar industrimark för 53 miljoner

Politikernas förslag: Vi köper 52 hektar industrimark för 53 miljoner

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutade politikerna att lämna förslag till fullmäktige gällande fullföljande av intentionsavtalet med fastighetsägaren i Bratteborg. – Vi har tidigare ”paxat” området och nu föreslår kommunstyrelsen att vi köper marken, säger Gert Jonsson (M)…

Politikerna kritiska: Mejeriet blev inte som tänkt

Politikerna kritiska: Mejeriet blev inte som tänkt

Nyheter Kommunstyrelsen vill ha svar från socialförvaltningen till kommande sammanträde. – Vi hade önskat att verksamheten på Mejeriet sprudlar vilket var vår önskan, säger Gert Jonsson (M). – En sådan fin anläggning och den bara står, det är skämmigt, menar Jörgen Johansson (C)…

Delad makt ger lika i plånboken

Delad makt ger lika i plånboken

Nyheter Vid ett extrainsatt sammanträde i kommunstyrelsen under måndagseftermiddag antog ledamöterna ett nytt förslag, justerat arvodesreglemente, som ska godkännas av kommunfullmäktige. Förslaget är 64 350 kronor i månaden för både Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S)…

Trolleberget planeras i fel ände

Trolleberget planeras i fel ände

Nyheter Det blev en protokollsanteckning efter kommunstyrelsens sammanträde när Ulf Abrahamsson (C) sagt sitt om Trolleberget, det nya bostadsområdet i södra delen av Skillingaryd…

Vindkraft: Politiker har fått mer förståelse

Vindkraft: Politiker har fått mer förståelse

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns vindkraftsbolaget som ska bygga vid Pukarp med och informerade. – Det var bland det bättre jag hört, kommenterar kommunstyrelsens ordförande…

4 / 19Första...23456...10...Sista

Tips