Kommunstyrelsen

200 000 till prenumeration godkändes

200 000 till prenumeration godkändes

Nyheter När motionen angående prenumeration av ”Dagens Samhälle” avgjordes i kommunfullmäktige gick frågan till votering…

Höga planer på Jönköpingsvägen

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus…

Fortsatt stödpaket godkändes

Fortsatt stödpaket godkändes

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade politikerna om fortsatt stödpaket på grund av pandemin som råder. (S) respekterar beslutet, även om man önskade mer när det gäller elevernas lunch…

Fortsatt kommunalt stöd för internationella vänner

Fortsatt kommunalt stöd för internationella vänner

Nyheter Kommunstyrelsen beviljade fortsatt stöd till föreningen Internationella vänner, även om några av våra politiker önskade att avvakta helhetsbilden…

Ny byggentreprenör till Sörgårdsskolan utsedd

Ny byggentreprenör till Sörgårdsskolan utsedd

Nyheter I dag vid tekniska nämndens sammanträde beslutades om att tilldela kontraktet för att bygga nya F-3-skolan i Skillingaryd…

Gemensam överförmyndarnämnd önskas

Gemensam överförmyndarnämnd önskas

Nyheter Om två år kan en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med övriga GGVV-kommuner bli verklighet…

Ja till att förändra trafiksituationen i Vaggeryd

Ja till att förändra trafiksituationen i Vaggeryd

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades motionen om att förändra trafiksituationen i Vaggeryds centrum…

Föräldrar startar namninsamling för ny skola

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags tog Jan-Erik Aronsson (SD) upp Götafors skola i Vaggeryd och vad som är planerat. Föräldrar har startat en namninsamling för att påverka politikerna…

Fritidssektorn öppnas

Nyheter Vaccinationen är i gång i kommunen och under onsdagen fick kommunstyrelsens ledamöter en dragning om läget inom verksamheterna…

Blåljushus kan bli verklighet

Blåljushus kan bli verklighet

Nyheter Vid gårdagens kommunstyrelse biföll KD:s motion om att öka den polisiära närvaron i kommunen. Ett nytt förslag på blåljushus har lämnats, men polisen själva är tveksamma till en polisstation inom kommunens gränser…

Talluddens lägenheter har fått föreläggande

Talluddens lägenheter har fått föreläggande

Nyheter Fullmäktige har beslutat att Talludden i Vaggeryd ska vara bostäder. Just nu står lägenheterna tomma…

Nej till minskat antal politiker i nämnder

Nej till minskat antal politiker i nämnder

Nyheter Medborgarförslaget, som inkom till kommunfullmäktige i juni månad, har nu fått ett svar från enig kommunstyrelse…

Bidrag till Hooks IF klubbstuga godkändes

Nyheter En enig kommunstyrelse lämnade ett positivt besked till Hooks IF som får 910 000 kronor i driftsbidrag till ny klubbstuga…

Rutiner ska ses över hur handlingar skickas

Rutiner ska ses över hur handlingar skickas

Nyheter ”Det kostar både tid, pengar och anseende” kommenterar Gert Jonsson (M) när Sörgårdsskolans byggnation skickas mellan nämnderna…

Två extra miljoner i borgen godkändes

Två extra miljoner i borgen godkändes

Nyheter Östra Fiberföreningen ansökte om utökning av borgensåtagande från 10 till 12 miljoner kronor. Enig kommunstyrelse sa ja…

Ja och nej till Linus medborgarförslag

Ja och nej till Linus medborgarförslag

Nyheter Linus Persson i Skillingaryd skickade in ett förslag till kommunens ledande politiker om att uppmärksamma 100-åringar med blomma, flagga och ett besök…

”Bolagen har haft ett fantastiskt år”

”Bolagen har haft ett fantastiskt år”

Nyheter Det säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) när delårsbokslutet presenterades även om pandemin präglar kassans innehåll…

Ytterligare miljoner till Slättens förskola

Ytterligare miljoner till Slättens förskola

Nyheter ”Mycket besvärande” säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Skatteintäkterna har ökat

Skatteintäkterna har ökat

Nyheter Vad går 100 kronor till hos kommunen och varifrån får kommunen pengar?…

12 får förtjänsttecken

12 får förtjänsttecken

Nyheter Att få förtjänsttecken inom kommunen gäller 25 år som anställd och 20 år som politiker. I år uppmärksammas 12 personer…

11 / 19Första...910111213...Sista

Tips