Götastrand

Nya bostadsområdet: Planområdet blir mindre

Nya bostadsområdet: Planområdet blir mindre

Nyheter 2020 planerades det skola söder om Bondstorpsvägen och ett år senare vändes planerna till ett bostadsområde. Nu blir området mindre då markförhållanden var sämre än vad man tänkt… …

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nyheter Götastrand 1:1 i Vaggeryd, där Hjortsjöns camping finns, strider mot detaljplanen. Nu önskar miljö- och byggnämnden att detaljplanen ändras så den tillåter det som i dag finns på fastigheten……

Götastrand och Folkets Park

Götastrand och Folkets Park

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag…

Götastrands nya bostadsområde tar form

Götastrands nya bostadsområde tar form

Nyheter Planhandlingar för Vaggeryds nya bostadsområde är nu ute för synpunkter hos kommunala nämnder. Tekniska nämnden hade få funderingar på handlingarna. …

Detaljplan för nytt bostadsområde i Vaggeryd

Detaljplan för nytt bostadsområde i Vaggeryd

Nyheter Under tisdagen gick kommunen ut med en kungörelse för detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Vaggeryd…

Götastrand kan bli det nya bostadsområdet

Götastrand kan bli det nya bostadsområdet

Nyheter Södra delen om Bondstorpsvägen i Vaggeryd har politikerna diskuterat under några år. Det har varit tal om ny Götafors skola men nu ska marken prövas för bostäder…

Tänkt skolområde blir bostäder

Tänkt skolområde blir bostäder

Nyheter Från början var tanken att bygga en skola på området väster om Bondstorpsvägen i Vaggeryd. Nu kan dessa fem hektar istället göra plats till nya bostäder…

Tips