Konstgräsplan

Konstgräsplan på Movalla i långbänk – förslaget återremitterat

Konstgräsplan på Movalla i långbänk – förslaget återremitterat

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott skulle S-motionen som är två år gammal diskuteras. – Det har nog inte hänt tidigare att jag hamnat i sådan här konstig sits, säger motionären Wilhelmsson (S)…

Ska utreda konstgräsplan mer

Ska utreda konstgräsplan mer

Nyheter Motionen från S angående att anlägga en fullstor konstgräsplan vid idrottsplatsen Movalla i Skillingaryd återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott trots ett ja från nämnd…

Så röstade de om konstgräset

Så röstade de om konstgräset

Nyheter Det blev en märkbar förändring i omröstningen kring en konstgräsplan i Skillingaryd när frågan kom till kultur- och fritidsnämnden…

Vändningen: Det kan bli konstgräs på Movalla

Vändningen: Det kan bli konstgräs på Movalla

Nyheter Motionen om en konstgräsplan på Movalla såg ut att avslås. Men efter kultur- och fritidsnämndens möte under måndagen så lever frågan vidare…

Två av tre vill inte ha konstgräsplan på Movalla IP

Två av tre vill inte ha konstgräsplan på Movalla IP

Nyheter När kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, som består av tre ledande politiker, höll sitt senaste sammanträde röstade man om S-motionen gällande att anlägga en fullstor konstgräsplan på Movalla idrottsplats…

11-årige Natanael lämnade in förslag till politikerna

11-årige Natanael lämnade in förslag till politikerna

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns ett medborgarförslag inlämnat av 11-årige Natanael som vill att politikerna ska bygga en konstgräsplan…

Nämnd vill ha svar om konstgräsplan

Nämnd vill ha svar om konstgräsplan

Nyheter En motion inkom från Socialdemokraterna med förslaget till kommunfullmäktige gällande att en fullstor konstgräsplan behövs vid Movalla i Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden behöver svar på frågor innan remissvaret kan lämnas…

Nej till konstgräsplaner

Nej till konstgräsplaner

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige för ett och ett halvt år sedan gällande att kommunen ska bygga två konstgräsplaner för sjumannafotboll, en i Vaggeryd och en i Skillingaryd. Nu har fullmäktiges ledamöter sagt sitt…

Det blir ingen sjumannaplan på konstgräs

Det blir ingen sjumannaplan på konstgräs

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige i februari förra året. Vaggerydsbon vill ha två stycken konstgräsplaner med sjumannafotboll. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu sagt sitt…

Ny harv köps in till idrottsplatsen

Ny harv köps in till idrottsplatsen

Nyheter Konstgräsplanen vid Waggeryds Idrottsplats nyttjas av fyra lokala föreningar och standarden måste bibehållas och ansökan om pengar till ny harv har inlämnats …

Inga pengar till konstgräsplanen i Vaggeryd

Nyheter Klubbarna som driver planen har ansökt om bidrag för 2018 års underskott…

Tips