Motion

(L) vill se unga och äldre mötas

(L) vill se unga och äldre mötas

Nyheter Liberalerna lämnade under kommunfullmäktige in en motion om att starta ett samarbete mellan äldreomsorg och förskola i kommunen…

Föreningen kan inte bedriva sin verksamhet

Föreningen kan inte bedriva sin verksamhet

Nyheter Innan jul fick Waggeryds Atletklubb stänga sin verksamhet. ”Vi anser att vi som förening inte är lika behandlade och våra medlemmar tränar nu på annan ort”…

Motion – Förändring av trafiksituation i Vaggeryds centrum

Motion – Förändring av trafiksituation i Vaggeryds centrum

Nyheter Jan Sjögren (SD) vill säkra gångtrafiken på Storgatan i Vaggeryd. Motionen kom in till kommunen redan i juni 2019…

Det blir ingen oberoende covid-granskning

Det blir ingen oberoende covid-granskning

Nyheter Motionen som (KD) lämnade över tog för lång tid att behandla och när omedelbar granskning önskades i juni, avslog kommunstyrelsen densamma…

Politikerna ska jobba för ökad polisnärvaro

Politikerna ska jobba för ökad polisnärvaro

Nyheter (KD) lämnade in en motion till kommunfullmäktige där partiet önskade att polisen skulle vara på plats i kommunen, kanske genom en station eller ett blåljushus. "BRÅ avstyrker", "vi vill kunna hämta pass eller lämna in hittad cykel", "vi styr inte men vi kan påverka", var flera av tongångarna under diskussionen…

Första (EMP)-motionen bifölls

Första (EMP)-motionen bifölls

Nyheter I måndags kväll skrevs historia i kommunfullmäktige. Lennart Karlsson och Klas Gustavsson (båda EMP);s motion bifölls…

SPF-föreningar vann 5 000 var

SPF-föreningar vann 5 000 var

Nyheter Det lönar sig att motionera. Det har två SPF-föreningar i bygden fått uppskattning för…

Vill ha skylt om kommunen

Vill ha skylt om kommunen

Nyheter Empartiet motionerar till kommunfullmäktige om bättre skyltning vid logistikområdet Södra Stigamo…

Filtret är redan i drift

Filtret är redan i drift

Nyheter En motion om att införa porrfilter i skolan inlämnades av Klas Gustavsson (EMP) i slutet av förra året. Den har nu behandlats av både barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens arbetsutskott…

Allans motion har blivit långbänk

Allans motion har blivit långbänk

Nyheter Medborgarna och kommunfullmäktiges ledamöter är duktiga på att tycka till och lämna förslag. Men hur länge ska en motion eller ett medborgarförslag få vänta innan det besvaras?…

Avlasta Valdshultsvägen – Bygg ny väg!

Avlasta Valdshultsvägen – Bygg ny väg!

Nyheter Marijo Corkovic (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige där förslaget är att avlasta Valdshultsvägen från den tunga trafiken…

Avslag till ägardirektivet

Avslag till ägardirektivet

Nyheter Motionen om att ge kommunfullmäktige ägardirektiv till kommunägda fastighetsbolaget att bygga jämnare i de två tätorterna blev ett nej…

Önskar kolonilotter

Önskar kolonilotter

Nyheter En motion från Klas Gustavsson (EMP) har anlänt till kommunfullmäktige om önskan om kolonilotter i Skillingaryd…

Skogsmedlemskap debatterades

Skogsmedlemskap debatterades

Nyheter Motionen från Klas Gustavsson (EMP) om att gå med i Södra skogsägarnas ekonomiska förening gjordes upp efter votering vid kommunfullmäktige…

En kulturskola för alla

En kulturskola för alla

Nyheter För att ge fler möjlighet att uppleva och utöva kultur lämnade (S) in en motion till kommunfullmäktige. …

Många obesvarade förslag

Många obesvarade förslag

Nyheter 32 medborgarförslag och motioner ligger hos kommunen som ännu inte är färdigbehandlade. Två gånger om året redovisas dessa hos kommunfullmäktige. …

Nej till korttidsboende

Nej till korttidsboende

Nyheter Lennart Karlssons önskan om Talluddens framtid avslogs…

Nu övernattas det på prov

Nu övernattas det på prov

Nyheter Att Talludden och Gullvivan skulle bli lägenheter beslutades av kommunstyrelsen i juni tidigare i år. Nu har ärendet varit uppe igen på kommunstyrelsens arbetsutskott som motion från (S)…

Vill utveckla Movalla

Vill utveckla Movalla

Nyheter Cykelbanor och grönområde vid idrottsplatsen. Läs här Tommy Ottosson (S) motion till kommunfullmäktige…

Nej till att elcykla i kommunal terräng

Nyheter Tekniska utskottet avslog (SD)-motionen om att få cykla med elcykel i kommunal terräng…

1 / 212

Tips