Kommunstyrelsen

Lyfter vidare frågan om vårdcentralen

Nyheter Nu lyfts frågan om en flytt av vårdcentralen i Vaggeryd till ett mer centrumnära läge till regionen och politiker bjuds in till möte…

Skyltläget utmed E4:an intresserar

Skyltläget utmed E4:an intresserar

Nyheter Det är en hög efterfrågan på kommunal mark med över ett 50-tal intressenter. Det står klart efter kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Kommunen vill köpa mark i Åker

Kommunen vill köpa mark i Åker

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde väcktes frågan om att köpa in bostadsmark i Åker…

Politiker invaldes i nytt råd

Politiker invaldes i nytt råd

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att fem ordinarie och två ersättare, inom politiken, ska finnas i det nya rådet – tillgänglighetsrådet…

Väl inarbetat namn beslutades

Väl inarbetat namn beslutades

Nyheter En namntävling var ett av förslagen. Behålla det som är var ett. Det blev det senare för södra Stigamo…

Planprogram tas fram för Trolleberget

Planprogram tas fram för Trolleberget

Nyheter Trolleberget i södra delen av Skillingaryd ägs av kommunen och nu önskar politikerna göra om området till kanske bostäder? "Det är ett akut läge" säger förslagslämnaren…

PHL vill bygga bostäder i centrum

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gjordes ett markanvisningsavtal gällande en kommunal tomt i centrala Vaggeryd…

Att bygga eller inte på jordbruksmark?

Att bygga eller inte på jordbruksmark?

Nyheter Medborgarförslaget inkom i december 2020 där kommuninvånaren vill att politikerna beslutar om att inte bygga på betes- och åkermark. Nu har beslut tagits om att jobba fram en lantbruksutredning för att kartlägga värden i marken innan bygglov ges…

Hett på logistikområde

Hett på logistikområde

Nyheter En stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträde är det stora logistikområdet i norra delen av Vaggeryd, där ett gemensamt namn inte är riktigt beslutat ännu, om det blir Logpoint eller södra Stigamo…

Narkotikan ökar men situationen är hanterbar

Nyheter Politikerna i kommunstyrelsen informerades vid det senaste sammanträdet om missbruket i kommunen…

Önskad mark i söder blev nu Karlsborg i norr

Nyheter Politikerna deltog i plankommittén innan kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. Framförhållning, var finns byggbar mark, förutsättning, arkitekt på plats, byggs Tor ut och förskjuts Skillingarydsbyggnation?…

Lämnar in intresseanmälan för anstalt

Lämnar in intresseanmälan för anstalt

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade efter Kriminalvårdens inkomna skrivelse…

PHL vill bygga 100 lägenheter på Fridhem

PHL vill bygga 100 lägenheter på Fridhem

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gjordes markanvisning gällande Fridhemstomten i Vaggeryd och beslut att utse byggherre…

Mats är ny i kommunstyrelsen

Mats är ny i kommunstyrelsen

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags valdes Mats Oskarsson (M) in som ersättare i kommunstyrelsen. Mats Oskarsson ersätter Christer Holmgren som avsagt sig uppdraget…

Inväntar brev om anstaltfrågan

Inväntar brev om anstaltfrågan

Nyheter I juni berättade vi om att Kriminalvården planerar en ny anstalt utmed E 4:an i Jönköping- eller Norrköpingsområdet. Nu eftersöker kommunen informationsbrevet. …

Lantmäteriet försenar arbetet på Logpoint

Lantmäteriet försenar arbetet på Logpoint

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde finns den stående punkten ”Lägesrapport Logpoint” och här förmedlas det senaste om det stora kommunägda logistikområdet i norr…

Framtidens tankplats för biogas är klar

Framtidens tankplats för biogas är klar

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade politikerna var det är bäst att anlägga en biogasanläggning och det blev tre olika platser i Skillingaryd…

Kommunstyrelsen i normalläge

Kommunstyrelsen i normalläge

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen valde politikerna att träffas fysiskt och det kommer att bli huvudregeln framöver om smittspridningen inte ökar…

Budgeterar för ny simhall

Budgeterar för ny simhall

Nyheter Budget för modernisering och renovering av Vaggeryds simhall finns med i investeringsbudgeten framöver…

Cykelvägen ska byggas nästa år

Cykelvägen ska byggas nästa år

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns cykelvägen mellan Skillingaryd och Linneryd med i kommande års investeringsbudget…

9 / 19Första...7891011...Sista

Tips