Tokarp

Gigantisk logistikpark etablerar sig

Gigantisk logistikpark etablerar sig

Nyheter CapMan Real Estate och Nordsten Development har gemensamt förvärvat cirka 340 000 kvadratmeter mark i norra delen av Vaggeryds kommun. Här planerar bolagen att utveckla upp till 200 000 kvadratmeter logistikyta. Säljare är Venturi Fastigheter där delar av Stenafamiljen är huvudägare…

Logistikområde i norr kan dubbleras

Logistikområde i norr kan dubbleras

Nyheter Söder om Stigamo jobbas det på ett planbesked mellan E4:an och riksväg 30. Nu har sökande kommit in med ansökan om ytterligare ett planbesked. Strax söder om det ovan aktuella. Det nya området mäter 36 hektar…

Utfarten till nytt område måste lösas

Utfarten till nytt område måste lösas

Nyheter Söder om logistikområdet vid Stigamo, och riksväg 30, är en extern exploatör och kommunen förbereder detaljplan i området. Fortfarande är in- och utfart till nya området oklart. …

Detaljplan Tokarp snart i hamn

Detaljplan Tokarp snart i hamn

Nyheter Fastigheten söder om Stigamo är nu ute på granskning och inkomna synpunkter har sammanställts. Snart blir det industriändamål istället för skog…

Tokarps logistikpark: Byggstart vid årskiftet

Tokarps logistikpark: Byggstart vid årskiftet

Nyheter Tokarps exploatör, intill riksväg 30 och söder om Stigamo, fanns på plats under kommunstyrelsens sammanträde för att informera om framtidsplanerna. …

Nytt logistikområde söder om Stigamo

Nytt logistikområde söder om Stigamo

Nyheter Den privata aktören som köpte Sveaskogsmarken, söder om riksväg 30, vänder sig till kommunen och ansöker om en ändring av detaljplanen, med syftet att ett nytt logistikområde ska växa fram…

Tips