Bondstorp

Fler barn i förskolan

Fler barn i förskolan

Nyheter Nu fler barn än tidigare i förskolan och lärartjänst i Bondstorp är tillsatt …

Skogsbrand i Bondstorp

Skogsbrand i Bondstorp

Nyheter Larm inkom till SOS klockan 14.15 om en terrängbrand utanför Bondstorp…

Bondstorps socken – en resa i tiden

Bondstorps socken – en resa i tiden

Nyheter Idag presenterades materialet till boken om Bondstorp genom tiderna…

Bilvandaler i Bondstorp

Bilvandaler i Bondstorp

Nyheter Inatt har flertalet bilar kraschat i Bondstorp, vet du något?…

Utveckla Bondstorp!

Utveckla Bondstorp!

Nyheter Klas Gustavsson (just nu partilös enligt han själv) har lämnat in en motion om att tätortsutveckla Bondstorp och det ska finnas en långsiktig och övergripande plan över orten…

Verkstad totalförstörd vid brand

Nyheter En verkstad Bondstorp totalförstördes i natt vid en brand…

Stenbrygga anläggs

Stenbrygga anläggs

Nyheter Miljö- och byggnämnden har givit strandskyddsdispens för nybyggnad av stenbrygga i Rasjön i Bondstorp…

Kanske blir det 40 i Bondstorp

Kanske blir det 40 i Bondstorp

Nyheter Ett medborgarförslag från Bondstorp angående sänkningen av hastigheten i tätorten får avvakta beslut tills nya trafiksäkerhetsprogrammet är klart…

(V) motionerar om förbifart Bondstorp

(V) motionerar om förbifart Bondstorp

Nyheter Klas Gustavsson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillsätta arbetsgrupp som verkar för förbifart Bondstorp…

Fortsatt nej till sänkt hastighet

Fortsatt nej till sänkt hastighet

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades i mars till kommunfullmäktige om önskan att sänka hastigheten i Bondstorp, nu har tekniska utskottet sagt sitt…

Fin midsommarfest i Bondstorp

Fin midsommarfest i Bondstorp

Nyheter Det har även varit en midsommarfest i Bondstorp…

Dom om Rasjön slutligt fastslagen

Dom om Rasjön slutligt fastslagen

Nyheter Ingen har överklagat mark- och miljööverdomstolens beslut att neka prövningstillstånd för domen i den lägre mark- och miljödomstolen…

Fick rätt mot kommunen

Fick rätt mot kommunen

Nyheter I Bondstorp med omnejd är många boende nu extra glada: Man har fått en tidig julklapp…

Lapp på luckan i Bondstorp

Lapp på luckan i Bondstorp

Nyheter Julkonserten i Bondstorp kyrka på lördagskvällen med Gota Stream Big Band och Skillingaryds Manskör samlade en helt fullsatt kyrkolokal…

Skolombyggnad i Bondstorp för 3,4 miljoner

Skolombyggnad i Bondstorp för 3,4 miljoner

Nyheter Ett år efter att planen offentliggjordes är det nu dag att börja förverkliga barn- och utbildningsnämndens lokalplan med investeringar på sammanlagt 143 miljoner…

Tips