Samråd

124 fler lägenheter på Torsbo

124 fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Höja befintliga och bygga nya huskroppar. Det är vad fastighetsbolaget i Vaggeryd vill och lämnade in en ansökan till kommunen. Nu är detaljplanen ute för samråd och går allt som det ska kan byggandet börja under andra kvartalet nästa år…

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Nyheter Trafikverket har begärt ett yttrande från kommunen gällande den nya järnvägssträckningen Byarum–Tenhult. – Länsstyrelsen och Jönköping kommun tycker som vi, säger politikerna i kommunstyrelsen. …

Oro när ny järnväg planeras

Oro när ny järnväg planeras

Nyheter P4 Jönköping rapporterar i dag att det har kommit in en mängd synpunkter till Trafikverket som gäller den planerade järnvägen mellan Byarum och Tenhult…

Samråd om ny järnvägsplan för 600 miljoner

Samråd om ny järnvägsplan för 600 miljoner

Nyheter I Pingstkyrkans källarlokal informerades Klevshultsborna, och andra besökare, om elektrifieringen av järnvägen mellan Nässjö och Värnamo…

Byarum: Samråd om nya järnvägen utan hållplats

Byarum: Samråd om nya järnvägen utan hållplats

Nyheter Det var heta känslor, många frågor och synpunkter när nyfikna ortsbor besökte Byarums kyrka där Trafikverket visade upp den nya järnvägen Byarum-Tenhult under tisdagen. – Har tåget så brått att de inte kan stanna i Byarum, undrar Esbjörn som vill ha en hållplats…

Markägarna oroas över nya järnvägen

Markägarna oroas över nya järnvägen

Nyheter Trafikverket planerar ny tågsträcka mellan Byarum och Tenhult. Kommunen beslutade enigt att avsätta 23 miljoner men det är inte alla som är glada över nya sträckningen. – Byn delas, säger en markägare som är kritisk till Trafikverkets nya projekt…

Samråd om Vaggeryds inriktning framöver

Samråd om Vaggeryds inriktning framöver

Nyheter Ett 35-tal invånare besökte Fenixaulan i Vaggeryd där kommunen arrangerade samrådsinformation angående den nya översiktsplanen. – Det finns utvecklingspotential både i Vaggeryds centrala delar och landsbygden, …

Bostäder i fokus när samrådet för södra kommunen gjordes

Bostäder i fokus när samrådet för södra kommunen gjordes

Nyheter Knappt ett 30-tal, merparten män, hade samlats i teaterfoajen i Skillingehus under tisdagskvällen för att få veta mer om den nya översiktsplanen när delområde Åker, Hagshult, Tofteryd och Skillingaryd uppmärksammades…

Tyck till om översiktsplanen

Tyck till om översiktsplanen

Nyheter Under två tillfällen, i kväll i Skillingaryd och nästa tisdag i Vaggeryd bjuder kommunen in till samrådsmöte gällande den nya översiktsplanen…

Ta chansen – lämna synpunkter om ny järnväg

Ta chansen – lämna synpunkter om ny järnväg

Nyheter På måndag öppnar Trafikverket upp för att lämna synpunkter på området som är aktuellt för den nya järnvägen mellan Tenhult och Byarum. …

Yggen: Flerbostadshus i våtmark

Yggen: Flerbostadshus i våtmark

Nyheter Kommunala nämnderna har fått tycka till när det gäller planprogrammet för Yggen. Miljö- och byggnämnden har ett flertal synpunkter som inte tjänsteskrivelsen tagit höjd för i sin skrivelse till politikerna. Skyddsavstånd och risk för förs störningar från närområdet, flerbostadshus finns inritat i våtmark, skogen och lantbrukets betydelse ”En olämplig lokalisering kan leda till att tillsynsmyndigheten i efterhand måste ställa krav på att åtgärder vidtas eller förbjuda verksamheter. Detta vore olyckligt då verksamheterna, avfallshanteringen och lantbruket var första på plats” finns angivet i nämndens sammanfattning av samrådet för Yggen. …

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Nyheter I dag är sista dagen att tycka till om nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd där över 500 hushåll ska få plats, kanske tillsammans med en skola, ett äldreboende och en idrottshall bredvid göl, återvinningscentral, industrimark och jordbruksmark…

Detaljplan för ny förskola i Hok

Nyheter Nu finns detaljplanen för den nya förskolan i Hok ute på samråd…

Tips