Omledning

Gång- och cykelväg mellan Tolfens väg och Pumpgatan i Vaggeryd är avstängd

Gång- och cykelväg mellan Tolfens väg och Pumpgatan i Vaggeryd är avstängd

Nyheter Med anledning av Vaggeryds Energis pågående arbete med att bygga ny fjärrvärmeledning är nu gång- och cykelvägen mellan Tolfens väg och Pumpgatan avstängd. Gång- och cykeltrafiken leds istället om. Följ därför orange vägvisning på plats…

Omledning av gång- och cykelväg bakom Slättens förskola

Omledning av gång- och cykelväg bakom Slättens förskola

Nyheter Arbetet med att bygga ny fjärrvärmeledning är nu framme på den västra sidan av järnvägen bakom Slättens förskola i Vaggeryd. Detta innebär att en del av gång- och cykelvägen bakom förskolan nu behöver ledas om…

RF välkomnar förslag för att underlätta arrangemang på allmän väg

RF välkomnar förslag för att underlätta arrangemang på allmän väg

Sport Problemen med stora kostnader som i dagsläget skapas av regelverket för evenemang på statliga vägar verkar närma sig en lösning. Idag överlämnade Trafikverket en utredning till infrastrukturminister Andreas Carlson där myndigheten föreslår att ideella föreningar inte ska betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar för idrottstävlingar…

Parkeringsförbud sattes upp på enskild mark

Nyheter Vid korsningen Kaffegatan - Östra Allégatan i Skillingaryd pågår just nu trafikomledning då cirkulationsplats byggs vid Sturegatan - Storgatan. En skylt om parkeringsförbud har satts upp på enskild mark…

Tillfälliga trafikföreskrifter följs inte

Tillfälliga trafikföreskrifter följs inte

Nyheter I samband med byggnation av cirkulationsplatsen vid Storgatan/Sturegatan i Skillingaryd har omledning av trafiken gjorts. Tyvärr efterlevs inte de tillfälliga reglerna…

Omledning sker via Fabriksgatan

Omledning sker via Fabriksgatan

Nyheter Förbudet mot tung lastbilstrafik upphör på Fabriksgatan i Skillingaryd när omledningen av trafiken påbörjas idag…

Tips