Influensområde

Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Nyheter Först sa miljö- och byggnämnden nej till förhandsbesked för att spara markägaren tid. Kommunstyrelsen tyckte beslutet var olyckligt och miljö- och byggnämnden ändrade därmed sitt beslut. Nu har även länsstyrelsen sagt sitt efter att Försvarsmakten och Fortifikationsverket har överklagat kommunens beslut…

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Nyheter I början av förra året inkom rivningsanmälan till kommunen där Fortifikationsverket önskade riva byggnaderna vid Stora Hässlehult 1:5, vilket då både nämnd och hembygdsförening motsatte sig. …

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Nyheter P O Toftgård har synpunkter med anledning av beslut kring byggnation i influensområdet…

Influensområdet stoppar nybyggnation

Influensområdet stoppar nybyggnation

Nyheter Miljö- och byggnämnden sparade den sökandes tid och gav ett kommunalt avslag…

Det blir inget hus i Hult

Det blir inget hus i Hult

Nyheter Regeringsrätten går på Länsstyrelsens beslut. Det blir inget drömhus i Hult för familjen Holm…

Influensområdet kan stoppa hus i Nåthult

Influensområdet kan stoppa hus i Nåthult

Nyheter Ett positivt besked från miljö- och byggnämnden lämnades till en nybyggnation av hus i Nåthult. Men försvaret säger nej…

Död hand över skjutfältsfrågan

Död hand över skjutfältsfrågan

Nyheter Berry Lilja (S) lämnade in en interpellation om influensområdet utanför Skillingaryds skjutfält till kommunstyrelsens ordförande för besvarande inför ledamöterna vid kvällens kommunfullmäktige…

Vi driver influensområdesfrågan

Vi driver influensområdesfrågan

Nyheter (S) motsätter sig byggförbudet i influensområdet men inte skjutfältet. Här svarar (S) på frågan hur de ser på influensområdet och skjutfältet…

Green (M) utlovar ändring av bullerlagstiftning

Green (M) utlovar ändring av bullerlagstiftning

Nyheter I augusti var det riksdagsbesök i Hult och idag var det dags igen. Ny information om influensområdet och nybyggnationer blev resultatet…

Tips