Kommunstyrelsen

Tunn biblioteksplan godkändes

Tunn biblioteksplan godkändes

Nyheter Efter neddragningarna inom biblioteksverksamheten blev det var det blev…

Alla överens – Det blir inget tiggeriförbud

Alla överens – Det blir inget tiggeriförbud

Nyheter Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om tiggerförbud i kommunen…

Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

Nyheter Kommunens vindbruksplan var under onsdagens kommunstyrelse en het diskussion bland våra politiker. Bullervärdet sänktes men har kommunen något att säga till om bullervärdet?…

Aktivt skogsbruk i vindparksområde

Aktivt skogsbruk i vindparksområde

Nyheter Väster om Pålskog är inte ett opåverkat skogsområde. Vindbruksplanen beslutas i kommunstyrelsens idag. En av Vaggeryds vindbruks markägare har lämnat in en skrivelse…

Blir inget köp av Sörgården

Blir inget köp av Sörgården

Nyheter Ett förslag om att köpa fastigheten Sörgården 1:50 gick inte vidare i kommunstyrelsen…

30 miljoner till Götafors skola

30 miljoner till Götafors skola

Nyheter Vid kommunstyrelsen senaste sammanträde var skolan i fokus och nu ombudgeteras 30 miljoner…

Fortsatt utredning om föreningsdrift

Nyheter Om idrottsplatserna i Skillingaryd och Vaggeryd ska driftskötas via förening eller kommun har nu fått en inriktning vid gårdagens kommunstyrelse…

Movalla och kommunen

Movalla och kommunen

Nyheter Tre hedersledamöter i Movalla IP debatterar inför kommunstyrelsen onsdag…

Bygger ej på bullrig tomt

Bygger ej på bullrig tomt

Nyheter Plankommittén, där kommunstyrelsen samt förvaltningschefer ingår, planerar för framtidens bostäder i vår kommun…

Västra strand utvecklas

Västra strand utvecklas

Nyheter Kommunstyrelsens lämnade ett startbesked för att utöka Västra strand…

Val till interna organ och att representera kommunen

Nyheter Vid kommunstyrelsens möte utsågs ledamöter till en rad organ…

Nu har kommunen satt ned foten när det gäller cykelpumpar

Nyheter Frågan väcktes sommaren 2017 och har därefter bollats runt…

Överens om nästan alla taxor och avgifter

Överens om nästan alla taxor och avgifter

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns taxor och avgifter på ärendelistan. Alla var överens fram till punkten om hemsjukvård…

Votering om muddring

Votering om muddring

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunen under våren där boende önskar att Lagan ska muddras för att inte växa igen…

Är parkeringfrågan löst?

Är parkeringfrågan löst?

Nyheter Vid Mejeritomten i Skillingaryd har nu markarbeten påbörjats och beslut tagits om fasaden. Men frågan om parkeringen är forfarande något oviss…

Oenighet om bashastighet

Oenighet om bashastighet

Nyheter Ett medborgarförslag från en Skillingarydsbo om att sänka bashastigheten till 40 kilometern i timmen inom tätorterna delade kommunstyrelsens i två meningsuppfattningar vid senaste sammanträdet…

Omröstning om ensamkommandes boende

Omröstning om ensamkommandes boende

Nyheter När den nya gymnasielagen trädde i kraft tidigare i år har nu kommunen bostadsansvar för de ensamkommande som går gymnasiet på Fenix. Var de ska bo och vem eller om det ska finnas en stödperson splittrade kommunstyrelsens ledamöter under gårdagens sammanträde…

Ingen enkel namnändring

Nyheter Nestors eller Götarps Hage. Ett enigt arbetsutskott blev en oenig kommunstyrelse och ärendet med namnändring blev därmed återremiss…

Ekonomin är i balans

Nyheter Kommunstyrelsen hade genomgång av ekonomin under onsdagens sammanträde. Det visar plus i kassan…

Vindbruksplanen lämnas ut på granskning

Vindbruksplanen lämnas ut på granskning

Nyheter Även om inte kommunstyrelsens ledamöter var överens händer det nu något i ärendet och nu ska planen lämnas ut för granskning…

15 / 19Första...10...1314151617...Sista

Tips