IVO

Barn fick hjärnskada efter sent kejsarsnitt

Notiser Ett barn fick en hjärnskada i samband med förlossning på ett sjukhus i Kronoberg, rapporterar P4 Kronoberg…

Ska se över och förbättra akutvårdkedjan

Notiser Under året ska Region Jönköpings län se över och arbeta för att förbättra hela akutvårdkedjan. Bakgrunden är både den nationella kritiken från IVO om bristande tillgänglighet men även erfarenheten om att patienter ofta hamnar fel i flödet, vilket får konsekvenser för både personal och patienten, skriver regionen i ett pressmeddelande i dag…

Kommunen och regionen kritiseras av IVO

Kommunen och regionen kritiseras av IVO

Nyheter Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) är kritiska till både regionen och Vaggeryds kommun. Detta då man i ett beslut menar att samordningen och uppföljningen brustit gällande en vårdtagare…

IVO riktar skarp kritik mot kommunen

IVO riktar skarp kritik mot kommunen

Nyheter Till socialnämnden, som är huvudman och vårdgivare för särskilda boende, i Vaggeryds kommun har IVO (inspektionen för vård och omsorg) konstaterat brister. Det gäller personalens kompetens gällande medicinska bedömningar, att personalen inte behärskar svenska språket och att dokumentationen inte är enligt gällande regelverk…

Fördröjning ledde till bestående nervskada

Fördröjning ledde till bestående nervskada

Nyheter När en patient fick en sårskada i handen blev en nerv skadad. Eftersom det dröjde innan skadan upptäcktes är det osäkert om den är möjlig att åtgärda fullständigt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Cancerpatient avled av komplikationer efter tarmoperation

Cancerpatient avled av komplikationer efter tarmoperation

Nyheter Vid en operation av en cancerpatient kopplades fel del av tarmen till stomiöppningen på magen. Som en följd av operationen och påföljande händelser avled patienten. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Hade metallclips i hjärnan – kunde orsakat skada

Hade metallclips i hjärnan – kunde orsakat skada

Nyheter Region Jönköping anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta då en patient genomgick en behandling - trots att denne hade metallclips inopererade i hjärnan…

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Nyheter Region Jönköpings län anmäler sig själva enligt lex Maria. Detta då två patienter fått fördröjda diagnoser på malignt melanom. I ett av fallen avled patienten…

Larmet: Personal ifrågasätter överläkarens kompetens

Larmet: Personal ifrågasätter överläkarens kompetens

Nyheter En upplysning där allvarlig kritik riktas mot en överläkare på Värnamo sjukhus har kommit in till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Uppgiftslämnaren är kritisk till att ansvariga chefer inte agerar mot överläkaren…

Efter anmälan – nu ska kommunen utredas av IVO

Efter anmälan – nu ska kommunen utredas av IVO

Nyheter För en månad sedan anmäldes Vaggeryds kommun till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av anhöriga till en brukare som drabbats av spetsfot. Nu har IVO beslutat sig för att utreda kommunen…

Larmar om arbetsmiljön på Sörgården

Larmar om arbetsmiljön på Sörgården

Nyheter I en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har en anmälan inkommit gällande bemanningen vid vård- och omsorgsboendet Sörgården i Skillingaryd. ”Vi har konstant ont i magen och jobbar under en mycket påtaglig stress”…

Ivo har granskat ett barnärende

Ivo har granskat ett barnärende

Nyheter Vaggeryds kommun har fått ett beslut från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Ärendet har figurerat i media men kommunen fick beslutet idag…

IVO avslutar ärendet om Helmut Lanners förstörda tänder

IVO avslutar ärendet om Helmut Lanners förstörda tänder

Nyheter Vi har i en serie artiklar rapporterat om 86-årige Helmut Lanner som under sin vistelse på Furugården i Vaggeryd fick sin tandhälsa radikalt försämrad. Kommunen Lex Sarah-anmälde sig själva - men nu avslutar IVO ärendet…

Kommunen om Helmut-fallet: ”Olyckligt”

Kommunen om Helmut-fallet: ”Olyckligt”

Nyheter I kölvattnet av en IVO-anmälan mot Vaggeryds kommun har de nu IVO-anmält sig själva. På tre år försämrades Helmut Lanners munhälsa radikalt när han bodde på Furugården i Vaggeryd. – Det är olyckligt att detta har hänt, skriver socialchef Lotta Damberg i ett mejl…

Kommunen Lex Sarah-anmäler sig själva

Kommunen Lex Sarah-anmäler sig själva

Nyheter Helmut Lanner fick sina tänder förstörda under sin vistelse på Furugården i Vaggeryd. Efter att kommunen utrett sig själva har man identifierat en rad brister och nu har man Lex Sarah-anmält sig själva…

Sonens skarpa kritik mot kommunen: ”Måste utredas noggrant”

Sonens skarpa kritik mot kommunen: ”Måste utredas noggrant”

Nyheter Bristande rutiner på vårdboendet gjorde att Helmut Lanners tandhälsa försämrades radikalt under hans sista år i livet. Bara några dagar innan han dog hittades han liggandes på golvet efter att ha fallit. En olycka som hade kunnat undvikas enligt sonen Håkan Lanner. – Jag känner en sorg över att det blev så här. För så här ska man inte ha det som äldre.    …

Larmet fungerade inte – kommunen IVO-anmäld

Larmet fungerade inte – kommunen IVO-anmäld

Nyheter Anhöriga till en person som vårdas inom den palliativa vården i Vaggeryds kommun har IVO-anmält kommunen. Detta då brukaren ådrog sig fallskador då ett rörelselarm inte fungerade…

Vaga svar om personlig assistans

Vaga svar om personlig assistans

Nyheter "Femklövern tar inget ansvar för varken personal eller verksamhet". Läs Kenth Williamssons (S) insändare nedan.  …

Socialnämnden utreder allvarlig händelse

Socialnämnden utreder allvarlig händelse

Nyheter Socialförvaltningen har inlett en undersökning enligt Lex Sarah efter en allvarlig händelse på ett särskilt boende…

Regionen får skarp kritik

Nyheter IVO har granskat regionernas arbete under covidpandemin. I en rapport som presenterades i tisdags konstaterar IVO allvarliga brister hos samtliga regioner i landet. Den aktuella granskningen gäller regionernas arbete i fyra äldreboende, varav Vaggeryds kommun och Furugården pekas ut som ett av dessa…

1 / 212

Tips