Gång- och cykelväg

Förslaget: Separera vägarna på Smedjegatan

Förslaget: Separera vägarna på Smedjegatan

Nyheter Till kommunfullmäktige inkom ett förslag från en Skillingarydsbo som lämnar förslag på separering av gång- och cykelväg med bilvägen på Smedjegatan i Skillingaryd… …

Önskar belysning utmed Sturegatan

Önskar belysning utmed Sturegatan

Nyheter Ett Vaggerydsförslag inlämnades till kommunfullmäktige av en Skillingarydsbo gällande belysning över gång- och cykelväg i Skillingaryd. …

Förslaget: Asfaltera cykelvägen till Hultsgärde

Förslaget: Asfaltera cykelvägen till Hultsgärde

Nyheter Till kommunfullmäktige inkom ett Vaggerydsförslag från en Skillingarydsbo om att asfaltera cykelvägen mellan Skillingaryd och Hultsgärde. …

61 bilder från en tur på historiska cykelvägen

61 bilder från en tur på historiska cykelvägen

Nyheter Den 13 juni invigdes den 4,7 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och badplatsen i Linneryd och dagen efter provcyklade vi…

Efterlängtad cykelväg invigd

Efterlängtad cykelväg invigd

Nyheter Under tisdagsförmiddagen invigdes den 4,7 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och badplatsen i Linneryd med pompa och ståt. …

Tillfälliga gång- och cykelväg upphör

Tillfälliga gång- och cykelväg upphör

Nyheter Gång- och cykeltrafikanter mellan Vaggeryd och Skillingaryd kan nu använda sig av den ordinarie sträckningen in mot Vaggeryd…

Utterpassage byggs – gångväg stängs tillfälligt

Utterpassage byggs – gångväg stängs tillfälligt

Nyheter I morgon stänger tekniska kontoret av en del av gång- och cykelvägen på Stödtorpsvägen i Vaggeryd. Gång- och cykelvägen kommer istället att ledas om via gångbryggor till gräsytan intill vägen. Anledningen? Bygga utterpassage…

Gång- och cykelväg mellan Tolfens väg och Pumpgatan i Vaggeryd är avstängd

Gång- och cykelväg mellan Tolfens väg och Pumpgatan i Vaggeryd är avstängd

Nyheter Med anledning av Vaggeryds Energis pågående arbete med att bygga ny fjärrvärmeledning är nu gång- och cykelvägen mellan Tolfens väg och Pumpgatan avstängd. Gång- och cykeltrafiken leds istället om. Följ därför orange vägvisning på plats…

Omledning av gång- och cykelväg bakom Slättens förskola

Omledning av gång- och cykelväg bakom Slättens förskola

Nyheter Arbetet med att bygga ny fjärrvärmeledning är nu framme på den västra sidan av järnvägen bakom Slättens förskola i Vaggeryd. Detta innebär att en del av gång- och cykelvägen bakom förskolan nu behöver ledas om…

Vill ha gångväg till vårdcentralen

Vill ha gångväg till vårdcentralen

Nyheter I ett Vaggerydsförslag har Skillingarydsbon skickat in ett förslag till kommunfullmäktige gällande gångväg från trygghetsboendet till vårdcentralen…

Satsar återigen på säker övergång

Satsar återigen på säker övergång

Nyheter I tekniska nämndens önskan till budgetberedningen finns säkerhetssatsningen gällande gång- och cykelväg till Hjortsjöskolan i Vaggeryd. …

Motion: Fortsätt bygg GC-väg till kyrkan nu

Motion: Fortsätt bygg GC-väg till kyrkan nu

Nyheter Allians för balans föreslår att gång- och cykelvägen, som just nu byggs mellan Skillingaryd och Tallnäs, också snarast fortsätter sträckningen fram till kyrkan…

Gång- och cykelvägsplan omprioriteras

Gång- och cykelvägsplan omprioriteras

Nyheter Vid busshållplatserna på norr i Skillingaryd, intill Kinnarps, kommer det att prioriteras gång- och cykelväg…

Gångstråket vid Södra Park planeras om 20 år

Gångstråket vid Södra Park planeras om 20 år

Nyheter Lars-Olof Hindersson (SD) lämnade in motion om att anlägga ett gångstråk avskilt från Södra Parksvägen i Vaggeryd. Motionen har studsat mellan nämnd och kommunstyrelsen och nu har ett förtydligande gjorts från tekniska nämnden vid det senaste sammanträdet…

Fritiden blir säkrare vid Södra Park

Fritiden blir säkrare vid Södra Park

Nyheter Lars-Olof Hinderssons (SD) motion om att göra ett avskilt gång- och cykelstråk på södra Parkvägen i Vaggeryd har behandlats i tekniska nämnden…

Trafiksäkerhetsfråga vid Hjortsjöskolan diskuterades

Trafiksäkerhetsfråga vid Hjortsjöskolan diskuterades

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterade en begäran om investeringsmedel för insatser vid Hjortsjöskolan och beslutade att skicka tillbaka ärendet till tekniska nämnden…

Fullmäktige beslutar om pengar

Fullmäktige beslutar om pengar

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde var alla överens – Cykelvägen till Tofteryd ska byggas…

Ny gång- och cykelväg byggs

Ny gång- och cykelväg byggs

Nyheter Arbetet med nya villaområdet Götarps hage i Vaggeryd är i full gång. Nu har även klartecken lämnats till gång- och cykelväg. …

Det grävs i Vaggeryd

Nyheter Det är gång- och cykelvägen utmed Hokvägen som ska underhållas…

Tips