Influensområde

Riksdagsledamot (M): Bullerreglerna behöver ses över ytterligare

Riksdagsledamot (M): Bullerreglerna behöver ses över ytterligare

Nyheter I en motion till riksdagen har ledamoten Mats Green (M) lämnat in ett förslag att se över bullerreglerna. Högst aktuell i dag när kommunfullmäktige ska besluta om översiktsplanen. "Bevekelsegrunden för denna motion är vikten av att kunna bygga bostäder i anslutning till Skillingaryds skjutfält och vikten av att kunna bibehålla och utveckla Anderstorps motorbana och i förlängningen även Förebergs motorbana som brukas av Skillingaryds Motorklubb, men givetvis är vikten av en förändrad och förbättrad bullerlagstiftning av stor betydelse för hela Sverige – oavsett om det gäller landsbygd eller storstad" skriver Green i sin motion…

Framtidsplanen ÖP – en ödesfråga för landsbygden

Framtidsplanen ÖP – en ödesfråga för landsbygden

Nyheter "Det är stora frågor och värden som står på spel"

Vill kommunen göra en levande landsbygd till ödebygd?

Vill kommunen göra en levande landsbygd till ödebygd?

Nyheter Vaggeryds kommuns översiktsplan (ÖP) är nu ute på utställning och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Mycket i förslaget är sig likt, både i smått och stort, men en sak sticker ut och visar att kommunen inte längre är beredda att stå upp för landsbygden runt skjutfältet. Läs Stig-Göran Hultsbo debattartikel om influensområde och kommande översiktsplan här…

Ja till generationsboende men militären kan säga nej

Ja till generationsboende men militären kan säga nej

Nyheter En ansökan om ett bygglov för enbostadshus inom fastigheten Tofteryd-Ryd har inkommit till miljö- och byggnämnden…

Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Nyheter Först sa miljö- och byggnämnden nej till förhandsbesked för att spara markägaren tid. Kommunstyrelsen tyckte beslutet var olyckligt och miljö- och byggnämnden ändrade därmed sitt beslut. Nu har även länsstyrelsen sagt sitt efter att Försvarsmakten och Fortifikationsverket har överklagat kommunens beslut…

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Nyheter I början av förra året inkom rivningsanmälan till kommunen där Fortifikationsverket önskade riva byggnaderna vid Stora Hässlehult 1:5, vilket då både nämnd och hembygdsförening motsatte sig. …

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Nyheter P O Toftgård har synpunkter med anledning av beslut kring byggnation i influensområdet…

Influensområdet stoppar nybyggnation

Influensområdet stoppar nybyggnation

Nyheter Miljö- och byggnämnden sparade den sökandes tid och gav ett kommunalt avslag…

Det blir inget hus i Hult

Det blir inget hus i Hult

Nyheter Regeringsrätten går på Länsstyrelsens beslut. Det blir inget drömhus i Hult för familjen Holm…

Influensområdet kan stoppa hus i Nåthult

Influensområdet kan stoppa hus i Nåthult

Nyheter Ett positivt besked från miljö- och byggnämnden lämnades till en nybyggnation av hus i Nåthult. Men försvaret säger nej…

Död hand över skjutfältsfrågan

Död hand över skjutfältsfrågan

Nyheter Berry Lilja (S) lämnade in en interpellation om influensområdet utanför Skillingaryds skjutfält till kommunstyrelsens ordförande för besvarande inför ledamöterna vid kvällens kommunfullmäktige…

Vi driver influensområdesfrågan

Vi driver influensområdesfrågan

Nyheter (S) motsätter sig byggförbudet i influensområdet men inte skjutfältet. Här svarar (S) på frågan hur de ser på influensområdet och skjutfältet…

Green (M) utlovar ändring av bullerlagstiftning

Green (M) utlovar ändring av bullerlagstiftning

Nyheter I augusti var det riksdagsbesök i Hult och idag var det dags igen. Ny information om influensområdet och nybyggnationer blev resultatet…

Tips