Arbetsförmedling

Efter över tre års nedgång: Nu stiger ­arbetslösheten bland unga

Efter över tre års nedgång: Nu stiger ­arbetslösheten bland unga

Nyheter Sedan mars 2021 har ungdoms­arbetslösheten i Vaggeryds kommun minskat, men i mars vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg betydligt jämfört med året innan. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen som Newsworthy analyserats…

Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten ökar

Nyheter Samtliga kommuner i Jönköpings län såg en ökande arbetslöshet i januari. Så även i Vaggeryd, även om ökningen var mindre än i andra kommuner i länet visar en rapport från Newsworthy…

Arbetslösheten minskar i kommunen

Arbetslösheten minskar i kommunen

Nyheter Sedan april 2021 har arbetslösheten i Vaggeryds kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen…

Arbetslösheten minskar i kommunen

Arbetslösheten minskar i kommunen

Nyheter Samtliga kommuner i Jönköpings län såg en minskande arbetslöshet i oktober. Vaggeryds kommun var en av de kommuner i länet där nedgången var störst…

Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år

Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år

Nyheter Vaggeryds kommun noterar i april den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2008…

150 lediga jobb i kommunen

150 lediga jobb i kommunen

Nyheter I veckan har det funnits sammanlagt 85 arbetsplatsannonser i Vaggeryds kommun på Arbetsförmedlingens Platsbank, vilket motsvarar ungefär 150 lediga jobb. Topp tre jobben är truckförare, lastbilsförare och vårdbiträde…

Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker

Nyheter I kommunen är det en arbetslöshet på totalt 5,2 procent, vilket är en minskning jämfört med samma tidpunkt förra året med 0,9 procentenheter…

489 är arbetssökande

489 är arbetssökande

Nyheter Ny statistik från arbetsförmedlingen visar en uppgång av antalet arbetssökande i kommunen…

Över 14 000 arbetslösa i länet

Över 14 000 arbetslösa i länet

Nyheter Arbetsförmedlingens statistik har anlänt för juli månad…

386 är arbetslösa

386 är arbetslösa

Nyheter Arbetslösheten i Vaggeryd stiger och har nu nått högsta nivån sedan mars 2017…

Här ökar arbetslösheten

Här ökar arbetslösheten

Nyheter Alla kommuner i Jönköpings län såg en ökande arbetslöshet i november. Vaggeryd var en av de kommuner i länet där ökningen var störst…

Arbetslösheten nästan oförändrad

Arbetslösheten nästan oförändrad

Nyheter Antalet öppet arbetslösa var i juni nästan densamma som i juni 2018…

269 personer är arbetslösa

Nyheter Vid onsdagens frukostmöte informerade Andreas Appelberg om arbetslösheten i kommunen…

Arbetslösheten ökar svagt

Arbetslösheten ökar svagt

Nyheter Antalet öppet arbetslösa ökar något i såväl Vaggeryds som Värnamo kommun…

276 arbetslösa i kommunen

276 arbetslösa i kommunen

Nyheter Av Arbetsförmedlingens statistik kan man utläsa att det finns 276 öppet arbetslösa i kommunen…

265 arbetslösa i kommunen

265 arbetslösa i kommunen

Nyheter Av Arbetsförmedlingens statistik kan man utläsa att det finns 265 arbetslösa i kommunen…

Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker

Nyheter Vid frukostmöte med Näringslivsrådet berättade företagsrådgivare Katrin Svensson från Arbetsförmedlingen om läget i kommunen och att arbetslösheten har sjunkit motsvarande samma tid förra året…

Tips