Återvinningsstation

Lov för återvinningsplats i fem år

Lov för återvinningsplats i fem år

Nyheter Platsen för återvinningsstationerna på Slätten, som från början var provisorisk, i Skillingaryd får fortsatt förlängt i fem år… …

Såm inför avgift för att lämna verksamhetsavfall

Såm inför avgift för att lämna verksamhetsavfall

Nyheter SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö ska införa en avgift för företag och verksamheter som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna. Avgiften tas ut via ett företagskort som ska uppvisas vid besök. …

Återvinningsstationen i Byarum kan flyttas

Återvinningsstationen i Byarum kan flyttas

Nyheter Då platsen där återvinningsstationen står idag ska bebyggas så föreslås den flyttas. Efter att berörda parter sagt sitt så förväntas nu miljö- och byggnämnden att godkänna flytten…

Skräpigt intill containrar

Skräpigt intill containrar

Nyheter En läsare i Vaggeryd är upprörd över att man från ansvarigas sida inte städar upp vid ICA-parkeringen i Vaggeryd…

Vad är det som gäller?

Vad är det som gäller?

Nyheter Ibland kan det vara motsägelsefullt som vid en av containrarna för återvinning i Skillingaryd…

Ny station på plats på Slätten

Ny station på plats på Slätten

Nyheter Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationen nummer två finns nu på plats på Slätten i Skillingaryd…

Ny station på plats nästa vecka

Ny station på plats nästa vecka

Nyheter Redan nästa vecka räknar förpackning- och tidningsinsamlingen med att återvinningsstationen nummer två finns på plats söder om Hemköp i Skillingaryd…

Slätten blev återvinningsplatsen

Slätten blev återvinningsplatsen

Nyheter Med knapp marginal, efter votering, blev det en ny återvinningsplats i Skillingaryd. Uppdaterad text…

Åsikter kring återvinningsstationen i Skillingaryd

Nyheter När vi ställde frågan var återvinningsstationen borde placeras fick vi många svar…

Ska det behöva se ut så här?

Ska det behöva se ut så här?

Nyheter Rent ut sagt BEDRÖVLIGT hur det såg ut idag på den enda återvinningsstation som finns kvar i samhället. Läs Oscarssons insändare här…

Ny återvinningsstation i Skillingaryd

Ny återvinningsstation i Skillingaryd

Nyheter Efter sommarens heta debatt om återvinningsstationen finns nu en lösning…

Vi planerar för fler stationer

Vi planerar för fler stationer

Nyheter Att återvinningsstationen är överfull har engagerat Skillingarydsborna och vårt kommunalråd Gert Jonsson (M) har goda nyheter…

Stationerna töms för sällan

Stationerna töms för sällan

Nyheter I Skillingaryd finns enbart en återvinningsstation kvar. Vid Smedjegatan i Skillingaryd fylls containrarna snabbt…

Tips