Rivning

Rivet hus har blivit farlig lekplats

Rivet hus har blivit farlig lekplats

Nyheter Fastigheten på tomten i Vaggeryd, intill förskolan, har rivits men källaren finns kvar. – Barn leker på platsen, berättar kommuninvånaren…

400 000 till markarbete

400 000 till markarbete

Nyheter I närtid kommer gamla UC/UG i Vaggeryd att rivas och göra plats för fler ersättningslokaler för skolan. Tekniska nämnden har vid senaste sammanträdet gett klartecken till markarbeten……

Beskedet: Mellanstadiet rivs

Beskedet: Mellanstadiet rivs

Nyheter Problemen med fuktskador vid Hjortsjöskolans mellanstadie i Vaggeryd har pågått en längre tid och eleverna fick evakueras och undervisas nu i paviljonger på parkeringen. Vid tekniska nämndens sammanträde var alla eniga: Rivning av lokalen är det enda tänkbara…

Studstorp har ödelagts

Studstorp har ödelagts

Nyheter Rivning av fastigheterna vid Studstorp har genomförts och nu är timmerhuset ett minne blott…

Förfallen komplementbyggnad blev ärende för politikerna

Förfallen komplementbyggnad blev ärende för politikerna

Nyheter Ett anonymt klagomål inkom till kommunen avseende en fastighet i centrala Vaggeryd. Förvaltningen skickade uppmaning till fastighetsägaren och nu har politikerna beslutat om föreläggande…

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Nyheter I början av förra året inkom rivningsanmälan till kommunen där Fortifikationsverket önskade riva byggnaderna vid Stora Hässlehult 1:5, vilket då både nämnd och hembygdsförening motsatte sig. …

Kulturskolans nuvarande byggnad rivs

Nyheter Vid ett extrainsatt miljö- och byggnämndmöte under gårdagskvällen beslutade ledamöterna lämna delegation till förvaltning att lämna rivningslov på byggnaden där Kulturskolan finns i idag…

Broholm nu ett minne blott

Broholm nu ett minne blott

Nyheter Alla som passerat förbi Åker på vägen mellan Hillerstorp och Skillingaryd har sett det gamla huset Broholm, eller "Broen" som det också kallas. Nu har stugan rivits…

Nämnd nekar rivning

Nämnd nekar rivning

Nyheter Fortifikationsverket har lämnat in en önskan om rivning av Studstorp i Tofteryd. Miljö- och byggnämnden har nu sagt sitt…

Skulle rivas – nu renoveras fastigheten

Skulle rivas – nu renoveras fastigheten

Nyheter Fastigheten på Fabriksgatan i Skillingaryd ska rivas. Men nu är renoveringen av fasaden påbörjad…

Tips