Markanvisning

Markanvisning: Radhus byggs i Vaggeryd

Markanvisning: Radhus byggs i Vaggeryd

Nyheter Ett markanvisningsavtal har skrivits med Klavins Bygg avseende fastigheten Ljungdala, Götafors, Vaggeryd. Ensamrätten om byggnationen innebär köpeskilling på 627 500 kronor… …

Västra strand: Markanvisning på sista lediga tomten

Västra strand: Markanvisning på sista lediga tomten

Nyheter Vid Västra strand, och fastigheten Kometen 1, beslutades om ett markanvisningsavtal till GBJ efter en markanvisningstävling… …

Avgift för markanvisning införs

Avgift för markanvisning införs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns markanvisningsavgift med i handlingarna. – För att börja någonstans är det 100 000 kronor, menar ledande politiker…

Jonstorps udde: PHL får direktanvisning

Jonstorps udde: PHL får direktanvisning

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett positiv besked gällande direktanvisning på Jonstorps udde intill Talludden i Vaggeryd…

Avtalet signerat: Vsbo bygger lägenheter i Hok

Avtalet signerat: Vsbo bygger lägenheter i Hok

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott signerades avtalet mellan Vsbo och kommunen gällande bostäder i Hok…

Bostadsbolag visar framfötterna

Bostadsbolag visar framfötterna

Nyheter En enig kommunstyrelse beslutade att ge det kommunala bostadsbolaget Vsbo markanvisning gällande det nya området i Hok…

Antalet lägenheter styr tomtpris

Antalet lägenheter styr tomtpris

Nyheter När markanvisningen vid tomten Fridhem i Vaggeryd fanns med på kommunstyrelsens sammanträde, diskuterades bruttototalarea, det vill säga hur många lägenheter som kan och ska byggas på området. Ju fler lägenheter desto mer får kommunen betalt. Frågan är hur många lägenheter det blir och om det är blir lönsamt för exploatören?…

PHL vill bygga bostäder i centrum

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gjordes ett markanvisningsavtal gällande en kommunal tomt i centrala Vaggeryd…

PHL vill bygga 100 lägenheter på Fridhem

PHL vill bygga 100 lägenheter på Fridhem

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gjordes markanvisning gällande Fridhemstomten i Vaggeryd och beslut att utse byggherre…

Tips