Kommunstyrelsen

Underskott av försörjningsstöd riskerar bli sex miljoner

Underskott av försörjningsstöd riskerar bli sex miljoner

Nyheter Det är vad kommunstyrelsen bedömer att försörjningsstödet kommer att ligga i underskott när året är slut…

Vill lägga en gemensam investeringsbudget

Vill lägga en gemensam investeringsbudget

Nyheter Investeringsstoppet kan hävas i kommande kommunfullmäktige där även 48 miljoner till Sörgårdsskolan ska godkännas…

Medborgarlöftet godkändes

Medborgarlöftet godkändes

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gicks medborgarlöftet igenom. Polisen och kommunen vill jobba med samordning och trygghetsrundor…

Utmaning att bli 17 000 invånare

Utmaning att bli 17 000 invånare

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterade, vid onsdagens sammanträde, SCB:s senaste mätning som vi tidigare berättat om. Kommunens invånare är 17 000 år 2030. ”Utmaning. Hedrande”…

Akuta förslaget fick nej igen

Akuta förslaget fick nej igen

Nyheter Medborgarförslaget om att subventionera skollunch på restauranger avslogs igen ”Tveksamt vilka effekter det här skulle ge” ”Behandla vuxna och skolungdomar lika”…

Alla ungdomar ska få sommarjobb

Alla ungdomar ska få sommarjobb

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade vid senaste sammanträdet att satsa ytterligare närmare en miljon kronor till bygdens ungdomar i sommar…

Liberalerna lämnar överenskommelse

Liberalerna lämnar överenskommelse

Nyheter Under några sammanträden har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden varit bantad på grund av rådande läge. Nu lämnar (L) femklöverns tillfälliga överenskommelse "Det handlar om demokrati"…

Gamla plantskolans tomt kan bli kedjehus

Gamla plantskolans tomt kan bli kedjehus

Nyheter Vid senaste sammanträdet hos kommunstyrelsen beslutades att upphäva plantskolans gamla detaljplan i Vaggeryd…

Principiell fråga beslutades

Principiell fråga beslutades

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde yrkade (S) på att man ska föra över investeringsbudgeten till tekniska nämnden…

Det blir tryggare duschrum

Det blir tryggare duschrum

Nyheter Motionen från (S) där man vill se trygga duschrum bifölls av en enig kommunstyrelse…

Ledamöterna blir tillfälligt färre

Ledamöterna blir tillfälligt färre

Nyheter I smittspridningens spår blir nu kommunstyrelsen-, social- och barn- och utbildningsnämndens ledamöter färre…

Fridhemstomtens framtid fortfarande oviss

Fridhemstomtens framtid fortfarande oviss

Nyheter Skola eller stycka av centrala fastighetstomten? Det är frågan och kommunstyrelsen tog inga vidare beslut i ärendet…

Tre nya förslag för skolområden

Tre nya förslag för skolområden

Nyheter Plankommittén ser över möjligheten till fler områden för bostäder och skolor. Tre aktuella områden i norra Vaggeryd nämns…

Trafiksituationen i centrala Vaggeryd – nu återremiss

Trafiksituationen i centrala Vaggeryd – nu återremiss

Nyheter En motion som avslogs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu öppnar kommunstyrelsen upp (SD)-motionen med en återremiss. Mer underlag för kommande beslut behövs…

Fem år gamla medborgarförslaget fick nytt svar

Fem år gamla medborgarförslaget fick nytt svar

Nyheter Strandområden i Vaggeryds samhälle där allmänheten inte kommer intill? Den fem år gamla medborgarförslaget fick förra veckan ett svar från kommunstyrelsen…

Ingen ny avlastningsväg än…

Ingen ny avlastningsväg än…

Nyheter Motionen om en ny väg ska byggas för att avlasta Valdhultsvägen fick ett avslag i kommunstyrelsen…

Utredning med anledning av investeringsstoppet

Utredning med anledning av investeringsstoppet

Nyheter I november månad infördes ett omedelbart investeringsstopp för Vaggeryds kommun…

Turistverksamhet i ny kostym

Turistverksamhet i ny kostym

Nyheter I några år har ledande kommunpolitiker diskuterat turistverksamhetens vara eller icke vara. Nu har det tagits ett inriktningsbeslut…

Kulturskolan får tillskott

Kulturskolan får tillskott

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att öka budgeten till Kulturskolan med totalt 270 000 kronor…

Säkerhetsbrister på Movalla ska åtgärdas

Säkerhetsbrister på Movalla ska åtgärdas

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att 350 000 kronor ska plockas ur fond för att åtgärda bristerna vid Movalla i Skillingaryd…

13 / 19Första...1112131415...Sista

Tips