Gång- och cykelvägar

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Nyheter Diskussion om cykelväg i Bondstorp har funnits med i kommunala handlingar sedan 2008. Senaste motionen lämnades in i februari i år från KD, C och EMP där man önskade att kommunen ska projekterar sträckan snarast, tillsätta medel av cykelväg mellan länsväg 6541 och Ekstigen i Bondstorp… …

Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Nyheter I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har det varit livlig diskussion den senaste tiden kring gång- och cykelvägar i kommunen. I kommunstyrelsen föreslogs avslag på motionen gällande uppdatering av kommunens behov av cykelvägar, handlingsplan och genomförande. – Majoriteten har missförstått intentionen. Att prioritera Hok–Stigamo är ofattbart, där är det väl ingen som cyklar, säger oppositionen. …

Oppositionen: Uppdatera gång- och cykelvägsplanen

Oppositionen: Uppdatera gång- och cykelvägsplanen

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige har KD, C och EMP lämnat in en önskan om att uppdatera gång- och cykelvägsplanen. – Torftig plan och vad betyder prioriteringen i planen?, undrade Thomas Axelsson (KD)…

Cykelväg försenas

Cykelväg försenas

Nyheter Det finns pengar avsatt för att anlägga cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd. Arbetet ska påbörjas under 2022 men ingen upphandling har skett ännu då projektledare från myndighet saknas. – Vi jagar med blåslampa, kommenterar nämndordförande. …

Ingen respekterar gångbanan

Nyheter Skillingarydsbon vill ha både gång- och cykelväg istället för enbart gångbana på Östra Allégatan. …

Beslut om cykelvägar lämnades

Beslut om cykelvägar lämnades

Nyheter Nu har tekniska utskottet lämnat besked om var man prioriterar gång- och cykelvägarna inom kommunen…

Cykelväg planeras till Herrgården

Cykelväg planeras till Herrgården

Nyheter Vid tekniska utskottets senaste möte beslutade politikerna om en framtida gång- och cykelväg…

Idag för ett år sedan

Idag för ett år sedan

Nyheter Vi kollar på vad vi skrev om för ett år sedan för att få veta - vad hände sen?…

Obesvarade frågor kring cykelvägen

Obesvarade frågor kring cykelvägen

Nyheter Östra fiberföreningen har inkommit med skrivelse till tekniska utskottet och påpekat samordningsvinsten av att tidigarelägga planerad utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Vaggeryd och Bäck…

Till våren byggs cykelvägen

Till våren byggs cykelvägen

Nyheter Efter många, många års kamp ser det nu ut att äntligen bli en cykelväg mellan Skillingaryd och Tofteryd…

Ljus över Smedjegatan

Ljus över Smedjegatan

Nyheter Angående uppsättning av ytterligare gatubelysning på Smedjegatan i Skillingaryd kom till kommunstyrelsen via ett medborgarförslag och nu har tekniska utskottet sagt sitt…

Ny cykelväg på Torsbo asfalterades idag

Ny cykelväg på Torsbo asfalterades idag

Nyheter Nätet av cykelvägar knyts allt tätare i Vaggeryd…

Tips