Kommunstyrelsen

Ja till (S)-motionen om Talludden

Ja till (S)-motionen om Talludden

Nyheter Trots inte ett helt enigt kommunstyrelsens bifölls nu (S)-motionen om att göra om Talludden och Gullvivan till bostäder…

Internetguiden hjälper

Internetguiden hjälper

Nyheter Café där nyanlända lär sig språket och invånarna lär sig internets alla fördelar…

Kommunstyrelsen diskuterade sommaren

Kommunstyrelsen diskuterade sommaren

Nyheter Den gångna sommaren med torka och värme gav underlag till diskussion om kommunens krisberedskap…

Fortsatt ja till köpet av Hasseln

Fortsatt ja till köpet av Hasseln

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde godkände politikerna köpet av tomten där bilverkstaden funnits…

Färre ledamöter i nämnderna

Färre ledamöter i nämnderna

Nyheter Den parlamentariska gruppens förslag gick inte hem hos alla i kommunstyrelsen. Det är (S)-gruppen som inte delar åsikterna som lämnats, bland annat om att bilda en ny kommunal nämnd…

Stora investeringar väntar

Stora investeringar väntar

Nyheter Investeringsbudgeten kommande mandatperiod är en stor satsning på skolorna i kommunen. Närmare 240 miljoner. Samtidigt skär träskolan som en smörkniv genom partierna…

Femklövern lägger stram budget

Nyheter Budgetarbetet inför 2019 och kommande år har börjat och det blir ingen skatteökning om femklövern får bestämma…

Ett bra ekonomiskt år blev det

Ett bra ekonomiskt år blev det

Nyheter Kommunstyrelsen gick igenom och godkände årsredovisningen från föregående år. Alla nämnder gick plus men politikerna är bekymrade över att betygen i årskurs nio inte är så bra som de borde…

Nöjda medarbetare i kommunen

Nöjda medarbetare i kommunen

Nyheter 80% av de anställda i Vaggeryds kommun har svarat på medarbetarenkäten förra året och resultatet visar sig vara innehålla en positiv utveckling. …

Alla överens om renhållningsplan

Alla överens om renhållningsplan

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde var uppdraget med den nya renhållningsplanen på bordet och nu var alla överens. …

Skyndsam motion blev återremiss

Skyndsam motion blev återremiss

Nyheter Platsen för att anlägga våtmark diskuterades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde och nu har motionen om myllrande våtmarker återremitterats till kommunledningskontoret…

Kommunen sålde Packebo

Notiser I Packebo, öster om Klevshult, har kommunen ägt en fastighet. Den är nu såld…

Ska säkra upp busshållplatserna

Ska säkra upp busshållplatserna

Nyheter I augusti lämnade fullmäktigeledamöterna Kurt Enell och Jenny Larsen (KD) in en motion om att göra kommunens busshållplatser trafiksäkrare. Kommunstyrelsen har nu sagt ja och ska försöka påverka även där staten äger vägen…

Positiva till nytt bostadsområde

Positiva till nytt bostadsområde

Nyheter Medborgarförslaget om det nya bostadsområdet i Skillingaryd, som Roger Svenningson lämnade in i november, ser nu ut att bli verklighet. …

Avslag på övergångsställe

Avslag på övergångsställe

Nyheter Trafiksäkerhetsprogrammet är på gång, det lovar kommunstyrelsen. Men innan den är klar har nu ledamöterna sagt nej till övergångsstället vid Storgatan i Vaggeryd. …

Ska ges möjlighet att tanka gas

Nyheter För att möta det fossilfria samhället har nu kommunstyrelsen sagt ja till att jobba tillsammans med övriga regioner och kommuner… Om att få tanka biogas. …

Votering avgjorde flytten

Votering avgjorde flytten

Nyheter Vid förra kommunstyrelsen skickades underlaget tillbaka till arbetsutskottet då det ansågs vara för litet. Nu avgjorde votering den organisatoriska förändringen från kommunhuset till arbetsmarknadsenheten. …

Handlingsprogram tas fram vid kris

Handlingsprogram tas fram vid kris

Nyheter Ett program för trygghet och säkerhet är antagen av kommunfullmäktige för snart två år sedan. Nu har ämnet varit uppe hos kommunstyrelsen…

Flytt av försörjningsstöd återremitterades

Nyheter Ett förslag om att Arbetsmarknadsenheten skulle ansvara för försörjningsstödet blev inte som det var tänkt. Ärendet återremitteras…

Dålig internkommunikation om storbygge

Dålig internkommunikation om storbygge

Nyheter Mejeritomten var ett av ärenden vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Intressenter har hört av sig men informationen om detta har inte nått alla i styrelsen…

16 / 19Första...10...1415161718...Sista

Tips