Investeringar

Investeringar diskuterades av socialnämnden

Investeringar diskuterades av socialnämnden

Nyheter Vid sitt senast sammanträde tog socialnämnden upp frågan om kommande års investeringar avseende fysisk miljö…

Ytterligare miljoner till Slättens förskola

Ytterligare miljoner till Slättens förskola

Nyheter ”Mycket besvärande” säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Besvärlig utredning tynger politikerna

Besvärlig utredning tynger politikerna

Nyheter Genomlysningen av investeringarna diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott…

Få investeringar följer regelboken

Få investeringar följer regelboken

Nyheter Investeringsprocessen är komplex och riktlinjer ska styra upp. ”Ibland svävar det ut och det har blivit vad det blivit. Få projekt har hållit ramen. Ytterst är det alltid politiken som är ansvarig”…

Framtidens investeringar får styrdokument

Framtidens investeringar får styrdokument

Nyheter Nu presenteras förslag till hur arbetet med investeringar i kommunen ska styras och kontrolleras…

Vill lägga en gemensam investeringsbudget

Vill lägga en gemensam investeringsbudget

Nyheter Investeringsstoppet kan hävas i kommande kommunfullmäktige där även 48 miljoner till Sörgårdsskolan ska godkännas…

Blygsamma investeringskrav från socialnämnden

Blygsamma investeringskrav från socialnämnden

Nyheter När investeringsbudgeten för 2021 ska diskuteras i kommunfullmäktige i juni är äskandet från socialnämnden på en annan nivå än tidigare år…

Genomlysning av investeringsprojekt

Genomlysning av investeringsprojekt

Nyheter Tekniska nämnden behandlade den utredning som gjorts av kommunledningen…

Vaggeryds kommun investerar som aldrig förr

Vaggeryds kommun investerar som aldrig förr

Nyheter 2018 investerade kommunen 227 miljoner kronor i olika objekt…

Ridgänget jublar för miljonbidrag

Ridgänget jublar för miljonbidrag

Nyheter Vid Bratteborgs ryttarsällskap var man under tisdagskvällen glada efter fullmäktiges JA till investeringsbidraget på 1,5 miljon kronor. Nu ska bara resten av pusselbitarna på plats…

Ekonomichefen redogjorde för pengarna

Ekonomichefen redogjorde för pengarna

Nyheter Vid kommunfullmäktiges möte under måndagskvällen redovisades bokslutet och i årsredovisningen ses stora investeringar…

Tips