Kommunstyrelsen

50 bostäder ska byggas

Nyheter Kommunstyrelsen har nu godkänt årets mål för kommunen. Där nämns bland annat 50 bostäder i blandad upplåtelseform…

Plus för kommunstyrelsen

Plus för kommunstyrelsen

Nyheter Årsredovisning och bokslut har nu även godkänts i kommunstyrelsen. Totala resultatet hamnar på plus, men den politiska verksamheten gick minus, då fler och längre sammanträden hållits…

Lägre buller efter röstning

Lägre buller efter röstning

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde skulle det visa sig att vindbruksplanens buller ändras i jämfört med tidigare förslag från arbetsutskottet och vindparksgruppen…

Fler tomter i Himlabacken är nu sålda

Fler tomter i Himlabacken är nu sålda

Nyheter För ett år sedan var kommunalrådet tveksam och trodde inte att fanns intresse i Himlabacken intill Fåglabäck i Skillingaryd, både med husen som kommunen byggde och tomterna i övrigt. Nu visar det sig att han trodde fel. Husen är sålda och fem tomter till är sålda…

Nej till extra kulturhelgspengar

Nej till extra kulturhelgspengar

Nyheter Kommunstyrelsen avslår motionen från (KD) om extra pengar till kulturhelgen. "Femklöverns budget vann och det innebär mindre pengar"…

Kommunen reglerade gamla lagfarter

Kommunen reglerade gamla lagfarter

Nyheter Vid Götafors skola i Vaggeryd och Bondstorps skola har nu kommunen köpt mark av Svenska kyrkan…

Det blir en grafittivägg

Det blir en grafittivägg

Nyheter Medborgarförslaget fick ett ja i kultur- och fritidsnämnden. Nu har även kommunstyrelsen lämnat ett positivt besked till den 12-årige pojken som lämnat in medborgarförslag…

Ej överens om kommunal hundrastgård

Ej överens om kommunal hundrastgård

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget om hundrastgård i Vaggeryd eller/och Skillingaryd. Men några partier tyckte att sociala företag skulle anordna rastgård…

Kommunen köper fastigheten

Kommunen köper fastigheten

Nyheter Vid ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsens ledamöter under torsdagseftermiddagen beslutades att gamla Skillingarydsalvans lokaler vid Smedjegatan blir kommunalt. ”Säljaren har accepterat budet”…

Fler avdelningar och nytt tillagningskök

Fler avdelningar och nytt tillagningskök

Nyheter Totalt tre ytterligare förskoleavdelningar i kommunen samt tillagningskök vid Sörgårdsskolan blev beslutet när kommunstyrelsen omdisponerade pengarna vid det extrainsatta sammanträde under torsdagseftermiddagen…

Kosten skapar politiska synpunkter

Kosten skapar politiska synpunkter

Nyheter Socialförvaltningen fick bakläxa om kostutredningen, organisation, bemanning och ekonomiska konsekvenser. Nu har kommunstyrelsen godkänt återrapporteringen men det blev en del diskussioner…

Verkligheten går snabbare än vad vi hinner med

Nyheter Nu har kommunstyrelsen beslutat om översiktsplan samt handlingsplanen för kommande år. Allt från grönstruktur- till bebyggelseplan…

Fortsätter med intressant kompass

Fortsätter med intressant kompass

Nyheter Kommunkompassen kan vara bra att vara med i tyckte nästan hela kommunstyrelsen och sa ja för att veta hur vi står oss mot andra kommuner…

Bidrag till Bäckalyckan godkändes

Bidrag till Bäckalyckan godkändes

Nyheter Nu har kommunstyrelsen sagt ja till bidrag vilket gör att Boverkets bidrag blir godkänt. Nu ska ombyggnation göras på Bäckalyckan i Vaggeryd…

12 får välfärdsanställning

Nyheter Välfärdsanställning har funnit sedan fyra år tillbaka. Nu beslutade kommunstyrelsen att 12 personer med försörjningsstöd ska få välfärdsanställningen även i år…

Bidrag till Grönelund godkändes

Nyheter Nu har kommunstyrelsen sagt ja till bidrag vilket gör att Boverkets bidrag blir godkänt. Nu ska en stor ombyggnation göras av Skillingaryds FK…

Oklart var Turistbyrån ska vara

Oklart var Turistbyrån ska vara

Nyheter Var turistbyrån kommer att vara placerad någonstans till sommaren är inte bestämt. Nu har ärendet lyfts ut ur rapporten och ska behandlas separat av våra politiker…

Start för ”Östra strand” nästa år

Start för ”Östra strand” nästa år

Nyheter Nya bostadsområdet "Östra Strand" i norra delen av Vaggeryd tog igår, under kommunstyrelsens möte, ett kliv framåt. Förhoppningsvis startar bygget av nya bostadsområdet redan nästa år…

Avvaktar beslut om fastighetsköp

Avvaktar beslut om fastighetsköp

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade på gårdagens möte att få in mer information om fastighetsköpet vid Smedjegatan, gamla Skillingarydsalvan, innan beslut görs…

Politikerna möttes på Mastec

Politikerna möttes på Mastec

Nyheter Näringslivsrådet ordnade med lyckade företagsbesök under dagen för kommunstyrelsens politiker och tjänstemän. Politikerna fick, från Carlssons, uppdraget; "Bygger ni bostäder - bygger vi fabriker"…

17 / 19Första...10...1516171819

Tips