Västra strand

Västra strand: Markanvisning på sista lediga tomten

Västra strand: Markanvisning på sista lediga tomten

Nyheter Vid Västra strand, och fastigheten Kometen 1, beslutades om ett markanvisningsavtal till GBJ efter en markanvisningstävling… …

Förslag: Skapa mötesplatser vid nya bostadsområdet

Förslag: Skapa mötesplatser vid nya bostadsområdet

Nyheter Till kommunfullmäktiges sammanträde inkom ett förslag gällande området kring Västra strand i Vaggeryd…

Happy Homes flyttade ut butiken

Happy Homes flyttade ut butiken

Nyheter Till Västra strand och Slåttervägen i Vaggeryd flyttade Happy Homes ut till under lördagseftermiddagen…

Fler villatomter släpps

Fler villatomter släpps

Nyheter Nu släpps tio nya villatomter vid Västra strand i Vaggeryd…

Tomtsläppet framflyttat

Tomtsläppet framflyttat

Nyheter Måndagen den 2 december var tanken att släppa tio tomter vid södra delen av Västra strand…

Planuppdraget avslutat

Planuppdraget avslutat

Nyheter När skolan inte blev av så avslutas planuppdraget på Västra strand…

Bara tio tomter kvar…

Bara tio tomter kvar…

Nyheter Vid Västra strandsområdet i Vaggeryd har idag 27 tomter släppts och det blev bra drag på bokningarna…

Västra strand utvecklas

Västra strand utvecklas

Nyheter Kommunstyrelsens lämnade ett startbesked för att utöka Västra strand…

Får inte bygga stort hus

Får inte bygga stort hus

Nyheter En ansökan om bygglov har inkommit på nya området Västra strand i Vaggeryd. Men det blev helt enkelt för stort…

Nu röjs det för tomter på Västra Strand i Vaggeryd

Nyheter Det är en rejäl avverkning som görs för att bereda mark för nya tomter…

Det blir ny väg vid Västra strand

Det blir ny väg vid Västra strand

Nyheter Ett medborgarförslag som blev verklighet och nu ska förslaget om väg finnas med i detaljplanen för nya Västra strand i Vaggeryd…

Tomterna bör anpassas för parkering

Tomterna bör anpassas för parkering

Nyheter Vid senaste sammanträdet med tekniska utskottet beslutades om ett remissvar angående nya detaljplanen vid utökningen av Västra Strand i Vaggeryd…

Ny väg byggs i Vaggeryd

Ny väg byggs i Vaggeryd

Nyheter Tekniska utskottet säger ja till medborgarförslaget och nämndordförande medger "Att vi inte kom på det här själva..."…

Sly tar överhanden

Sly tar överhanden

Nyheter Boende på Västra Strand i Vaggeryd tycker nu att slyn börjar ta överhand runt lekpark och ner mot Hjortsjön. Det var tre år sedan kommunen röjde och nu börjar det bli riktigt tätt och högt med lövbuskar…

Ja till utökning av Västra Strand

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott säger ja till att utöka Västra Strandsområdet i Vaggeryd…

Sista delen av Västra strand byggs ut

Sista delen av Västra strand byggs ut

Nyheter Nu har bristen på tomtmark i Vaggeryds tätort blivit så akut att även den allra sista delen av Västra strand ska exploateras…

Klart för kedjehus på Västra strand

Klart för kedjehus på Västra strand

Nyheter Nu är det klart: Göta Tak Väst AB får bygga två kedjehus med sammanlagt 13 lägenheter som borätter på Västra strand i Vaggeryd…

Bostadsrätter byggs på Västra strand?

Bostadsrätter byggs på Västra strand?

Nyheter Det är inte bara VSBo som har bostäder på gång i Vaggeryd just nu…

Tips