Hastighet

Höll hastigheten – polisen ville ändå bötfälla

Höll hastigheten – polisen ville ändå bötfälla

Nyheter ”Det låter helt enkelt som att det blivit ett misstag”

Majoritet för 40 som hastighet

Majoritet för 40 som hastighet

Nyheter Det började med en motion från Socialdemokraterna i februari förra året gällande att införa 40 som bashastighet. – I dag är det ryckigt, 30 och 50, säger kommunalrådet Jonsson (M)…

Tekniskt ja till ändrad bashastighet

Tekniskt ja till ändrad bashastighet

Nyheter Socialdemokraterna lämnade i februari in en motion till kommunfullmäktige där man lämnade förslag på att införa bashastigheten 40 kilometer i timmen. I tekniska nämnden sa nästan alla ja…

Ny maxhastighet i bostadsområde

Ny maxhastighet i bostadsområde

Nyheter Vid nya bostadsområdet Sörgården i Skillingaryd har nya hastighetsskyltar satts upp. …

8 av 10 yrkeschaufförer kör för fort utanför skolor

Notiser Folksam har för fjärde året i rad undersökt hastigheten bland yrkesförare. I årets rapport konstateras bland annat att andelen hastighetsöverträdelser bland yrkesförare utanför skolor ökat från 64 procent 2020 till 79 procent 2021, för tung yrkestrafik var motsvarande siffror 80 procent 2020 jämfört med 92 procent 2021…

Föräldrar bidrar till ökad trafik vid skolor

Föräldrar bidrar till ökad trafik vid skolor

Nyheter Under våren har NTF Jönköping tillsammans med Länsförsäkringar Jönköping mätt hastigheten utanför elva grundskolor i elva kommuner i Jönköpings län. Syftet med mätningarna är att ta fram ett konkret och aktuellt faktaunderlag som kan vara en del av det lokala trafiksäkerhetsarbetet och bidra till att skapa en tryggare trafikmiljö för våra unga trafikanter. Här är resultatet från mätningen vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd…

Kritik mot höga hastigheter i Hok

Nyheter Föräldrar har kontaktat kommunen och uttryckt sin oro över vissa bilisters beteende, framför allt när de lämnar eller hämtar barn på förskola och skola…

Nya trafikföreskrifter i Vaggeryd

Nya trafikföreskrifter i Vaggeryd

Nyheter Väjningsplikt och flyttad hastighetsbegränsning beslutades om vid senaste tekniska nämndsammanträde…

Ny hastighetsbegränsning på Södra Park

Ny hastighetsbegränsning på Södra Park

Nyheter I och med den nya förskolan Åviken har öppnat blir det även sänkt hastighet …

Hastighetsbegränsning flyttas

Hastighetsbegränsning flyttas

Nyheter I och med att nya Västra strand växer fram medföljer även flytten av hastighetsskyltarna. …

Rätt med både 70 och 80

Rätt med både 70 och 80

Nyheter Det har av flera noterats att det är rätt med olika hastigheter beroende på färdriktning och det stryker polismannen Jörgen Åkerblad under på…

Olika hastigheter – vad gäller?

Olika hastigheter – vad gäller?

Nyheter Strax norr om Skillingaryd finns två hastigheter beroende från vilket håll man kommer…

Tips