Tillgänglighetspris

Pristagarna hyllades vid fullmäktiges avslutning

Pristagarna hyllades vid fullmäktiges avslutning

Nyheter Under måndagskvällen var det stor prisceremoni i Fenix 2 för kommunens pristagare när tillgänglighetspriset, kulturpriset, miljö- och hållbarhetspriset, arkitekt- och byggnadsvårdspriset och förtjänsttecken delades ut högtidligt…

Kim får tillgänglighetspris

Kim får tillgänglighetspris

Nyheter Priset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar. Främja ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga och det ska inte spela någon roll varifrån någon kommer eller om någon har en funktionsnedsättning. I år går priset till Kim Andersson…

Tillgänglighetspris tilldelas Lena Haraldsson

Tillgänglighetspris tilldelas Lena Haraldsson

Nyheter Tillgänglighetsrådets första hederspris går till Lena Haraldsson, Skillingaryd, för hennes livslånga engagemang och insatser inom bland andra föreningen FUB –  för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning…

Tillgänglighetspris inrättas

Tillgänglighetspris inrättas

Nyheter Ett medborgarförslag anlände till kommunfullmäktige i januari 2017 där man önskade att ett tillgänglighetspris skulle inrättas för att uppmuntra de som ökar tillgängligheten för våra handikappade medborgare. Under måndagskvällens kommunfullmäktige togs beslut i ärendet…

Nominera mera

Nominera mera

Nyheter 30 september är sista datum för allmänheten att nominera till de olika priserna som kultur- och fritidsnämnden delar ut på kommunfullmäktiges årsavslut 13 december…

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Nyheter Vid kommunstyrelsen arbetsutskott senaste sammanträde fanns det fyra år gamla medborgarförslaget på bordet. …

Motionerar om tillgänglighet

Motionerar om tillgänglighet

Nyheter Lars Seger (M) motionerar om att kommunen bör inrätta ett nytt pris…

Tips