Kommunstyrelsen

Inte nöjd med motionshanteringen

Inte nöjd med motionshanteringen

Nyheter I vintras skickade Kenth Williamsson (S) in en motion angående flytt av Smålands Miljö-anläggningen i Vaggeryd…

Pengar till skolventilation

Pengar till skolventilation

Nyheter Under kommunstyrelsens möte bifaller nu styrelsens medborgarförslaget om att åtgärda arbetsmiljöproblemet vid Hjortsjöskolan och Fågelforsskolan…

Klartecken för Tor

Klartecken för Tor

Nyheter Efter lång process med överklagan är nu planen "Tor" i Vaggeryd färdigbehandlad på mark- och miljödomstolen i Växjö som ej kommer att ompröva ärendet…

Uppmärksamma de gamla skolorna i Vaggeryd

Uppmärksamma de gamla skolorna i Vaggeryd

Nyheter Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har i en skrivelse till kommunstyrelsen beskrivit Vaggeryds äldsta skolor och påvisat byggnadernas betydelse. Rådet uppmanar kommunstyrelsen att aktivt söka efter lämplig verksamhet i dessa tidstypiska och välkända byggnader…

Femklöverns budget gick igenom

Femklöverns budget gick igenom

Nyheter Det blev votering i kommunstyrelsen när budgeten skulle beslutas…

Kommunstyrelsen ska spara 2,5 miljoner

Kommunstyrelsen ska spara 2,5 miljoner

Nyheter Under 2018 har samtliga nämnder i Vaggeryds kommun fått effektiviseringskrav på 3% och totalt ska det sparas 21,7 miljoner…

30 miljoner till ny förskola

30 miljoner till ny förskola

Nyheter Enig kommunstyrelse säger ja till nybyggnad av förskola på Södra Park i Vaggeryd…

Nämnd blir remissinstans

Nyheter Miljö- och byggnämnden blir remissinstans i framtagandet av detaljplaner…

50 000 kronor till SM tävling

50 000 kronor till SM tävling

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att sponsra orienterings-SM…

En votering som stärkte kommunalrådet

Nyheter Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) har ett starkt stöd i kommunstyrelsen för den näringslivspolitik som förs i kommunen…

Blir det ”nattdagis” på nya förskolan?

Blir det ”nattdagis” på nya förskolan?

Nyheter Det är inte ofta som kommunstyrelsens ordförande behöver använda sin utslagsröst i voteringar…

Möte på hög nivå om näringslivspolitiken

Möte på hög nivå om näringslivspolitiken

Nyheter Turbulensen kring den lokala näringslivspolitiken har idag dryftats på hög nivå. Företrädare för näringslivet i kommunen och ledamöterna i kommunstyrelsen var samlade till arbetsmöte kring näringslivsfrågor…

Tummen ned för flera kommunala förslag

Tummen ned för flera kommunala förslag

Nyheter Ett antal motioner och medborgarförslag granskades vid kommunstyrelsens novembersammanträde…

Kommunstyrelsen enig om avfallssamarbete

Kommunstyrelsen enig om avfallssamarbete

Nyheter Det är en nöjd ordförande för kommunstyrelsen som förra veckan konstaterade att vägen in i den framtida avfallshanteringen nu ligger klar för Vaggeryds kommun…

Kenth Williamssons syn på delårsbokslutet

Kenth Williamssons syn på delårsbokslutet

Nyheter Man kan lugnt säga att synen på delårsbokslutet skiljer sig mellan kommunalrådet i opposition Kenth Williamsson (S) och kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Vilka faror lurar i den gamla industrimarken?

Vilka faror lurar i den gamla industrimarken?

Nyheter Hur stor är risken att kommunen i och med köpet av Rådjuret 8 har förvärvat en skillingarydsvariant av kvarteret Tor i Vaggeryd? Sex år efter att detaljplanen godkändes ska nu markområdet i Vaggeryd saneras för miljonbelopp…

Ingen skattehöjning under 2017

Ingen skattehöjning under 2017

Nyheter Nu börjar beslutsfattandet på den kommunala budgeten för 2017 med kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka…

Delade meningar om nya lokaler vid Fenix

Delade meningar om nya lokaler vid Fenix

Nyheter Det var en synnerligen debattsugen kommunstyrelse i Vaggeryds kommun som samlades till det nya årets första sammanträde…

19 / 19Första...10...1516171819

Tips