Vindkraft i väst

Ja till vindkraft

Ja till vindkraft

Nyheter Efter en kortare debatt om vindkraftsansökan, buller, avstånd, återremiss, darrande löv i femklövern och ofullständiga handlingar beslutade kommunfullmäktige om vindkraft i väst…

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Nyheter Att tillstyrka eller avstyrka vindkraftspark utifrån ett mark- och vattenanvändningsperspektiv, fanns på kommunstyrelsens bord i onsdags. Ett enigt arbetsutskott sa ja för en vecka sedan. Men i kommunstyrelsen avstod två partier att rösta och ett parti sa nej direkt. "Anmärkningsvärt att femklövern inte är eniga" säger oppositionsrådet…

Nämnd svarar om vindkraft

Nämnd svarar om vindkraft

Nyheter Vid miljö- och byggnämnden senaste sammanträde diskuterade man vindkraftverksansökan och dess remissvar. …

Eniga om vindkraftsetablering

Eniga om vindkraftsetablering

Nyheter I kommunstyrelsens arbetsutskott fanns frågan om vindkraftspark i väst. Samtliga politiker var eniga. "Det blev ingen diskussion alls"…

Nej till vindbruksparken

Nej till vindbruksparken

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i onsdags avslag på ansökan om att bygga 27 vindkraftverk i västra delen av kommunen…

Debatterar Baywa och dess vindkraft

Debatterar Baywa och dess vindkraft

Nyheter C G Gustavsson debatterar det han kallar ”Förolämpande av BayWa om vindkraft väster”. …

Högre vindkraftverk önskas i väst

Högre vindkraftverk önskas i väst

Nyheter 27 vindkraftverk är planerat att byggas i västra delarna av kommunen och företagen har nu bjudit in till ett kompletterande samråd för att få bygga högre verk…

Tips