Granskning

Trots nedlagd förundersökning: Starka bevis i polisanmälan

Trots nedlagd förundersökning: Starka bevis i polisanmälan

Nyheter Oppositionen med Jan-Erik Aronsson (SD), Ulf Abrahamsson (C) och Thomas Axelsson (KD) träffar vi under eftermiddagen på Skillingehus. Det är en herrtrio som vill rensa luften i kommunstyrelsen innan "varbölden" fortsätter. …

Nya bostadsområde – trafiksäkra kring herrgården

Nya bostadsområde – trafiksäkra kring herrgården

Nyheter Miljö- och byggnämnden har svarat på en granskningsyttrande gällande den nya detaljplanen av det nya bostadsområdet vid herrgården och golfbanan i Hok… …

Tre av fyra företag bryter mot arbetsmiljölagen – nu granskas 32 arbetsplatser i länet

Notiser På tre av fyra byggföretag har skyddsombud inte fått vara med i planeringen vid uppstart av ett bygge, trots att det är ett lagkrav. Nu kontrollerar fackförbundet Byggnads 32 arbetsplatser i Jönköpings län. – Vi kraftsamlar för att skapa säkrare arbetsplatser i länet, säger Morgan Nyberg, ordförande för Byggnads Småland-Blekinge…

Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – så generöst är Figy

Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – så generöst är Figy

Nyheter Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. Så här generösa är skolorna i Värnamo kommun…

Elever som ligger långt fram får för lite stimulans

Notiser Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling får ofta för lite stimulans i undervisningen. Skolinspektionen har granskat undervisningen för elever i årskurs 4. Granskningen visar att undervisningen i högre grad behöver anpassas till dessa elever och inte bara fokusera på elever som har svårt att nå målen…

JO granskar inte väntetider för pass

Notiser Justitieombudsmannen lägger ned granskning av väntetider för pass…

UC: Lägsta konkursnivåern på fyra år

Notiser En global pandemi till trots var 2021 ett år av kraftig tillväxt i Sverige. Antalet konkurser i landet minskade med totalt 12 procent i jämförelse med 2020 och inom flera konkursutsatta branscher har antalet nystartade bolag ökat, enligt UCs årliga sammanställning. Hög tillväxt, vaccin och stödåtgärder har hjälpt småföretagen igenom pandemin och många konkurser har undvikits…

Kommunen överraskades när äldreboende ska granskas

Kommunen överraskades när äldreboende ska granskas

Nyheter 67% av totala antal döda i covid-19 bor på kommunalt boende i 40 av landets kommunen. Vaggeryds kommun pekades under gårdagen ut som en av de kommuner som nu ska granskas vidare av IVO då närmare 90% av avlidna inom förvaltningens verksamhet bott på äldreboende…

Skolinspektion ska granska skolor

Nyheter Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Vaggeryds kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns- och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö…

Tips