Lagen om valfrihet

Tillämpning av valfrihet avskaffades

Tillämpning av valfrihet avskaffades

Nyheter Vid gårdagens kommunfullmäktige beslutade politikerna, om än oenigt, att avveckla tillämpningen om lagen om valfrihet inom hemtjänsten, förkortat LOV. När avtalet är uppsagt med privat aktör får brukarna inte längre välja utförare av hemtjänst…

Oppositionen överklagar till förvaltningsrätten

Oppositionen överklagar till förvaltningsrätten

Nyheter Till Förvaltningsrätten i Jönköping har det inkommit en laglighetsprövning gällande hanteringen av minoritetsåterremissen gällande upphävande om lagen om valfrihet, LOV, av C, KD, SD och C. Partierna begär också att ärendet ska inhiberas till förvaltningsdomstolens beslut anländer…

Oppositionen riktar kritik gällande hantering om LOV-beredning

Oppositionen riktar kritik gällande hantering om LOV-beredning

Nyheter Kommunfullmäktiges ordförande återremitterade ärendet till kommunstyrelsen gällande tillämpningen av LOV, lagen om valfrihet. – Nu är den beredd, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). – Det här strider mot kommunallagen, menar oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD)…

Handlingar tunna: LOV återremitterades

Handlingar tunna: LOV återremitterades

Nyheter Maria Nordgren och Liv Svensson från socialförvaltningen var på plats vid kommunfullmäktiges sammanträde för att berätta om förslaget om avveckling av valfrihet inom hemtjänsten. Efter en timmas debatt blev det minioritetsåterremiss. – Självklart ska man ha valfrihet att välja, säger Ewa Magnusson (L)…

Oeniga politiker om avveckla valfrihet inom hemtjänsten

Oeniga politiker om avveckla valfrihet inom hemtjänsten

Nyheter Socialnämnden har tidigare lämnat förslag på att avveckla tillämpningen av lagen om valfrihet inom hemtjänsten. – Det fyller inte syftet, kommenterar Gert Jonsson (M)…

Omdiskuterade förslaget kan klubbas på nästa kommunfullmäktige

Omdiskuterade förslaget kan klubbas på nästa kommunfullmäktige

Nyheter Förslaget om att riva upp lagen om valfrihet har kritiserats starkt från både opposition och allmänhet. Det har också riktats anklagelser om att detta skulle vara ett resultat av samarbetet mellan S och M. Men det dementerar socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M). – Den här förändringen har diskuterats i flera år. Avtalet gick ut vid nyår, så det var lämpligt att inte förnya det, berättar hon…

Att få välja själv är det viktigaste

Att få välja själv är det viktigaste

Nyheter Gällande socialnämndens förslag att avskaffa valfrihet, och att kunna välja privat hemtjänst, har en kommuninvånare skickat in en insändare till tidningen…

Kritiken mot avvecklingen av privat hemtjänst: ”Anmärkningsvärt”

Kritiken mot avvecklingen av privat hemtjänst: ”Anmärkningsvärt”

Nyheter I går kunde Skillingaryd.nu berätta om att det finns ett förslag från de styrande i socialnämnden att avveckla lagen om valfrihet (LOV). Något som innebär att möjligheten att välja hemtjänstaktör skulle försvinna. Nu svarar Kristdemokraterna på förslaget…

Förslaget: Kommunen vill avveckla privat hemtjänst

Förslaget: Kommunen vill avveckla privat hemtjänst

Nyheter Socialnämndens arbetsutskott har i ett möte rekommenderat nämnden att föreslå för kommunfullmäktige att lagen om valfrihet ska avvecklas i Vaggeryds kommun. Om beslutet går igenom så innebär det att det inte längre kommer vara möjligt att välja privat hemtjänst…

Tips