Region Jönköpings län

Per Eriksson fblir nytt regionråd

Per Eriksson fblir nytt regionråd

Nyheter Per Eriksson blir nytt regionråd efter avgående Rune Backlund, båda Centerpartiet…

Nu bygger vi för framtidens krösatåg

Nu bygger vi för framtidens krösatåg

Nyheter Företrädare för koalition för Region Jönköpings län debatterar järnvägsfrågor…

Per Eriksson föreslås bli regionråd

Per Eriksson föreslås bli regionråd

Nyheter Per Eriksson föreslås att bli nytt regionråd efter avgående Rune Backlund, båda Centerpartiet…

Rune Backlund slutar som regionråd

Rune Backlund slutar som regionråd

Nyheter Centerpartiets regionråd och gruppledare Rune Backlund, Visingsö lämnar sina tunga politiska uppdrag vid årsskiftet…

Malin Wengholm vill lyfta personalen

Malin Wengholm vill lyfta personalen

Nyheter Tidigare Värnamobon Malin Wengholm (M) debatterar och skriver bland annat att personalen är Region Jönköpings läns ryggrad…

Höstens sjukhusplanering för covid-19 patienter gjord

Nyheter Nu har Region Jönköpings län slagit fast planer för vårdplatser för patienter med covid-19 under kommande månader. Trots den senaste tidens minskning av antalet sjuka planerar regionens sjukvård för att kunna ta emot ett ökat antal patienter under hösten vid behov…

Regionens toppolitiker sjukskriven

Notiser Regionen meddelar idag, via ett pressmeddelande, att Mia Frisk (KD) som är ordförande i regionen är sjukskriven i två månader. Eskdahl (S), vice ordförande, går in som ordförande under sjukskrivningen…

Länets patienter först ut i covid-19 studie

Nyheter Region Jönköpings län ingår i en ny studie där svenska forskare ska undersöka om ett läkemedel som används vid prostatacancer även kan användas för att behandla patienter med covid-19…

Anmälan enligt lex Maria – patient avled

Notiser En patient som vårdats på sjukhus för försämring i sin KOL-sjukdom, avled senare i covid-19. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Antikroppstester erbjuds i höst för allmänheten

Antikroppstester erbjuds i höst för allmänheten

Nyheter Ett antikroppstest kan visa om en person varit smittad av covid-19 och i så fall eventuellt utvecklat immunitet och i höst erbjuds detta till allmänheten…

Patrick Nzamba blir ny personaldirektör

Notiser Regionstyrelsen hr utsett Patrick Nzamba från Jönköping till ny personaldirektör i Region Jönköpings län…

Extra ersättning till personal

Notiser Region Jönköpings län presenterade i maj förslag på extra ersättning till personal under coronapandemin. Nu har förslaget beslutats efter dialog med de fackliga organisationerna…

Får 11,5 miljoner ur EU-fond

Får 11,5 miljoner ur EU-fond

Nyheter Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tillsammans tilldelats 11,5 miljoner ur EU:s socialfond för att möta coronapandemins konsekvenser för tillverkningsindustrin…

Region Jönköpings län startar provtagning för dem med milda symptom

Region Jönköpings län startar provtagning för dem med milda symptom

Nyheter Nu växlar Region Jönköpings län upp provtagning för coronavirus ytterligare. Från och med nästa vecka uppmanas invånare även med milda symptom kontakta sin vårdcentral för möjlighet till provtagning.  …

Regionen utökar testerna

Regionen utökar testerna

Nyheter Från måndag den 18 maj kommer Region Jönköpings län att utöka antalet tester av coronavirus för medarbetare inom hälso- och sjukvården och kommunala omsorgen som uppvisar misstänkt symptom…

Fördröjd cancerbehandling – Lex Maria anmäls

Notiser Avsaknad av uppföljning och bristande kontinuitet kan ha lett till fördröjd handläggning och behandling av en svårdiagnostiserad, långsamt växande hjärntumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

23 bekräftade smittade i covid-19

23 bekräftade smittade i covid-19

Nyheter Region Jönköpings län delar idag med sig information om hur covid-19 ser ut kommunvis i länet…

Sjukvårdspersonal testats positivt

Nyheter Vid länets tre sjukhus, och därmed Värnamo sjukhus, har sjukvårdspersonal testats positivt för covid-19…

Arbetar intensivt med materialförsörjning

Arbetar intensivt med materialförsörjning

Nyheter Region Jönköpings län arbetar intensivt med att förse vården med det material som behövs för hantering av patienter med covid-19…

Värnamo sjukhus öppnar vårdavdelning för covid-19 patienter

Värnamo sjukhus öppnar vårdavdelning för covid-19 patienter

Nyheter För att möta behovet av vårdplatser för personer som behöver sjukhusvård på grund av covid-19, har Region Jönköpings län beslutat att öppna en separat vårdavdelning på respektive sjukhus. På Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus öppnas vårdplatser idag och på Länssjukhuset Ryhov planeras vårdplatser från måndag…

6 / 14Första...45678...Sista

Tips