Delårsbokslut

Politikerna debatterade delåret: Vi måste få ordning på närvaron i skolan

Politikerna debatterade delåret: Vi måste få ordning på närvaron i skolan

Nyheter Vid kommunfullmäktige sammanträde var det livlig debatt om vad som hänt och vad som inte var gjort efter att delårsbokslutet redovisats av tjänstepersonerna. – Vi måste hjälpas åt med kunskapsresultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) och där ledamöterna höll betygsfrågan i fokus under debatten…

Kommunal kvinnokvartett delgav delårsrapport

Kommunal kvinnokvartett delgav delårsrapport

Nyheter Vid kvällens kommunfullmäktige i Vaggeryd delgav fyra ledande tjänstekvinnor i Skillingehus delårsrapporten för ledamöterna. – Vi går mot strömmen vad det gäller sjukfrånvaron… …

Starkt delårsresultat: Plus 42 miljoner

Starkt delårsresultat: Plus 42 miljoner

Nyheter Fina ekonomiska siffror när kommunen ökar med 200 invånare under året. Kommunfullmäktige godkände delårsbokslutet…

Sänk investeringstakten!

Sänk investeringstakten!

Nyheter Det tyckte Ulf Abrahamsson (C) när delårsbokslutet godkändes under gårdagens fullmäktige och det blev lång debatt av våra politiker efter ekonomichefens redovisning…

Fina ekonomiska resultat rapporterades

Fina ekonomiska resultat rapporterades

Nyheter "Vi är en av de fyra starkast rankade i länet". Det ser bra ut ekonomiskt för Vaggeryds kommun. Under kommunfullmäktige tillkännagavs delårsbokslutet…

Stillsam debatt om delårsbokslutet

Stillsam debatt om delårsbokslutet

Nyheter Det gjordes ganska många inlägg när kommunfullmäktige diskuterade delårsbokslutet…

Gert Jonssons syn på delårsbokslutet

Gert Jonssons syn på delårsbokslutet

Nyheter Med tanke på debatten om skattehöjning eller ej kring budgeten för 2017 skulle man kunna tänka sig att kommunalrådet Gert Jonsson (M) är extremt nöjd med det goda delårsbokslutet för 2016…

Kenth Williamssons syn på delårsbokslutet

Kenth Williamssons syn på delårsbokslutet

Nyheter Man kan lugnt säga att synen på delårsbokslutet skiljer sig mellan kommunalrådet i opposition Kenth Williamsson (S) och kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Kommunen går mot mindre överskott

Kommunen går mot mindre överskott

Nyheter Årets första delårsbokslut görs efter de första fyra månaderna…

Tips