Kommunstyrelsen

Kunde inte besluta att hissa Israels flagga

Kunde inte besluta att hissa Israels flagga

Nyheter Att göra likt man gjorde vid invasionen i Ukraina och hissa Israels flagga på lämplig plats var inget som ledande politiker kunde ta ett snabbt beslut på.  – Ett nytt sätt att arbeta som infördes under kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen, menar Thomas Axelsson (KD) och Jörgen Johansson (C) kommenterar ”vi ser att färre personer får hela tiden större makt”……

Hjortsjöskolan: Kommer utlovad byggstart hållas?

Hjortsjöskolan: Kommer utlovad byggstart hållas?

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns information och status gällande Hjortsjöskolan i Vaggeryd på agendan. – Är det brutna vallöften när byggstarten av nya skolan inte håller, undrar oppositionen…

Politiker backar: Remitterar solcellsfråga till tekniska

Politiker backar: Remitterar solcellsfråga till tekniska

Nyheter Vi har tidigare berättat att kommunstyrelsens arbetsutskott avslog motionen gällande solceller på taket på idrottsplatsen Movalla i Skillingaryd. Nu ändrar sig våra politiker och vill ha mer underlag innan frågan är färdigbehandlad……

Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Nyheter I juni förra året lämnade SD in en motion till kommunfullmäktige gällande att avskaffa de ofrivilligt delade turerna inom omsorgen. Motionen har varit på kommunstyrelsens bord där det föreslås avslag…

Avslag om förkortad arbetstid för 62-plussare

Avslag om förkortad arbetstid för 62-plussare

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in ett förslag där man önskar att kommunen ska budgetera medel till ”80-, 90- och 100-modellen”……

Nej till dialog om centrumutveckling

Nej till dialog om centrumutveckling

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde lyfte Thomas Axelsson (KD) upp frågan gällande en öppen medborgardialog för handlare, allmänhet och politiker gällande hur centrum i Vaggeryd ska utvecklas och då främst förslaget gällande planfria korsningar… …

Skolplan diskuterades: ”Vi har inte varit observanta gällande Vaggeryd”

Skolplan diskuterades: ”Vi har inte varit observanta gällande Vaggeryd”

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjning med. Hur kommer det se ut framöver?…

Matavfallet blir kommunens problem

Matavfallet blir kommunens problem

Nyheter Regeringen har beslutat att matavfallssorteringen blir kommunens ansvar. På kommunstyrelsens sammanträde kunde man pusta ut efter att de meddelat att taxan inte kommer att höjas om kommunstyrelsen godkänner den färdiga budgeten…

Kommunstyrelsen säger nej till insynsplatser

Kommunstyrelsen säger nej till insynsplatser

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstå motionen kring insynsplats i kommunala nämnder, kommunstyrelsen samt budgetberedningen. …

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Nyheter Trafikverket har begärt ett yttrande från kommunen gällande den nya järnvägssträckningen Byarum–Tenhult. – Länsstyrelsen och Jönköping kommun tycker som vi, säger politikerna i kommunstyrelsen. …

Fastigheternas planuppdrag avslutas: ”Nu är det kört”

Fastigheternas planuppdrag avslutas: ”Nu är det kört”

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att avsluta planuppdragen kring fastigheterna Sparven 3 och Lärkan 9 i Vaggeryds tätort…

Kommunen får rätta sig i skjutfältsfrågan

Kommunen får rätta sig i skjutfältsfrågan

Nyheter Länsstyrelsen hämmar riksintresset kring skjutfältet eftersom bullermätningarna riskerar överstiga 90 decibel och medför därmed begränsningar i var man får bygga. Vid kommunstyrelsens sammanträde nämner Ulf Abrahamsson (C) situationen som en "svår nöt"…

Avlastningsväg läggs på is

Avlastningsväg läggs på is

Nyheter Efter livliga diskussioner på kommunstyrelsens sammanträde gällande nya översiktsplanen så meddelar Gert Jonsson (M) att en ny väg mellan Nyholmsvägen och Terminalvägen inte kommer att genomföras eftersom oppositionen har synpunkter…

Fenix 2 kan vara i farozon vid stora regnmängder

Fenix 2 kan vara i farozon vid stora regnmängder

Nyheter Stora nederbördsmängder, 50-årsregn blir oftare och försäkringsskador. Hur planerar kommunen för stora regnmängder? På kommunstyrelsens sammanträde kom frågan upp. ”Någonstans måste ju vattnet ta vägen”, "Vi har byggt asfaltsytor där skog varit tidigare", "stiger Lagan är Fenix 2 i farozon"…

Majoritet för 40 som hastighet

Majoritet för 40 som hastighet

Nyheter Det började med en motion från Socialdemokraterna i februari förra året gällande att införa 40 som bashastighet. – I dag är det ryckigt, 30 och 50, säger kommunalrådet Jonsson (M)…

Rådighet behövdes – kommunen köpte fastighet för tre miljoner

Rådighet behövdes – kommunen köpte fastighet för tre miljoner

Nyheter Politikerna vill ha rådighet över centrala delarna av Vaggeryd och beslutade, om än oenigt, att förvärva fastigheten Sandhem 2. – Det vore ett helgerån att riva, säger oppositionen …

Förslag till förvärv av kulturhus

Förslag till förvärv av kulturhus

Nyheter Tre miljoner kronor finns det strategiska planer att kommunen ska köpa Sandhem 2 vid korsningen Storgatan – Karlavägen i Vaggeryd för. Kostnaden ligger inom ramen för att kommunstyrelsen själv skulle kunna ta beslutet den första augusti trots motionen om att bevara kulturhuset…

Tidigare beslut om åtgärder vid Höga Bränna delegeras vidare

Tidigare beslut om åtgärder vid Höga Bränna delegeras vidare

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträdesbord fanns inriktningsbeslutet med gällande ”Skogliga åtgärder vid Friluftsgården” i Vaggeryd. …

”Krabbigt” med förmånscykel

”Krabbigt” med förmånscykel

Nyheter Förslaget från medborgaren att kommunen ska införa förmånscykel fick avslag hos kommunstyrelsen…

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Nyheter Ett köpeavtal, som gäller i två år, finns nu klart från kommunens sida. – Huset kommer att nedmonteras eller flyttas, säger Gert Jonsson (M)…

2 / 1912345...10...Sista

Tips