Torsbo

Huset rivs istället för nedmonteras eller flyttas

Huset rivs istället för nedmonteras eller flyttas

Nyheter I juni förra året beslutade kommunstyrelsen att köpa ut familjen på Torsbo i Vaggeryd. Så snart rivningslovet anlänt verkställs det…

Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Politikerna i miljö- och byggnämnden lämnade synpunkter på granskningsyttrande gällande nya flerbostadshus på Torsbo i Vaggeryd…

124 fler lägenheter på Torsbo

124 fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Höja befintliga och bygga nya huskroppar. Det är vad fastighetsbolaget i Vaggeryd vill och lämnade in en ansökan till kommunen. Nu är detaljplanen ute för samråd och går allt som det ska kan byggandet börja under andra kvartalet nästa år…

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Nyheter Ett köpeavtal, som gäller i två år, finns nu klart från kommunens sida. – Huset kommer att nedmonteras eller flyttas, säger Gert Jonsson (M)…

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Nyheter Kommunledningskontoret påbörjade arbetet med att upprätta en ny detaljplan på Torsbo i Vaggeryd. Syftet var från början att ändra markanvändning från park/plantering till bostadsändamål samt att säkra en planenlig infart till fastigheten. Nu anser kommunstyrelsens arbetsutskott att det inte längre är lämpligt. …

100 nya lägenheter på Torsbo

100 nya lägenheter på Torsbo

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna förslag på att inleda planläggning för att bygga fler lägenheter i Vaggeryd…

Rören blev nedgrävda

Rören blev nedgrävda

Nyheter Byggnationen av nya vattenverket på Torsbo i Vaggeryd är i full gång. Nu har rören grävts ner…

Tips